Annonce
Horsens

Overtager vi medarbejdernes overenskomst, når vi overtager en anden virksomhed?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er en virksomhed, som overvejer at opkøbe en mindre virksomhed. I forbindelse med købsprocessen er vi blevet bekendt med, at medarbejderne i den virksomhed, vi overvejer at købe, er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Vi er usikre på, hvordan vi skal forholde os til denne overenskomst. Bliver vi bundet af den, hvis vi køber virksomheden? Eller har overenskomsten ingen betydning efter overdragelsen?

Svar

Annonce

Når man overvejer at købe en virksomhed, er det helt korrekt, at det er vigtigt at forholde sig til de for virksomheden gældende overenskomster.

Ved køb af en virksomhed gælder virksomhedsoverdragelsesloven, og det er dén, der regulerer hvordan man som køber skal forholde sig til eventuelle overenskomster.

Loven omfatter overdragelse af en virksomhed eller en del heraf og beskytter alle lønmodtagere.

Udgangspunktet er, at køberen af virksomheden indtræder i den enkelte lønmodtagers rettigheder og forpligtelser i henhold til blandt andet kollektive overenskomster, lokalaftaler og kutymer.

Køber har dog mulighed for at frasige sig en gældende overenskomst, hvis køber gør det inden fem uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at de ansatte eller en del af de ansatte på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst.


Udgangspunktet er, at køberen af virksomheden indtræder i den enkelte lønmodtagers rettigheder og forpligtelser.


Frasigelsen sker ved, at køber underretter det pågældende fagforbund om, at man ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. Underretningen skal dog tidligst ske tre uger efter overtagelsen.

Hvis køber frasiger sig overenskomsten, bliver køber ikke overenskomstpart og er kun bundet af overenskomstens løn- og arbejdsvilkår på et individuelt plan i forhold til de overtagne medarbejdere. Efter overdragelsen vil overenskomstens vilkår således udelukkende gælde for de overtagne medarbejdere.

Hvis køber ikke frasiger sig overenskomsten, anses køber for at have tiltrådt overenskomsten ved passivitet. I så fald bliver køber overenskomstpart og er bundet af overenskomsten, som kun kan opsiges efter de særlige procedurer herfor.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce