Annoncørbetalt indhold

Ny udbudsjurist i LRP skal sikre virksomheder mod fodfejl

33-årige Susanne Bak Lerke er startet hos LRP i Horsens som ny erhvervsjurist med speciale i udbud.

LRP i Horsens har ansat en ny erhvervsjurist med speciale i udbud, der har god indsigt i det offentliges procedure.

LRP i Horsens opruster deres kompetencer i udbudsager ved at hente erhvervsjurist fra kommunen ind i virksomheden.

I marts blev 33-årige Susanne Bak Lerke ansat hos LRP som erhvervsjurist med speciale i udbud.

- Hos LRP har vi ikke før haft en udbudsjurist. Det har vi nu. Og det er min opgave og mit ansvar at arbejde med alle sager, der vedrører udbudsret, siger Susanne Bak Lerke, der er født og opvokset i Stoholm, der ligger mellem Skive og Viborg, men har boet i Horsens de sidste syv år sammen med sin mand. Parret har sammen to børn på henholdsvis 6 og 2 år.

Susanne Bak Lerke er uddannet cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Aarhus i september 2011.

Efter sin uddannelse gik Susanne Bak Lerke direkte på barsel, og startede herefter som udbudsjurist hos Indkøbsfællesskabet IFIRS, hvor hun var i knap to år, inden hun i januar 2014 startede som udbudskonsulent i Horsens Kommune under Fællesindkøb Midt, der er et indkøbsfællesskab for Hedensted-, Horsens-, Odder- og Samsø Kommune.

I marts 2018 startede hun hos LRP i Horsens.

- Jeg startede hos LRP, fordi jeg havde lyst til at komme om på den anden side af bordet og fokusere mere på det juridiske, samt vejlede både ordregivere og tilbudsgivere i udbudsprocesser, fortæller Susanne Bak Lerke.

Kender begge sider af bordet

Netop det faktum, at hun har siddet på ordregivernes side af bordet, er en kæmpe fordel i det nye job hos LRP, mener Susanne Bak Lerke.

- Da jeg har siddet som ordregiver i det offentlige, har jeg en stor forståelse for, hvordan et udbudsmateriale er bygget op, og hvorfor det er bygget op, som det er. Jeg kender sproget og kender termerne, så jeg kan "oversætte" det, og jeg kan forstå, hvad hensigten og tankegangen er med det, en ordregiver skriver. Den offentlige verden og den private verden er to forskellige verdener - Hos LRP skal jeg skabe en bro imellem dem, siger hun og tilføjer.

- Hvis en tilbudsgiver vil byde på et udbud, så kan jeg hjælpe dem med at få et overblik over materialet, der godt kan fylde mellem 20-200 sider. Jeg kan hjælpe dem med at være sikre på, at de i de tilbud, som de afleverer, overholder alle de krav, der er i materialet. Når jeg har været på ordregiversiden, har jeg også set, hvordan mange tilbudsgivere laver en fodfejl i deres tilbud - så bliver man nødt til at smide dem ud af konkurrencen, og det er jo ærgerligt. Jeg har fået en god forståelse for det, fordi jeg har siddet og gennemført udbudsprojekter de sidste seks år.

Man skal ikke være skræmt af udbud

Når det offentlig skal købe ind over en vis beløbsstørrelse, skal opgaven i EU-udbud efter udbudsloven, fordi det skal være muligt for alle leverandører i EU-landende at byde ind.

- Formålet med udbud er, at man som tilbudsgiver ved, at det hele er foregået på en ordentlig måde. Man kan i det offentlige ikke bare pege på sin foretrukne leverandør og sige, at det er ham, der skal stå for opgaven. Den skal i udbud, så man kan konkurrere med andre tilbudsgivere om opgaven. På den måde sikrer man den bedste løsning af opgaven, i forhold til de krav, der er opstillet, siger hun.

Ifølge Susanne Bak Lerke, er mange leverandører skræmt af at skulle byde ind på et udbud, men det behøver de ikke være, for man kan sagtens få hjælp til processen, og dermed forhøje sine chancer for at vinde udbuddet.

- Overordnet set, så er mange leverandører forskrækket overfor udbud. De synes, det er træls. De synes, det er en alt for lang proces, hvor man ikke bare kan sidde og aftale, hvordan man skal gøre. Der er ikke den fleksibilitet i det, så mange private aktører synes, det er meget besværligt, fortæller Susanne Bak Lerke og tilføjer.

- Jeg vil gerne aflive myten. Det er slet ikke så besværligt, som de tror, og det kan jeg være med til at vise.

Bedre dialog

Ifølge Susanne Bak Lerke, er dialogen mellem det private og det offentlige ikke god nok i udbudssager.

- Der har været en tendens til, at der ikke har været særlig meget dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver - det er egentligt synd, for man skal ikke være forskrækket over den dialog. Man må ikke snakke med leverandørerne, mens man er midt i en udbudsproces - så skal man stille spørgsmål gennem et system, men inden et udbud bliver sat i gang, kan man jo godt have en dialog, siger hun og tilføjer.

- Det er synd, der ikke er en bedre dialog, for leverandørerne sidder med en rigtig god viden, som ordregiverne kunne have gavn af at bruge, når de laver deres udbud. En god dialog i forbindelse med en udbudsproces mindsker risikoen for misforståelser og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, og man får en bedre forståelse for hinandens behov.

Udbudsretten er et retsområde, der hele tiden udvikler sig. Det gør, at man ikke bare kan have det som et område, man beskæftiger sig med en gang imellem - man bliver nødt til at have det som primærområde som jurist, så man kan følge med, mener Susanne Bak Lerke.

- Det er godt at have en jurist med på sidelinjen, når man enten skal gennemføre et udbud eller byde ind på et udbud. På den måde kan man koncentrere sig om sit kerneområde, imens juristen kvalitetssikrer materialet, og sikrer, at den komplicerede lovgivning er overholdt, siger hun.

Denne artikel er sponsoreret af LRP i Horsens, der gerne vil sætte fokus på juridisk bistand.

LRP i Horsens

LRP er den største advokatvirksomhed i Horsens med sine knap 60 medarbejdere, hvoraf de 26 er jurister.LRP i Horsens yder en omfattende juridisk rådgivning til et bredt spektrum af erhvervsklienter indenfor alle områder af erhvervsretten, ligesom vi yder rådgivning til diverse offentlige institutioner og private organisationer. Vi yder endvidere rådgivning til private klienter indenfor alle privatretlige områder.

Virksomhedens medarbejdere har på hver deres felt en specialistviden, der vedligeholdes og udbygges gennem kontinuerlig uddannelse og konsekvent sparring medarbejderne imellem.

Vores overordnede mål er at yde en rådgivning, der er effektiv, hurtig og juridisk højt kvalificeret med et klart kommercielt sigte. Anvendelse af den nyeste teknologi indgår efter vores opfattelse som et nødvendigt led i en sådan rådgivning.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.