Annonce
Odder

Odder Kommune skal have endnu mere højt græs - det gavner naturen

Så længe det ikke generer trafikanterne, er det en rigtig god idé at lade grøftekanterne vokse sig fuld af blomster. Det betyder nemlig øget biodiversitet. Foto: Tanja Marie Asp
Lad græsset gro og plant to træer, hver gang du fælder et. Det er budskabet fra en kommunal medarbejder, der skal sikre, at kommunen skal stoppe tilbagegangen af biodiversitet inden 2020.
Annonce

Odder: Vidste du, at Odder Kommune for tiden har en medarbejder, der forsøger at gøre kommunen lidt vildere ved at øge biodiversiteten på offentligt ejede arealer?

Hun hedder Tanja Marie Asp, er 29 år og opvokset i Halling.

Hendes opgave er at stoppe kommunens tilbagegang for biodiversitet inden 2020. Det har kommunen nemlig forpligtet sig på, så Tanja Marie Asp har travlt.

Mange borgere har allerede opdaget, at noget er sket med kommunens 38.800 kvadratmeter græsplæner, som denne sommer kun er blevet slået én gang.

Ikke fordi kommunens medarbejder ikke gider eller har tid, men fordi det høje græs giver bedre levesteder for små dyr og insekter.

- Det er arealer, der ikke bruges til noget. Eksempelvis langs cykelstier eller i boligområder. Dem behøver vi altså ikke slå så tit, med mindre det selvfølgelig generer trafikken, siger hun.

Et tip, man også sagtens kan bruge i sin egen baghave.

En velklippet græsplæne er næsten lige så fattig på insekter som en ørken.

Tanja Marie Asp, Odder Kommune

Annonce

Blomster skal udkonkurrere græs

Meningen med galskaben er, at man skal ødelægge græsplænerne lidt, for de velplejede plæner er så næringsrige, at det er svært for blomsterne at udkonkurrere græsset.

- En sidegevinst er, at højt græs er et godt gemmested for smådyr og insekter, og dermed er der mere mad til fugle, harer og mus, forklarer Tanja Marie Asp.

Hun vil også have endnu flere blomsterstriber med vilde blomster, der har masser af pollen og nektar, ligesom hun har planer om at sætte små træer og buske blandt andet i et lille fugtigt område bag Odder Parkhotel.

- Målet er længst mulig blomstring og flere forskellige blomster, der skaber flere insekter, som kan bestøve også i landbruget, som er afhængig af bestøvningen, forklarer hun.

Der er en stor udfordring med de høje græsplæner. Det er nemlig vigtigt for processen, at det lange afklippede græs bliver fjernet, så det ikke giver ny næring til plænen.

- Vi har svært ved at komme af med det lange græs, da det ikke har optimal foderværdi for landmændene. Men det kunne nok bruges som strøelse eller jorddække, siger Tanja Marie Asp, der meget gerne hører fra borgere, der kunne være interesseret i at aftage græsset.

Annonce

Plant mere end du fælder

Tanja Marie Asps opgaver er helt generelt at kigge på kommunens måde at pleje offentlige arealer. Det handler også om træer og skove.

Miljø-, teknik- og klimaudvalget skal i næste uge vedtage et forslag, hun har udarbejdet, hvor kommunen forpligter sig på at plante to træer hver gang et fældes.

- Det er vigtigt med artsvariation i træerne, og et træ skal altså ikke fældes, bare fordi det skygger, siger hun.

Tanja Marie Asp har en usædvanlig kombination af uddannelser, for hun er både jordbrugsteknolog, gartner og landskabsarkitekt - og hun har masser af andre ideer til øget mangfoldighed, f.eks. kan græsplæner ofte erstattes af en ny type staudebede, der kræver minimal pleje og som blomstrer fra tidligt forår til sent efterår.

Du kan møde Tanja Marie Asp på DN Odders årsmøde 20. november i Lokalhistorisk Arkiv klokken 19.

Verdensmål nr. 15

FN har vedtaget 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmål nummer 15 handler om Livet på land.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling.

Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030.

Biodiversitet

Biodiversitet kan ifølge Tanja Marie Asp beskrives som variation i naturen.

Det er ikke kun blomster og planter, men også højdeforskelle, store og små arelaer, og tæt eller åben beplantning.

Tanja Marie Asp drømmer om offentlige grønne arealer, der står i fuld flor med alverdens forskellige blomster, som bierne kan hente nektar fra, og en græshøjde, som insekter og smådyr kan gemme sig i. Foto: Odder Kommune
Der er placeret skilte ved de uplejede græsarealer, som skal forklare kommunens borgere, at der altså er en mening med galskaben. Foto: Tanja Marie Asp
Tanja Marie Asp var med, da der blev plantet skoleskov i hundeskoven til gavn for klimaet. Hun håber, Odder Kommune vil forpligte sig på at plante to nye træer hver gang et fældes. Arkivfoto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Se Danmark: Bjergtagende solopgang

Annonce