Annonce
Horsens

Nye boliger på vej i det sydligste Horsens

Et kort over den nye bebyggelse mellem de eksisterende boliger på Overmarksvej og Ringvej Syd. Kort fra lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag for 28 nye parcelhuse, der grænser op til Ringvej Syd, eller rækkehuse kommer snart i offentlig høring.

Annonce

Horsens: Byggeriet af 28 boliger i den sydvestligste del af Horsens kan snart gå i gang.

Plan- og miljøudvalget sagde forleden god for, at lokalplanforslaget for byggeriet bliver sendt i offentlig høring, og kommer der ingen høringssvar, får direktionen lov til egenhændigt at godkende lokalplanen.

Bag byggeriet står ejeren af den ca. 40.000 kvm store grund. Området er allerede fastlagt til boliger i den netop vedtagede kommuneplan, så der forventes ikke den store polemik om byggeriet.

Mod nord og øst grænser den nye udstykning op til boliger på Overmarksvej og Ørnstrupvej og mod vest af et åbent grønt areal, som ligger ud til Vejlevej. Arealet er i dag registreret som landbrugsareal, men er ikke i drift som landbrugsjord.

En del af arealet rummer den tidligere landbrugsejendoms have, hvor der er flere større træer, som får lov til at blive stående. I områdets nordøstligste del er der en lille lavning, som vil blive brugt til regnvandsbassin. Bassinet får forbindelse til Torsted Bæk, der løber langs med lokalplanområdet mod nord.

Artiklen fortsætter under kortet.

Annonce

Nabo til Ringvej Syd

Nye beboere i området skal indstille sig på, at Ringvej Syd ligger lige i baghaven, to-tre meter under lokalplanområdets terræn.

Der står dog i lokalplanforslaget, at "højdeforskellen samt en etableret støjvold sikrer sandsynligvis, at Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj kan overholdes".

Når selve byggesagsbehandlingen går i gang, vil kommunen kontrollere, om det også rent faktisk er tilfældet, understreges det i lokalplanforslaget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Horsens

Tirsdagens coronatal i Horsens: Laveste antal nye smittede i over to måneder

Annonce