Annonce
Brædstrup

Kommunen investerede i ny badesø, men giftige alger lukker søen igen og igen for badende

Der er gode forhold for badning i Ring Sø, men i de senere år har blågrønne alger sat en stopper for mange svømmeture i søen. Foto: Henrik C. Sandvad
I 2017 investerede Horsens Kommune i at forbedre badeforholdene ved Ring Sø. Siden har blågrønne alger gang på gang sat en stopper for badning i søen, og alt tyder på, at det også vil være sådan i fremtiden. Der er nemlig ingen lette løsninger.

Brædstrup: Horsens Kommune lukker for al badning i Ring Sø på grund af alger.

Sådan har advarslen lydt flere gange i de seneste år. Faktisk er det sket hver sommer siden 2018, og i år har kommunen frarådet al badning ad to omgange. Senest var fra 29. juni - og advarslen mod badning gælder stadig.

I 2017 investerede kommunen ellers i at forbedre badeforholdene ved søen. Der blev etableret en ny badebro, og der blev lagt strandsand ud langs et stykke af bredden, så der var gode og behagelige forhold for badegæsterne.

Annonce

Siden har det mest været blågrønne alger, der har forlystet sig i søen. Algeopblomstringer er ikke et usædvanligt problem i de danske søer, og det skyldes ofte en ubalance i søens biologiske struktur, forklarer Jan Kunstmann, der er biolog i Horsens Kommune.

Næringsstoffer giver alger

Ofte er det slet ikke muligt at fastslå, hvorfor den biologiske udvikling i søen er gået skæv, og det vil derfor kræve undersøgelser af Ring Sø for at fastslå, hvorfor der år efter år opstår algeopblomstringer.

- Én ting er dog sikker: Alger lever af mad, og er den nødvendige næring til stede i søen,  vil der opstå alger. Så hvis man skal have problemet til livs, skal man sørge for, at algerne ikke har noget at leve af. Når det er en sø, kan maden komme fra mange kilder. Det kan være  tilledninger i form af overfladeafstrømning, drænudløb og kloakudløb. Ud over det kan der være en pulje i søen. Alger blomstrer op og spiser al maden, hvorefter de går til grunde, falder til bunds og herfra går i forfald. Herefter skaber de nye næringsstoffer, som kan skabe en ny algeopblomstring, siger Jan Kunstmann.

Kommunen har frarådet al badning siden 29. juni, og advarslen gælder stadig. Foto: Henrik C. Sandvad
Annonce

Fosfor er det største problem

Fosfor og kvælstof er rigtig god næring set fra et algesynspunkt, men mens kvælstof lettere forsvinder i det biologiske system, er fosfor sværere at komme af med, ifølge kommunens biolog.


Alger lever af mad, og er den nødvendige næring til stede i søen, vil der opstå alger.

Jan Kunstmann, biolog


Fosfor findes allerede i rigelige mængder i Ring Sø, hvilket skyldes tidligere tiders uvidenhed, hvor urenset kloakvand røg direkte i søen. Det har betydet, at mængder af fosfor har ophobet sig og bundet sig til søens bundslam. Herfra frigives det langsomt, og derfor er der en nogenlunde konstant koncentration af fosfor i søen.

- Fosfor er det store problem, og det er det i mange søer, fordi den er sværere at fjerne. Som regel skal fosfor optages af algerne og skylles væk i udløbet, fordi hvis algerne dør, vil den fosfor falde til bunds og blive i søen. Så recirkulerer det hele tiden, siger Jan Kunstmann.

Annonce

Ingen gode rensemetoder

Der forskes i disse år meget i at fjerne fosfor fra søer. Nogle forsøger sig ved hjælp af iltslanger for at forbedre iltningen og dermed vandkvaliteten. Andre forsøger at rense søvandet, mens nogle prøver med en kemisk behandling i form af aluminiumsbehandling, som sænker koncentrationen af fosfor.

Også opfiskning af skaller i søerne kan forbedre vandkvaliteten, da skallerne er med til at fastholde det uklare vand. Ingen af løsningerne er dog helt ideelle, siger kommunens biolog.

- Der findes ingen superløsning på det problem. Iltning virker kun meget lokalt i søen, og aluminiumsbehandling vil kun virke i en årrække, så vil søen finde tilbage til det gamle leje. Det kan også være giftigt i nogle tilfælde, så det skal man være tilbageholdende med. Derudover er der opfiskning af skidtfisk, men det indebærer, at man udsætter nogle rovfisk for at bevare en god tilstand. Der er ingen garanti for, at det vil virke, siger Jan Kunstmann.

Annonce

Buske og træer duer ikke

Også bevoksning langs søer kan være med til at forhindre algeopblomstringer, da træer og buske vil give en skyggeeffekt på algerne, der kræver sollys for at vokse. Træer og buske kan imidlertid være med til at øge problemet.

- Træer vil drysse visne blade ned i søen om efteråret, og dermed tilføres søen mere næring, hvilket kan være med til at starte nye algeopblomstringer næste sommer, så det vil umiddelbart heller ikke være nogen løsning. Derudover er der nogle smådyr og padder, som kræver høj vandtemperatur for at yngle, og når man skygger en sø med træer, så bliver søen koldere, siger Jan Kunstmann.

Ifølge biolog Jan Kunstmann fra Horsens Kommune kræver det yderligere undersøgelser af Ring Sø, hvis man skal fastslå kilden til problemet med algeopblomstninger om sommeren. Foto: Morten Pape
Annonce

Sø bør undersøges

Biologen understreger, at skal man forbedre vandkvaliteten i Ring Sø, så skal kilden til problemerne først findes, og er problemet fosfor, kan det være meget svært at løse.

- Den forkromede løsning er at skabe så naturlige forhold som muligt, men det kan man jo ikke altid. Der er ingen enkel løsning, men der vil blive et sammensurium af forskellige delelementer. Vi har ikke det fulde overblik over, hvad der forårsager de her algeopblomstringer i Ring Sø, og det skal undersøges nærmere. Derudover spiller årstidsvariation og hændelser ind, fordi der er ikke to år, der er ens. Det kan derfor være svært at afgøre, om det er en naturlig variation, der foregår, eller hvad det er, der sker, siger Jan Kunstmann.

Annonce
Erhverv For abonnenter

75-årig forvalter arbejder på fuld tid og fejrer 50-års jubilæum: Jeg stopper, når jeg bliver gammel

Danmark

Lørdagens coronatal: 749 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Data-arkæolog krydser fingre for hjælp i Horsens: Hvem ved noget om dette ultra-sjældne apparat?

Erhverv For abonnenter

En helt ekstrem situation: Dobbelt-op på udfordringer slagtede økonomien på fjerkræslagteri

Horsens

Solnedgangen over en ådal tager sig fantastisk ud lige nu

Sport

AC siger farvel til tidligere anfører: Hallurs kontrakt ophævet

Hedensted

Rådhus berøvet for potentiel farlig medicin: Politiet advarer mod indtagning og videreformidling

I øvrigt mener jeg For abonnenter

Lad os udvikle Lilli Gyldenkildes Torv til noget fantastisk: Skal vi tale Horsens op eller ned?

Horsens

Gorm brækkede armen og så fik hans mor en god idé: Nu drukner hun i stofrester

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Seneste plus

Odder

Buschauffør sagde op på grund af billetsnyderi: - Halvdelen betaler ikke for turen

Danmark

Linda er en af de irriterende pårørende: Datter på 70 insisterer på at blive hørt om sin mors behandling

Hedensted

Det gode naboskab på Violvej er gået i arv: Det er så naturligt, at man ikke tænker over det

Kultur For abonnenter

Det sidste store skridt i Vestsalen er fem gange seks ton tungt

Sport

Alexander Ludwig: Det var vores egen skyld

Annonce