Annonce
Læserbrev

Ny tænketank er nødvendig, hvis gamle og syge skal sikres tilstrækkelig hjælp

For et par år siden undersøgte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor svært det er at rekruttere medarbejdere. Tallene for Østjylland var, at der er "en omfattende mangel" på både sosu-assistenter og sygeplejersker. I Danske Seniorer tror vi, at kvinderne i denne sektor kun synes, det er attraktivt at blive i arbejde, hvis der sker gennemgribende forbedringer for de ansatte.

Læserbrev: Hver tredje dansker vil gerne blive på arbejdsmarkedet, selv om de har nået pensionsalderen. Hvorfor er det så kun omkring hver femte, der gør det?

Regeringens seniortænketank, som Danske Seniorer har været med i, har netop afsluttet sit arbejde og er kommet med en række gode forslag til, hvordan de, der har lyst, også får muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Det er mange. Omkring hver tredje har lyst, men det er i dag kun hver femte, der gør det, fremgår det af seniortænketankens rapport.

Arbejdet i seniortænketanken rettede sig mest mod det private arbejdsmarked og kan dermed ikke stå alene. Bl.a. har vi brug for også at sætte fokus på de - til tider - uværdige forhold i ældre- og sundhedsplejen, som er et af Danske Seniorers store interesseområder.

Danske Seniorers konkrete forslag til regeringen er at nedsætte en ny tænketank, som skal komme med gode råd om, hvad der skal til for, at dem, der ellers ville forlade arbejdsmarkedet ved pensionsalderen eller tidligere, alligevel får lyst til at blive.

Ifølge Kommunernes Landsforening og FOA er der allerede i dag problemer i ældreplejen i tre af fire kommuner. Og tallene for fremtiden er dystre: Danmarks Statistik forventer, at gruppen af over 80-årige vokser med 150.000 personer i løbet af de næste 10 år - svarende til 58 pct. flere end i dag.

Kommunernes Landsforening har opgjort, at 30 pct. af social- og sundhedspersonalet i dag er over 55 år, og en fremskrivning fra FOA viser, at allerede i 2026 kommer der til at mangle næsten 40.000 ansatte inden for sosu-området.

For et par år siden undersøgte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor svært det er at rekruttere medarbejdere. Tallene for Østjylland var, at der er "en omfattende mangel" på både sosu-assistenter og sygeplejersker.

I Danske Seniorer tror vi, at kvinderne i denne sektor kun synes, det er attraktivt at blive i arbejde, hvis der sker gennemgribende forbedringer for de ansatte.

Vi håber, regeringen vil være enig med os og lade en ny tænketank følge op på seniortænketankens arbejde med forslag, som kan genskabe lysten til fortsat at arbejde i dette vigtige område, som de fleste af os har eller får berøring med i forskellige sammenhænge.

Annonce
Anker Sørensen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Akutlægehelikopterne redder masser af liv

Læserbrev

Hvor skal vi bo, når vi bliver gamle?

Læserbrev: Der kommer flere ældre, og de lever længere. Heldigvis. Det stiller helt nye krav til fremtidens boligmarked, så det matcher seniorerne og de ældres behov. For S er det helt afgørende med gode forhold for alle ældre. Derfor har regeringen med den seneste kommuneaftale tilført kommunerne 1,7 mia. kr. til at holde hånden under velfærden, når der til næste år bliver endnu flere ældre. Men vi skal mere end det. I S er vi optagede af, hvordan vi indretter vores boligmasse, så vi som ældre kan bo et sted, hvor vi kan føle os trygge, have det sociale liv, vi ønsker, og så vi kan betale boligen og samtidig få mad på bordet. Og vi er ikke mindst optagede af, at vi som ældre har mulighed for at få den pleje og omsorg, vi har brug for, dér, hvor vi bor. Når vi går på pension og seniorlivet starter, håber vi på at få mange år med fysisk aktivitet, rejser og socialt samvær med familie og venner. Men vi ved godt, at alt har sin tid. Kræfterne vil blive færre, og man kommer måske til at bo alene, hvis ægtefællen går bort før en selv. Huset eller lejligheden bliver for stor. Pludselig kan muligheden for offentlig transport blive afgørende for dit sociale liv og dine muligheder for at handle ind. Engang forbandt vi alderdommens boliger med plejehjem. Men kun 41.000 danskere over 65 år bor på plejehjem. Det svarer til 3,6 pct. af alle ældre over 65 år. Langt de fleste danskere kommer derfor ikke til at bo på et plejehjem. Men hvor så? Ifølge Vives ældreundersøgelser er der i dag ca. 80.000 ældre, der ønsker at bo i seniorbofællesskab, stigende til 120.000 mod år 2044. Det aktuelle udbud er på 5562 boliger. Det tyder på, at mange ældre ser bofællesskaber som den boligform, der på en og samme tid giver frihed og tryghed. Men det vil være en voldsom stor opgave at bygge så mange nye bofællesskaber og holde dem på et prisniveau, som alle folkepensionister kan betale. De almene boligselskaber kommer også til at spille en vigtig rolle. Med mere end 570.000 almene boliger på det danske boligmarked har de en stærk tradition for at skabe rammer for det gode liv og en høj grad af fleksibilitet. Tænker vi klogt, kan vi også indrette boligmassen, så den offentlige ældrepleje kan få optimale betingelser. Vi ser frem til, at 2020 bliver det år, hvor vi kan rette projektørerne på fremtidens seniorboliger. Vi vil lytte til alle gode forslag, der kommer på bordet, og ser frem til debatten i medierne og på Christiansborg. (Forkortet, red.)

Annonce