Annonce
Ikast-Brande

Politisk uenighed om Blåhøj-møller

En af de få tilpasninger, der er lavet i forhold til den oprindelige lokalplan, er denne computervisualisering af møllerne set fra Rævling Mose. Nærmeste mølle er ca. 1,4 km. væk. Visualiseringen var et ønske fra Vejle Kommune. Computervisualisering: Ikast-Brande Kommune
Teknikudvalg ikke enigt. Dog tegner der sig et flertal for at godkende vindmølleplaner på byrådsmødet mandag 13. september.

Blåhøj: To af teknik- og miljøudvalgets syv medlemmer stemte imod, da udvalget på sit seneste møde 31. august godkendte planerne om at opstille tre 167,5 meter høje vindmøller i Karstoft Ådal øst for Blåhøj.

Kommunen har selv opgjort antallet af høringssvar til 68, som primært drejer sig om placering i nærheden af udpegede landskabs- og naturværdier, påvirkning af grundvand, påvirkning af vandløb, påvirkning af bilag 4-dyrearter og øvrige dyrearter, støj, skyggekast, visuel påvirkning af naboejendomme, manglende lokal opbakning til projektet og påvirkning af lokalområdet som attraktivt bosætningsområde samt alternativer til vindenergi.

Høringssvarene har medført nogle få ændringer i planmaterialet. Blandt andet er der på baggrund af høringssvaret fra Vejle Kommune blevet udarbejdet en supplerende visualisering af anlægget set fra Rævling Mose. Visualiseringen ændrer imidlertid ikke på vurderingen af landskabspåvirkningen, der som helhed er vurderet til at være ”mindre negativ”.

Annonce

Derudover er ændringerne primært af rent tekstmæssig karakter: Der er dels tilføjet et afsnit, der præciserer, at der ikke sker en påvirkning af laksebestanden i Skjern Å, dels er der tilføjet et afsnit i redegørelsen, der præciserer, at planernes eventuelle gennemførelse ikke påvirker områdets drikkevandsinteresser.

Ikke i overensstemmelse med kommuneplanen

Ikast-Brande Kommune lægger desuden op til at stille en række krav til projektmageren, herunder etablering af flagermusstop på alle tre møller, støjmålinger efter idriftsættelse af vindmøllerne og – i tilfælde af konkrete klager efter idriftsættelsen - yderligere beregninger af skyggekast.

Kravet om etablering af flagermusstop er blandt andet tilføjet for at imødekomme de seneste klagenævnssager, hvor der er lagt stor vægt på flagermus i afgørelserne, oplyses det i sagsbeskrivelsen.

Lokalplanen for vindmøllerne er udarbejdet i henhold til Planloven, men er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, eftersom området ikke er udlagt til vindmølleområde. Det rådes der bod på med et tillæg til kommuneplanen, der udlægger arealet til de ønskede formål.

Ikast-Brande Kommunes område for Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for at ændre plangrundlaget.

Annonce

Mindst mulig gene

Af sagsbeskrivelsen fremgår det videre, at ”formålet med lokalplanen er at sikre, at projektet etableres, så påvirkningen fra vindmøllerne bliver til mindst mulig gene for omgivelserne, såvel for naboer som for den omgivende natur. Derfor fastlægger lokalplanen placeringen af møllerne og tilhørende transformatorer samt adgangsveje.

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Møllerne placeres med en indbyrdes afstand på ca. 495 meter i et ligesidet trekantmønster. Denne opstilling i et trekantmønster er i overensstemmelse med de retningslinjer i kommuneplanen, der beskriver, at vindmøller skal opstilles i et letopfatteligt mønster i grupper bestående af minimum tre møller og med ens indbyrdes afstande.”

Møllernes højde betyder, at der er øgede krav til belysning af hensyn til flytrafikken. Derfor får vindmøllerne to lyskilder med rødt, blinkende lys om natten og hvidt, blinkende lys om dagen. Der monteres desuden tre faste, røde lys midt på mølletårnene mellem toppunktsmarkeringen på nacellen og jorden.

Annonce

Flertal for møllerne

Møllerne har været emnet på to borgermøder i Blåhøj Hallen. Første gang i juni 2020 og senest i juni i år kort før høringsfristens udløb.

Møderne har imidlertid ikke fået kritikken til at forstumme, og også politisk er der en vis modstand mod møllerne.

Således kunne hverken Heinrich Rune (K) eller Carl Jensen (V) stemme for forslaget, da det var på dagsordenen på det seneste møde i teknik- og miljøudvalget 31. august. Det kunne udvalgets to øvrige Venstrefolk, Brian Sigtenbjerggaard og udvalgsformand Henrik Engedahl, til gengæld ligesom næstformand Trine M. Kristensen (DF) og socialdemokraten Birthe Sørensen, mens det andet socialdemokratiske medlem af udvalget, Kirsten Hoffmann, ikke deltog i mødet.

Dermed tegner der sig et flertal for at godkende vindmølleplanerne, som skal behandles endeligt på byrådsmødet mandag 13. september.

Vindmøllerne får også en direkte økonomisk betydning: Jævnfør loven om fremme af vedvarende energi skal kommunalbestyrelser oprette en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til senest 14 hverdage efter første producerede kilowatttime.

Opstillere af landvindmøller skal indbetale 125.000 kr. pr. MW til puljen, som skal anvendes på projekter i lokalområdet og administreres af byrådet.

Med en samlet effekt for de tre vindmøller på mellem 18-21 mW giver det en pulje til fordeling på mellem 2,25 til 2,625 mio. kr.

Annonce
Horsens For abonnenter

Det er endnu uvist, om der er PFOS-forurening i Horsens, men "der er ikke risiko for mennesker eller grundvandet"

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Torsdagens coronatal: Antal corona-indlagte falder til det laveste siden først i august - yderligere fire er døde

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

To er blevet fyret: Kommunalt ansatte snagede i 300 personers følsomme oplysninger

Horsens For abonnenter

Bilister har svært ved at komme ud på landevej: Her kan der komme en rundkørsel

Sport

Sensationel debut af brandvarm amerikaner var ikke nok for Horsens IC, der blev dukket til sidst mod Bakken Bears

Kultur For abonnenter

Kvinderne styrer: 'Gift ved første blik'-mændene har problemer med kæledyr og prutter

AC Horsens

Stolt AC Horsens-træner oven på pokaltriumf: Hvor mange kan skifte ni mand ud og så vinde over et superligamandskab?

Nyhedsbrev For abonnenter

Dagens overblik: Slut med frivillige vagter på sygehuset, grøn strøm fra taget og masser af spørgsmål om byudvikling

Horsens

23-årig slog alarm om drab i Køge fra lejlighed i Horsens: Nu sidder han selv på anklagebænken tiltalt for drabet

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Hedensted

Havde gang i 50 wienerschnitzler: Forpagter måtte sadle hurtigt om efter brand

Danmark

Kulturministeren er skræmt over danske børns Youtube-forbrug: - Jeg er bange for algoritmer, jeg ikke forstår

AC Horsens

Se videoanalyse: AC Horsens tævede Silkeborg og nu venter ærkerivalerne fra VB i 1/8-finalen

Horsens For abonnenter

Nej til ekstra vagter: Hverdagen på Akutafdelingen er mere presset end før strejken, fordi sygeplejersker har fået nok

Brædstrup

Nu har vi chancen: Nyt torv skal sikre børn en sikker skolevej

Annonce