Annonce
Odder

Også børn uden diagnoser skal hjælpes

Theresa Kepp har siden september været leder af Børne- og Familiecentret, og hun er allerede i gang med at ændre arbejdsgangene, så hendes medarbejdere kommer tættere på det forebyggende arbejde med udsatte og sårbare børn. Arkivfoto
Det er med fokus på forebyggelse i fællesskab, at Theresa Kepp skubber på udviklingen i Børne- og Familiecentret, som hun blev leder af i september sidste år.

Odder: Det kræver samarbejde på alle leder og kanter og en indsats, der begynder allerede inden et barn er født at sikre, at alle børn trives bedst muligt.

Det er udgangspunktet for Theresa Kepp, der siden september har været leder af Odder Kommunes Børne- og Familiecenter.

- Vi skal sikre, at alle trives på almenområdet, og være ekstremt nysgerrige på, hvordan vores børn og unge lærer at mestre de udfordringer, de møder, siger hun.

De seneste års udvikling i antallet af elever i kommunens specialklasser tyder på, at man ikke har været dygtige nok til det hidtil. Henover sommerferien i 2017 steg antallet af elever i disse klasser fra 55 til 81.

En analyse af området blev iværksat for at afdække nogle af udfordringerne. Sideløbende var en Task Force, nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, i gang med et udviklingsforløb i Børne- og Familiecentret. Task Forcen skulle hjælpe med at overholde lovens frister og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Efter halvandets års arbejde peger Task Forcens staturrapport på udfordringer i forhold til tempoet i arbejdet på Børne- og Familiecentret, og på at man ikke systematisk nok har involveret børnene og deres familier, når man skal finde løsninger for de børn, der ikke lige passer ind i rammerne.

Det er ligesom på et fodboldhold. Hvis vi ikke holder vores pladser, og spiller sammen, så får vi ingen mål.

Theresa Kepp, leder af Børne- og Familiecentret

Store krav til medarbejderne

Målet er klart både fra politisk side og fra Theresa Kepps. Flere børn skal have gavn af at gå i en almindelig klasse eller institution.

Det stiller til gengæld store krav til medarbejderne. Både ude i skolerne og institutionerne, men også - og måske ikke mindst - til medarbejderne på Børne- og Familiecentret.

Her skal medarbejderne i endnu højere grad flytte sig fra at have en udredende ekspertrolle til at have større fokus på at gribe børnene tidligere. Det kræver, at medarbejderne i PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) får større muligheder for at hjælpe lærere og pædagoger ved at komme med faglige input på baggrund af observationer observationer og hjælpe dem med at sætte de rigtige rammer for, at alle børnene kan trives i fællesskabet.

- Og det skal vel at mærke ske, FØR man begynder at udrede et barn, understreger Theresa Kepp.

Der er sat tiltag i gang, som skal sikre en hurtigere og mere koordineret indsats til familierne på tværs af afdelingerne i Børne- og Familiecentret og i samarbejde med institutionerne og skolerne gennem distriktssamarbejdet.

Annonce

En del af fællesskabet

- Vi skal bruge ressourcerne bedst. En udredning er et her og nu billede. Vi skal have mere fokus på det miljø, barnet er i, for uanset om et barn har en diagnose eller ej, så skal det kunne være en del af fællesskabet, siger Theresa Kepp.

Hun anerkender, at det kan være nødvendigt at udrede nogle børn, der eksempelvis skal have en specialiseret og særlig tilrettelagt indsats.

- Vi skal ikke kun gribe ind, når der er en diagnose. Det skal ikke altid kræve en udredning at bruge flere forebyggende ressourcer på at få et barn til at trives.

Eller sagt med andre ord:

Theresa Kepp vil helt overordnet have sine medarbejdere til at være opmærksomme på børn, der bevæger sig på kanten af det velfungerende, modsat i dag.

- Vi skal tidligere ind i sagerne, så vi undgår, at børnene får behov for mere indgribende indsatser. Vi skal skabe fleksible løsninger på tværs af institutionerne, skolerne, Børne- og Familiecentret, civilsamfundet og familierne, siger hun.

Odder Kommunes Børne- og Familiecenter

Børne- og Familiecentret - i daglig tale BFC - har til huse i Vitapark og består af fem afdelinger:

Sundhedsplejerskerne: arbejder med familierne fra et barn er minus 9 måneder til 18 år.

PPR: psykologer og talehørekonsulenter.

Myndighedsafdelingen: Familierådgivere - er ansvarlige for børnerådgivning op til 15 år og børn med diagnoser og nedsat funktionsevne. Børn og unge fra 15 år og op hører fremover til i den nye ungeenhed, som ledes af Mette Bruun fra afdelingen for Forebyggelse og Rusmidler. Ungeenheden er organiseret på tværs af Børne- og Familiecentret, Jobcentret og Forebyggelse og Rusmidler.

Forebyggelsesafdelingen: Familiebehandling, familieterapeuter, servicepsykologer og familiekontaktpersoner.

Administrationen.

Annonce

Børn skal høres

Ifølge loven skal børn høres og involveres. Og i kommunens børnepolitik har barnets stemme også en fremtrædende plads.

Men Theresa Kepp behøver hverken lov eller politik for at insistere på at høre børnene.

- Det skal være den helt naturlige tilgang, hvis vi vil ændre på og løse de problemer, som nogen børn kan have.

- Hvis vi ikke snakker med dem, så kan de få en følelse af, det er deres eget ansvar. Det er vigtigt, at børnene har en oplevelse af, at det er de voksne, der har ansvaret, understreger hun.

Det kræver ifølge Theresa Kepp, at medarbejderne kan sætte sig ind i familiernes sted og sammen finde løsninger, som forældrene kan se sig ind i fremfor at trække en løsning ned over hovedet på dem.

- Vi skal sørge for, at familierne og børnene har lyst til at snakke med os. Og vi skal være nysgerrige på, hvem der kan bibringe den fornødne viden sammen med familierne og deres netværk.

Theresa Kepp er godt klar over, at det kan lyde som om, der fremadrettet skal bruges meget tid på lige at tale med den ene og den anden i forebyggelsens tjeneste.

- Men det kan ikke betale sig at lade være, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Politiet bekræfter: 20-årigt voldsoffer er afgået ved døden

Horsens

Se video: Mindst syv betjente til stede ved retten, da sigtet i Nørretorv-sagen blev fremstillet

Horsens

Mandagens coronatal: God grund til glæde i Horsens - men flere sogne i oplandet har høje smittetal

Annonce