Annonce
Horsens

Oplandsby vokser voldsomt - nyt lokalråd vil sikre samhørighed

Lunds nye lokalråd: Fra venstre ses Julian Stensgaard, Karin W. Ælmholdt, Dorte Isaksen, Rasmus Bie, Jens Heldgaard, Lasse Bentsen og Jesper S. Bendtsen. Derudover sidder Maude W. Mogensen også i lokalrådet, men hun var desværre fraværende. Foto: Henrik Sandvad

Lokalrådet for Lund og Omegn er navnet på den nye forening i Lund, som vil arbejde for byens udvikling og for at sikre samhørigheden mellem Vinten, Lund og Prostlund.

Lund: Lund er nu blevet en del af de oplandsbyer i Horsens Kommune, som har fået et lokalråd. Det nye råd blev stiftet på en generalforsamling 31. oktober i Vinten Forsamlingshus, og her lykkedes det at få valgt en bestyrelse på syv personer for Lokalrådet for Lund og Omegn, som byens nye forening hedder.

- Der er flere grunde til, det er vigtigt med et lokalråd i Lund. Rent praktisk er det vigtigt at have et kontaktorgan til kommunen, og derudover bliver Lund repræsenteret i Samby, som er en sammenslutning af centerbyerne. Samtidig er der mange mindre projekter, som lokalrådet vil prøve at skaffe midler til, siger Jens Heldgaard fra lokalrådet.

Han forestiller sig, at det nye lokalråd skal arbejde med at sikre, at etableringen af fjernvarmen i Lund kommer til at forløbe bedst muligt, men det vil også være en opgave at give midtbyen et løft.

- Nu når hele byen alligevel skal graves op, er det vigtigt, at vi får lavet tingene rigtigt. Der er f.eks. mange grimme og løse sten i fortove, så det vil være oplagt at få det rettet op. I det hele taget trænger midtbyen til et løft. Det er selvfølgelig en svær opgave, fordi noget er privat, men det skal ikke afholde os fra ikke at gøre noget, siger Jens Heldgaard.

Lokalrådet for Lund og Omegn

Det nye lokalråd i Lund består af følgende medlemmer:


  • Rasmus Bie, formand
  • Jesper B. Bendtsen, næstformand
  • Dorte Stenberg Isaksen, kasserer
  • Karin Woetmann Ælmholdt, sekretær
  • Lasse Bentsen
  • Maude Weber Mogensen
  • Julian Stensgaard
  • Jens Heldgaard, suppleant/presse
Trafiksikkerhed og forskønnelse er to områder, som det nye lokalråd i Lund vil arbejde for. Arkivfoto

Lang liste med ideer

Netop byfornyelse og forskønnelse er områder, som Lunds nye lokalråd vil arbejde særligt for. Lokalrådet har allerede en lang liste med ideer til forbedringer, og den skal nu prioriteres, så arbejdet med at skaffe midler kan gå i gang.

- Vi følger i store træk det spor, som kommer i helhedsplanen for Lund. Helhedsplanen er jo kun ord i en rapport, så det bliver op til lokalrådet at prøve at føre de projekter ud i livet. Vi vil prøve at skaffe midler, blandt andet gennem mellembypuljen og fonde. Derudover har kommunen afsat 25 mio. kroner til projekter i centerbyerne, og det er selvfølgelig også midler, vi vil prøve at søge. Men først skal vi have styr på projekterne og prioriteringerne, siger Jens Heldgaard.

Annonce

Området skal bindes bedre sammen

Byens nye lokalråd ser det også som en opgave at sikre samhørigheden og sammenhængskraften i området. Byen er vokset voldsomt i de senere år, og der er kommet en hel ny bydel i Provstlund. Lokalrådet vil derfor arbejde for, at alle fra Vinten til Provstlund føler sig som en del af lokalområdet.

- Lund og Vinten har traditionelt hørt sammen, men nu er Provstlund kommet til, og derfor er det vigtigt at sikre samhørigheden og sammenhængskraften mellem Lund, Vinten og Provstlund. Der kunne man måske forestille sig en sti, som bandt hele området sammen, siger Jens Heldgaard.

Det nye lokalråd har allerede sat sit første lille projekt i gang. Det bliver et juletræ ved Silkeborgvej og Kørupvej, hvor lokalrådet inviterer til juletrstænding for børn og voksne torsdag 22. november.

- Det er selvfølgelig kun en lille ting, men vi har ikke haft juletræ i Lund før, og vi håber, det kan blive en tradition. Det skal gerne vise borgerne, at der sker noget, og der er noget nyt på vej. Vi håber også, det kan være med til at skabe samhørighed og fællesskab i byen, siger Jens Heldgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Navne

Enner Mark Fængsel skal have ny leder

Annonce