Annonce
Ikast-Brande

Præstelundskolen skal gøre plads for boliger

Området med Præstelundskolen samt omgivelserne set fra oven. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Nyt kommuneplantillæg på vej, så skole kan fjernes og give plads til nye boliger.
Annonce

Brande: Ikast-Brande Kommune lægger op til at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for Præstelundskolen, så området kan anvendes til opførelse af boliger, når den nye skole i Centerparken står klar.

Indtil videre har hverken store nedbørsmængder eller Covid-19 kunnet sætte en kæp i hjulet for opførelsen af Brandes nye skole Artium i Centerparken.

Holder tidsplanen, står skolen klar til ibrugtagning i sommeren 2021, hvilket betyder, at den nuværende Præstelundskole til den tid bliver overflødig.

Derfor sætter Ikast-Brande Kommune nu gang i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at anvende området mellem Præstelunden, Brandlundparken, Søndervænget, Brande Stadion og Ågade til boliger.

I første omgang er det Teknik- og miljøudvalget, der skal tage stilling til forslaget, der – hvis det bliver godkendt her og efterfølgende i økonomi- og planudvalget – skal sendes i såkaldt forhøring i tre uger.

Kommuneplantillægget skal fastsætte de overordnede rammer og principper for området, inden der bliver udarbejdet en egentlig lokalplan for området. Dermed er der eksempelvis mulighed for at fastlægge højder, afstande til naboer, anvendelser af arealer osv. Kommuneplantillægget kan derfor ses som en form for helhedsplan for området, så kommende projektudviklere allerede nu kan begynde at forholde sig til områdets muligheder.

Annonce

Boliger og rekreativt område

For at give naboerne til planområdet, og andre borgere med interesse, mulighed for på et tidligt tidspunkt at komme med bemærkninger til den videre planlægning for området, anbefaler Teknisk Område, at der bliver sendt et debathæfte i offentlig høring i tre uger fra den 8. april til den 29. april. Debathæftet beskriver de overordnede ændringer, som omdannelsen af skolen til boligområde vil medføre i området, herunder muligheden for at bygge op til 16 meter (fire etager) i højden. I kanten af området ud mod henholdsvis Søndervænget og Solkrogen lægges der dog op til en maksimal byggehøjde på 8,5 meter som hidtil.

Teknisk Område foreslår, at området hovedsageligt benyttes til boliger. Den resterende del af området skal bruges til et rekreativt, grønt område, der går tværs gennem planområdet fra nordøst til sydvest. Området får gode stiforbindelser, der sikrer, at skoleområdet stadigvæk indgår som en naturlig del af Brande, hvor det er muligt at færdes på kryds og tværs. Dette betyder også, at det nye boligområde kommer til at hænge tæt sammen med resten af Brande med nem adgang til både midtby, Brande Å og de grønne områder rundt om byen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce