Annonce
Ikast-Brande

Præstelundskolens grund udbydes til salg

Præstelundskole-grunden sættes snart til salg. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Et kommuneplantillæg giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse eller etageboligbebyggelse på grunden.
Annonce

Brande: Når eleverne på den nuværende Præstelundskole til sommer flytter ind på Artium, efterlader de samtidig en skole, der er om muligt endnu mere tom, end den er for øjeblikket på grund af corona-hjemsendelserne.

Til den tid er der dog ingen planer om, at eleverne på et senere tidspunkt skal vende tilbage til den skimmelsvamp-ramte skole, så derfor er der blevet udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at opføre boliger på grunden, som Præstelundskolen ligger på.

Inden der udarbejdes en mere detaljeret lokalplan for området, skal grunden finde en ny ejer, og Ikast-Brande Kommunes teknik- og stabsdirektør, Kenneth Jensen, foreslår derfor, at grunden sendes i offentligt udbud uden mindstepris. Desuden skal der – så snart det er muligt - udføres en miljøscreening af bygningerne med henblik på indhentning af tilbud på nedrivning.

Udgifterne til screeningen forventes at løbe op i cirka en halv mio. kr.

Annonce

To adskilte områder

Området er opdelt i to områder til boligbebyggelse; områderne er adskilt af et areal, der er udlagt til grønt areal. Hver af de to områder til boligbebyggelse er på ca. 13.000 kvadratmeter, og der vil derfor kunne opføres 50-75 boliger inden for hvert felt, afhængig af boligstørrelsen.

Arealerne sælges til højeste bud, forudsat at buddet svarer til markedsprisen. Endvidere udformes udbuddet således, at der kan gives tilbud på et eller flere delområder i forening, og at byrådet er frit stillet i forhold til at vælge, hvilket tilbud byrådet ønsker at acceptere.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse eller etageboligbebyggelse. Der kan opføres bebyggelse i op til fire etager, 16 meters højde - enkelte steder dog kun 8,5 meter, hvor det grænser op til naboer.

Fra kommunalt hold anser man det for mest hensigtsmæssigt at udbyde arealerne til salg, inden lokalplanen udarbejdes, så køber/bygherre kan få medindflydelse på lokalplanens udformning.

Nedrivningen af Præstelundskolen vil tidligst blive sat i gang i slutningen af september.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce