Annonce
Horsens

Ok til 36 nye boliger: Nu kan der udstykkes

En lokalplan for 36 boliger på Monbjergvej i Østbirk er blevet endeligt vedtaget: Kortmateriale: Horsens Kommune
Plan- og miljøudvalget har sagt endeligt ja til en lokalplan for boliger på Monbjergvej. Der var fem høringssvar i høringsperioden.

Østbirk: Lokalplanen for boliger på Monbjergvej i Østbirk er blevet endeligt godkendt i plan- og miljøudvalget.

Dermed er der givet tilladelse til, at der kan udstykkes 36 parcelhuse i op til to etager og 8,5 meters højde.

I høringsperioden har administrationen modtaget fem høringssvar, der hovedsageligt omhandler trafik, støj- og afværgeforanstaltninger samt beplantning.

- Det var et enigt udvalg, der vedtog den endelige lokalplan. Der er kommet fem høringssvar. Det ene handlede om bekymring for lysindfald fra bilerne ved udkørslen fra boligområdet. Det har man valgt at imødekomme, så udkørslen er rykket i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, så lysindfaldet ikke kan genere, siger formand for plan- og miljøudvalget, Martin Ravn (V).

Grundstørrelserne forventes at blive mellem ca. 900 og 1150 kvm.

Området ligger i nærheden af Østbirk Skytteforenings skydeklub, og derfor er der taget forholdsregler i forhold til skydebanen i lokalplanen.

Det er supergodt for Østbirk, at det her nu bliver sat i værk. Det kan helt sikkert få stor betydning for skolen og for Østbirk fremadrettet.

Martin Ravn (V), udvalgsformand

Godt for Østbirk

Lokalplanens boligområde kræver, at der skal etableres en ny boligvej. Plan- og miljøudvalget har i samme forbindelse godkendt, at vejnavnet for lokalplanområdet bliver Bavnebjerg.

Bavnebjerg er det gamle stednavn for området. På kort fra begyndelsen af 1800-tallet hedder stedet Baunbjerg. Det samme hed den nu nedrevne gård umiddelbart øst for lokalplanområdet.

Der bliver adgang til området fra Monbjergvej, og området kan forbindes til Rødkælkevej samt Børnehaven Skovhuset og Storegade med en ny sti.

- Det er supergodt for Østbirk, at det her nu bliver sat i værk. Det kan helt sikkert få stor betydning for skolen og for Østbirk fremadrettet. Området ligger jo fantastisk i forhold til skolen og til hallen og til andre fritidstilbud. Man kan håbe, at det kan være med til at tiltrække folk udefra, siger Martin Ravn.

Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Sportschef: Renault-test er et seriøst skridt mod Formel 1 for lokalt racer-talent

Læserbrev

Byplan brutalisme - vi har brug for en ny arkitekturpolitik og en stadsarkitekt i Horsens

Læserbrev: Det omfattende byggeri i den centrale del af Horsens kan ikke undgå at påvirke byens visuelle identitet. Men det bliver desværre ikke til det bedre. Specielt hovedfærdselsåren fra Sønderbrogade via Kvicklygrunden og Niels Gyldings Gade til Stark på Strandpromenaden vil ændre karakter. Det bliver brutalt. Men det er positivt, at byen vokser. Det er også positivt, at både interne og eksterne investorer har kastet deres kærlige blik på Horsens. Det er heller ikke nødvendigvis de enkelte bygninger, der er noget galt med. Men det er helheden: Det bliver for højt, for tæt, for mørkt og for ensformigt. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis også Godsbane-arealerne bebygges på samme måde og med samme altovervejende fokus på at vride maksimale bebyggelsesprocenter ud af de enkelte jordlodder. Det lokalplanforslag og kommuneplantillæg, som p.t. er i høring vedrørende Torvekarreen (Torvet, Borgergade, Kattesund, Havnealle), tegner i hvert fald ikke godt for den fremtidige byudvikling. Bebyggelsesprocenten foreslås hævet til 300. Det vil betyde en så ekstrem og massiv bebyggelse, at det vil medføre manglende bokvaliteter i forhold til dagslys, udearealer og indbliksgener. En forslumning af området er næsten uundgåelig. Til sammenligning har Nordhavn og Ørestad i København bebyggelsesprocenter mellem 100 og 180. Vi skal modtage både interne og eksterne investorer og projektudviklere med åbne arme. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal også som kommune stille krav om variation i arkitektur, hensyn til det historiske bymiljø, skala, grønne rum, sollys og friarealer. Konsekvenserne af en manglende stadsarkitekt, i en for Horsens meget følsom vækstperiode, må vi desværre leve med i rigtig mange år fremover. Men det betyder jo ikke, at vi bare skal fortsætte ud af samme triste spor. Vi har brug for en ny arkitekturpolitik og en stadsarkitekt, der med stærk faglighed kan navigere byens udvikling uden om særinteresser og suboptimeringer.

Annonce