Annonce
Horsens

Pengene er klar: 11 millioner kroner til stort vandløbsprojekt

Gudenåen omkring Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne skal genoprettes. Arkivfoto
Plan- og miljøudvalget har nikket ja til finansieringen, der skal genskabe Gudenåen ved Vestbirksøerne.

Vestbirk: Gudenåen skal igen føres via det gamle åløb og uden om Vestbirksøerne og Vestbirk Vandkraftværk.

Det er en beslutning staten har taget i form af vandområdeplan for 2015-2021. Her fremgår det, at Horsens Kommune skal fjerne spærringen i Gudenåen ved Bredvad Sø.

Det er et stort projekt, der heller ikke er helt billigt.

Annonce

Men finansieringen er på plads, og det bliver ikke Horsens Kommunes pengepung, det går ud over.

- Det er jo staten, der udstikker retningslinjerne, og dem vi skal overholde. Det er derfor, vi som kommune bliver involveret i den her plan. Nu er der så et projekt på banen, og det glædelige ved det er, at det er finansieret af EU og statsmidler, så det er ikke en udgift for kommunen. Nu er pengene der, så projektet kan gå i gang, fortæller formand for plan- og miljøudvalget, Martin Ravn (V).

Udvalget nikkede tirsdag ja til, at kommunen giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 11.221.208 kr. til projektet. Det er således gældende model, når byrådet har sagt endelig god for den.

Kommunen får pengene fra staten og fra EU og bliver fordelt i årene 2022 og 2023.

Det betyder, at arbejdet med at åbne det gamle åløb kan gå i gang - formentlig til efteråret.

Prop i åen

Problemet med Gudenåens nuværende forløb er, at vandføringen ikke er tilstrækkelig i forhold til, at fisk og smådyr kan bevæge sig frit forbi  spærringen ved Vestbirk Vandkraftværk.


Det er jo staten, der udstikker retningslinjerne, og det er noget vi skal overholde. Det er derfor, vi som kommune bliver involveret i den her plan.

Martin Ravn, udvalgsformand


25 marts blev der holdt et virtuelt borgermøde med 170 deltagere, hvor kommunen og Naturstyrelsen fortalte om planerne.

Konkret skal der ske det, at spærredæmningen bliver fjernet i den nordlige ende af Bredvad Sø. Spærredæmningen blev bygget i 1924 og har siden fungeret som en barriere i Gudenåen.

Projektet vil også forbedre vandforholdene i de tre Vestbirk-søer. I fremtiden vil Vestbirk Sø, Naldal Sø og Bredvad Sø ikke modtage det næringsrige vand fra Gudenåen, der indeholder en del fosfor og kvælstof.

Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirksøerne og Banestien Horsens-Silkeborg og Den Genfundne Bro, der udgør en væsentlig del af projektområdet.

Som vandløbsmyndighed er det Horsens Kommune, der har ansvaret for at gennemføre projekter, der er nødvendige for at overholde de gældende vandområdeplaner, der er vedtaget af Staten.

Følg projektet på kommunens hjemmeside, der opdateres løbende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce