Annonce
Navne

Nytårskuren blev afblæst: Her er 23 nye ledere på Regionshospitalet Horsens

Ansættelse: I en normal januar samler Regionshospitalet Horsens alle de ledere, der er blevet ansat på sygehuset i det forløbne år, til en fælles velkomst.

Coronasituationen har forhindret nytårskuren i 2021, så i stedet for et holdbillede har sygehuset i år sendt 23 portrætbilleder og en kort præsention af hver af de personer, der tiltrådte en lederstilling i 2020.

Se navne, titler, afdelinger og beskrivelser i billedteksterne.

Marie-Louise Ulsøe, oversygeplejerske på bedøvelses-, operations- og intensivafdelingen. Hun har tidligere stået i spidsen for afdelingen og kommer senest fra en stilling som oversygeplejerske og en del af afdelingsledelsen på bedøvelses- og operationsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor hun har været i knap fem år. Hun er formand for regionens perioperative uddannelsesråd, næstformand i det nationale uddannelsesråd for operationssygeplejersker, næstformand i det faglige selskab Dansk Selskab for Dagkirurgi og medlem af den internationale sammenslutning inden for dagkirurgi, IAAS. Pressefoto
Kim Hovgaard Maack, overlæge på bedøvelses-, operations- og intensivafdelingen. Han har tidligere været afdelingslæge på afdelingen og har et særligt ansvar for afdelingens beredskabsområde. Han er primær kontaktperson til det kirurgiske speciale med fokus på patientforløbene tilknyttet til den centrale operationsgang. Han har desuden ansvar for traumeteam-træning og luftvejshåndtering i afdelingen. Pressefoto
Marianne Christensen, afdelingssygeplejerske på bedøvelses-, operations- og intensivafdelingen. Hun er skiftet fra en stilling som flowkoordinator på akutafdelingen og har tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital som operationssygeplejerske. Hun har med sin erfaring et godt blik for operationsafsnittets opgave set i sammenhæng med hele hospitalet og på at vedligeholde og styrke operationssygeplejerskernes kompetencer, oplyser Regionshospitalet Horsens i pressemeddelelsen om de nye ledere. Pressefoto
Sine Lützow Riis, afdelingssygeplejerske på bedøvelses-, operations- og intensivafdelingen. Hun har tidligere været intensiv sygeplejerske i afsnittet og på Aarhus Universitetshospital. Hun blev konstitueret som afdelingssygeplejerske i januar 2020. Hun har en god faglig indsigt i intensivspecialet og et godt blik for både den intensive sygepleje og det tværfaglige samarbejde. Hun har også fokus på arbejdsmiljø og psykologisk tryghed, oplyser sygehuset. Pressefoto
Rasmus Nyboe, funktionsansvarlig overlæge på bedøvelses-, operations- og intensivafdelingen. Han har været konstitueret i stillingen som funktionsansvarlig overlæge for operation og opvågning siden maj 2020 og været overlæge i afdelingen siden december 2016. Han bidrager med nye perspektiver på operationsområdet og har særligt fokus på patientsikkert flow og samarbejdet med de samarbejdende afdelinger, oplyser sygehuset. Pressefoto
Katrine Bay Steen, afdelingsbioanalytiker i afdelingen Blodprøver og Biokemi. Hun er skiftet fra en stilling som funktionsbioanalytiker på klinisk immunologisk afdeling og afdelingen Blodprøver og Biokemi på Sygehus Lillebælt. Hun har tidligere været afdelingsbioanalytiker på klinisk immunologisk afdeling på Vejle Sygehus. Hun har en diplomuddannelse i ledelse og er teknisk assessor ved Danak. Pressefoto
Helene Aarup Freund, funktionsleder på Testcenter Horsens, Blodprøver og Biokemi. Hun er skiftet fra en stilling i afdelingen Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital og har flere gange været udsendt, bl.a. som tværfaglig teamleder under Forsvarets Sundhedstjeneste i Sierra Leone. Hun har en kandidat i kommunikation og ledelse og mestrer den komplekse stilling på forbilledlig vis, skriver sygehuset i pressemeddelelsen. Pressefoto
Kathrine Medum Christiansen, chefjordemoder på afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler. Hun er allerede et kendt ansigt på hospitalet, da hun siden 2016 har bestredet funktionen som vicechefjordemoder på fødeafsnittet. Her var hun nærmeste leder for afsnittets godt 50 jordemødre og havde medansvaret for afsnittets daglige drift og udvikling. Pressefoto
Anne-Mette Bay Bjørn, overlæge på afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler. Hun er ny overlæge, men ikke ny leder, da hun siden 2018 har varetaget funktionen som lægelig funktionsleder i gynækologien - en opgave, hun fortsætter med at varetage som overlæge. Hun blev ph.d. i 2012 og har ekspertviden særligt inden for den gynækologiske endokrinologi. Hun har netop færdiggjort et et-årigt ledelsestalentforløb i Region Midtjylland (Leaf). Pressefoto
Henrik Søndergaard Ravn, afdelingsterapeut og daglig leder af Livstilscenter Brædstrup, Fysio- og Ergoterapien. Han har været konstitueret som afdelingsterapeut og daglig leder på Livsstilscenter Brædstrup og er nu blevet fastansat i stillingen. Han har været ansat som fysioterapeut på livsstilscentret siden marts 2018 og har før dette arbejdet med psykiatri og folkesundhed. Pressefoto
Liselotte Enggaard Hansen, afdelingsterapeut i afdelingen Fysio- og Ergoterapien. Hun har været konstitueret i stillingen som afdelingsterapeut siden april 2020 og er nu fastansat i stillingen. Hun har siden oktober 2014 været ansat som hhv. ergoterapeut og klinisk underviser i Fysio- og Ergoterapien. Fra tiden før uddannelsen til ergoterapeut har hun mere end 15 års erfaring fra det private erhvervsliv inden for kommunikation og markedsføring. Pressefoto
Bente Frøkjær-Jensen, afdelingssygeplejerske på kirurgiafdelingen. Hun er skiftet fra en stilling som afdelingssygeplejerske på akutafdelingen og var før det afdelingssygeplejerske på hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun trådte ind i stillingen i en turbulent periode, men har med sine mange års ledererfaring og rolige væsen hurtigt formået at skabe et tillidsfuldt bånd til både medarbejdere og lederkolleger, oplyser sygehuset i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at hun har fokus på udvikling af den enkelte medarbejder og på at sætte sygeplejen på dagsordenen. Pressefoto
Britta Lang Ørnfelt Lund, overlæge på akutafdelingen. Hun er speciallæge i almen medicin og har arbejdet med hospitalsberedskabet, siden hun var afdelingslæge. Hun har et stort administrativt talent, som tidligere har været brugt i Yngre læger. "Nu er hun vores allestedsnærværende og dygtige hospitalsberedskabschef", skriver sygehuset i pressemeddelelsen. Pressefoto
Ida Martens Johansen, overlæge på akutafdelingen. Hun er speciallæge i almen medicin og begyndte 1. november som overlæge med en opgave i relation til socialsygeplejerskerne. Hun har en lang erfaring fra bl.a. Grønland. Hun har på rekordtid etableret sig i speciallægegruppen og er engageret, dygtig og vellidt, oplyser Regionshospitalet Horsens. Pressefoto
Jakob Grønnebæk Rhode, overlæge på akutafdelingen. Han kommer med mange års erfaring fra almen praksis og fra hospitaler inden for kardiologi. Han er ansat til at hjælpe med transformations-dagsordenen, og han skal sørge for, det bliver nemt for almen praksis at gøre det rigtige i forhold til patienters kontakt med akutafdelingen. Han er allerede godt i gang med opgaven og er et respekteret og synligt medlem af akutafdelingens kollegium, oplyser sygehuset. Pressefoto
Christian Møller Sørensen, overlæge i reumatologi og uddannelsesansvarlig overlæge på medicinsk afdeling. Han er skiftet fra en stilling som afdelingslæge samme sted. Pressefoto
Sara Sun Yung Vildhøj, overlæge i reumatologi på medicinsk afdeling. Hun har fagligt ansvar for driften af Reumatologisk Klinik og er desuden valgt som formand for specialerådet i reumatologi i Region Midtjylland. Hun er skiftet fra en stilling som afdelingslæge på medicinsk afdeling. Pressefoto
Anna Jennet Rørstrøm, ledende lægesekretær på ortopædkirurgisk afdeling. Hun har arbejdet i psykiatrisk regi både offentligt og privat. Hun gennemførte en del af sit uddannelsesforløb til lægesekretær på ortopædkirurgisk afdeling og har efterfølgende taget en uddannelse til sundhedsøkonom med fokus på databearbejdning, sundhedsvæsenet, økonomi og struktur samt en vejlederuddannelse. Pressefoto
Jane Holm, afdelingssygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling. Hun er skiftet fra en stilling som afdelingssygeplejerske på afdelingen for lever-, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hun har en systemisk lederuddannelse og en klinisk vejlederuddannelse, arbejder målrettet med forbedringsmodellen og kvalitetsudvikling med fokus på motivation og kommunikation, har stor erfaring med ledelse og brænder for at udvikle og drifte et sengeafsnit, oplyser sygehuset i pressemeddelelsen. Pressefoto
Dennis Baun Isaksen, overlæge på røntgen- og skanningsafdelingen. Han er skiftet fra en overlægestilling på Regionshospitalet Silkeborg. Han beskæftiger sig primært med CT, men deltager også i vagten og afdelingens øvrige modaliteter. Pressefoto
Mette Buus Spannow, overlæge på røntgen- og skanningsafdelingen. Hun er skiftet fra en overlægestilling på Regionshospitalet Randers og har tidligere primært beskæftiget sig med CT, men vil også beskæftige sig med de øvrige modaliteter. Pressefoto
Mikkel Graversen, afdelingsradiograf på røntgen- og skanningsafdelingen. Han har en masteruddannelse fra en tidligere stilling som radiograf på Regionshospitalet Randers. Siden sin tiltrædelse har han og en kollega taget sig af de mange driftsudfordringer, som afdelingen har fået i forbindelse med covid-19. Pressefoto
Mette Tranberg, serviceleder i service- og teknikafdelingen. Hun er skiftet fra en stilling som serviceassistent på hospitalet og har tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital i fire år, også som serviceassistent. Hun er en del af et team på tre serviceledere, som bidrager til driften og udviklingen af området. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: Første tilfælde af brasiliansk variant fundet i Danmark

Annonce