Annonce
Horsens

Nyt kryds skal lede trafikken ad Langmarksvej i stedet for ind i byen

Det nye vejforløb for enden af Langmarksvej bliver en blød kurve, hvor Sundvej fortsætter direkte over i Langmarksvej. Det betyder, at bilister fra øst skal tage et aktivt valg om at dreje fra, hvis de vil køre ind gennem centrum. Det er Sundvej, der går fra højre til venstre på billedet, og Langmarksvej, der drejer op mod venstre hjørne. Illustration fra Horsens Kommune
Med en ny politisk beslutning sættes der nu gang i arbejdet med at opgradere krydset mellem Langmarksvej og Sundvej. Krydset bliver den østlige afslutning på en kommende ringvej.
Annonce

Horsens: Arbejdet med at etablere et nyt vejforløb ved Langmarksvejs østlige ende skal i gang hurtigst muligt.

Det slog politikerne i plan- og miljøudvalget fast på deres møde forleden, da de besluttede at nikke ja til det skitseforslag, der ligger for krydset. Samtidig indstiller udvalget også til byrådet, at der tages hul på at ekspropriere nødvendige arealer i området.

Det nye vejforløb bliver den østlige afslutning på det projekt, der skal opgradere Langmarksvej til ringvej. Projektet er en del af Trafik 2030-planen.

Med det nye vejforløb ledes trafikanter, som kommer fra øst, uden om midtbyen. Hvis trafikanterne ønsker at komme ind til centrum - altså videre gennem Amaliegade, Kattesund og Nørregade - skal de træffe et aktivt valg og foretage et venstresving.

For bilister fra Langmarksvej mod vest kommer trafikken til at glide nemmere, da Langmarksvej vil fortsætte direkte over i Sundvej.

- Der bliver arbejdet heftigt på at få tingene i gang, så vi kan få så meget af arbejdet som muligt udført i 2020, fortæller Horsens Kommunes tekniske direktør Charlotte Lyrskov.

Den nordlige ringvej

I november 2018 præsenterede Horsens Kommune på et borgermøde forvaltningens bud på en nordlig ringvejsløsning på Langmarksvej.

Planen indbefatter lukning af en række sideveje op mod Langmarksvej. Bøghsgade er tænkt som eneste gennemkørselsvej til Sundvej.

Ringvejen skal blandt andet dæmpe trafikken igennem midtbyen - særligt Nørregade - markant.

I forbindelse med forhøringen modtog kommunen 52 høringssvar. De handlede bl.a. om bekymring for støj og fremkommelighed.

I marts vedtog plan- og miljøudvalget, at et skitseprojekt for ringvejsprojektet, der er en del af Trafik 2030, skulle sendes i høring.

Der kom 23 høringssvar, og efter behandlingen af høringssvarene lægger kommunen nu op til, at 13 veje umiddelbart kan lukkes. Det drejer sig om Haurowitzvej, H.C. Andersensvej, Solvangsalle, Nylandsalle, Hasselvej (og Lindeparken), Frydsvej, Bøgevangsgade, Overgade, Blæsbjergvej, Irisvej, Nordlystvej, Idrætsvej og Sportsalle.

Den eneste af de sydlige sideveje til Langmarksvej, der ikke lukkes på nuværende tidspunkt, er Stadionsvej. Den lukkes først, når arbejdet med at opgradere Langmarksvej og tilslutningsanlæg i begge ender af vejen er færdigt.

Ringvejsprojektet er efter de foreløbige planer færdigt i 2022.

Der er i alt afsat 45 millioner kroner til projektet.

Annonce

Forhandlinger i gang

På sit møde for godt en uge siden besluttede Horsens Byråd at fremrykke anlægsinvesteringer for i alt 83 millioner kroner.

Heraf blev der sat 12,5 millioner kroner af til at realisere projektet på Langmarksvej.

Beslutningen blev taget, efter en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening satte kommunerne fri af det aftalte loft for at give mulighed for at gennemføre større anlægsopgaver for at støtte beskæftigelsen i forbindelse med coronakrisen.

For at planerne kan blive en realitet, er det nødvendigt, at kommunen opkøber jord i området.

Det drejer sig om i alt knap 800 kvadratmeter jord.

- Der er i øjeblikket forhandlinger i gang med de grundejere, der skal afgive jord til projektet, oplyser formand for plan- og miljøudvalget Martin Ravn (V), som også fortæller, at projektet byder på både fodgængerfelter, signalanlæg og flere svingbaner.

Annonce

Cykelskulptur flyttes

Derudover betyder arbejdet med det nye vejforløb, at ejendommen med adressen Sundvej 101 på hjørnet af Sundvej og Langmarksvej skal rives ned. Horsens Kommune købte allerede i januar sidste år ejendommen, der tidligere har huset flere forskellige banker, en frisør, et posthus og senest en spillehal og en fodterapeut. Spillehallen er lukket.

- Og vi arbejder på at hjælpe fodterapeuten videre til et nyt lejemål, oplyser Charlotte Lyrskov.

Også Kaj Rugholms nærmest ikoniske cykelskulptur, der har stået på hjørnet foran Sundvej 101 i omkring 40 år, skal finde en ny placering. Og her er flere muligheder i spil, fortæller Martin Ravn.

- En mulighed er at flytte den ganske få meter til det nye grønne areal, der bliver syd for krydset ved Steen Blichers Vej. Her ville den efter min mening stå rigtig flot og få en langt mere synlig placering, end den har i dag, siger udvalgsformanden.

Opgraderingen af krydset får også betydning for tre ejendomme med adresse på Sundvej. De får nemlig ændret deres adgangsforhold med det nye vejforløb. Det drejer sig om ejendommene Sundvej 56, 58 og 60, som fremover skal have indkørsel fra Steen Blichers Vej via en privat fællesvej.

- Det vil skabe en mere sikker udkørsel for dem frem for i dag, hvor de kører direkte ud på Sundvej, siger Martin Ravn.

Han glæder sig over, at arbejdet med krydset nu snart kan gå i gang.

- Det er en af de anlægsopgaver, der er oplagt at gå i gang med, nu da vi skal fremrykke flere ting, siger han.

Ifølge planen skal ringvejsprojektet med lukning af 13 sideveje til Langmarksvej, tilslutningsanlæg i begge ender og en opgradering af vejen, så den kan kunne rumme den forventede øgede trafikmængde, være helt klar i 2022.

I forbindelse med ringvejsprojektet begyndte Horsens Kommune i februar at lukke sidevejene på sydsiden af Langmarksvej for gennemkørsel. Her arbejdes der på Haurowitzvej. Nu går arbejdet med at omlægge krydset mellem Langmarksvej og Sundvej også i gang. Arkivfoto: Mads Dalegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Kirker holder fast i konfirmationer

Horsens

Lokal meningsmåling: S udbygger føringen - to nye partier er på vej ind i Horsens Byråd

Danmark For abonnenter

Lars Krarup i sit sidste interview om Venstre: Støjberg og Ellemann har skuffet

Annonce