Annonce
Horsens

Påbud til Ceres Centret for håndtering af medicin

Der er lavet en handleplan, som sikrer, at der er styr på de punkter, som udløste et påbud til plejeboligerne på Ceres Centret, fortæller sundhedscenterledere i Horsens Kommune. Arkivfoto
Manglende oplysninger i flere beboeres journaler samt uorden i håndtering af medicin har udløst et påbud til plejeboligerne på Ceres Centret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Horsens: Manglende beskrivelser af flere beboeres helbredstilstand og doseringsæsker til beboere uden navn og cpr-nummer. Det er nogle af de fejl, Styrelsen for Patientsikkerhed påpegede efter et varslet tilsynsbesøg i plejeboligerne på Ceres Centret i februar.

Styrelsen konkluderede, at fejlene samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden. Det førte i juni til et påbud om at sikre en forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring.

Det er der nu lavet en grundig handleplan for, fortæller Lone Nygaard Boysen, sundhedscenterleder i  Horsens Kommune med ansvar for kommunens plejehjem.

Annonce

Hun forsikrer, at der er kommet styr på de punkter, der udløste kritikken.

Midt mellem to systemer

Hun forklarer, at tilsynet fandt sted på et tidspunkt, da plejehjemmet var i gang med at indføre et nyt, fælles journalsystem.


I sidste ende handler det om, at når man lægger en del af sit liv i andres hænder, skal det ske på betryggende vis.

Lone Nygaard Boysen


- Det betyder, at nogle af beskrivelserne fra de gamle journaler endnu ikke er blevet overført til det nye system. Personalet har stadig adgang til det gamle system og kan læse beskrivelserne. Men overgangen fra det gamle til det nye system tager tid, fordi hver beboers journal skal overføres til det nye system, som man også skal lære at bruge, siger sundhedscenterchefen.

Den proces har fået et ekstra skub på Ceres Centret.

- Vi har også sat gang i ekstra undervisning af personalet i forhold til at føre journaler.

Annonce

Vi skal være skarpe

Når det gælder medicinhåndtering, er det ikke det nye system, der giver problemer. Tilsynet registrerede flere fejl.

Ved to ud af tre medicingennemgange var det ikke dokumenteret, hvem der havde gjort medicinen klar. I et ud af tre tilfælde manglede navn og personnummer på medicinrosetterne, i et ud af tre tilfælde blev aktuel og ikke aktuel medicin ikke opbevaret adskilt, i et tilfælde var holdbarhedsdatoen overskredet, i en andet tilfælde stod der ikke, hvornår medicinen var åbnet, og så var der også et tilfælde, hvor medicinens handelsnavn ikke var den samme som på medicinlisten.


Når det gælder medicinhåndtering, er der ikke noget, der er banalt, for lige så snart det handler om medicin, kan det potentielt være kritisk.

Lone Nygaard Boysen


- Når det gælder medicinhåndtering, er der ikke noget, der er banalt, for lige så snart det handler om medicin, kan det potentielt være kritisk. Det er der ikke i de fund, der er gjort, men vi skal være fuldstændig skarpe på medicinhåndteringen, siger Lone Nygaard Boysen.

- Skyldes nogle af fejlene i medicinhåndteringen travlhed eller sjusk?

- Nej, det tænker jeg ikke. Det er mit klare indtryk, at Ceres Centret har rigtig godt styr på medicinhåndteringen, men der er behov for at præcisere nogle ting. Det gælder for eksempel også, at der skal være navn og cpr-nummer på medicinrosetten, selv om den står i beboerens lejlighed.

Annonce

Vi skal lære

Lone Boysen Nygaard mener, det er vigtigt, at der er et samarbejde mellem plejehjemmene og tilsynet.

- Det er vigtigt, at vi skaber læring og udvikling ud fra tilsynsbesøgene for derved at udvikle sikkerheden. Det gør det værdifuldt. Derfor har vi også bedt styrelsen om at holde gå-hjem-møder i efteråret, hvor deres medarbejdere kan fortælle om baggrunden for tilsynet og deres arbejde, siger Lone Nygaard Boysen.

- I sidste ende handler det om, at når man lægger en del af sit liv i andres hænder, skal det ske på betryggende vis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce