Annonce
Læserbrev

Ny regering. Somalierne elsker Mette Frederiksens slapper-regering

Læserbrev: Mette Frederiksen har hele tiden sagt, at hun ville fastholde en stram udlændingepolitik, hvis hun en dag skulle blive statsminister.

Nu er hun så statsminister, og vi er allerede blevet præsenteret for store lempelser. Så det var altså en stor, fed løgn.

Jeg havde selvfølgelig forventet lempelser. Man ville være naiv, hvis man troede andet. Men jeg er alligevel overrasket over, hvor hurtigt vi har fået dem. Regeringen og dens verdensfjerne støttepartier vil nu tage kvoteflygtninge, tage afviste børnefamilier ud af Sjælsmark, give flere ydelser til udlændinge, integration i stedet for hjemsendelser og skrotte øen for udviste kriminelle udlændinge. Det er skræmmende læsning og vi har ikke engang haft regeringen i en måned. Jeg frygter, hvor lang listen ser ud om bare ét år.

Lempelserne på udlændingeområdet har allerede fået det somaliske miljø i Danmark til at blive begejstret. Før den nye slapper-regering så dagens lys, var vi netop begyndt at inddrage opholdstilladelser fra somaliere, da der igen var sikkert i deres hjemland. Vores holdning i Dansk Folkeparti har nemlig altid været, at alle flygtninge skal vende tilbage til deres hjemlande, lige så snart det er muligt. Men sådan ser den nye regering ikke på tingene - de vil have, at flere flygtninge skal blive i Danmark.

Nu har den nye regering stoppet inddragelserne af opholdstilladelserne, da Mette Frederiksen gerne ser, at alle udlændinge, der har været i beskæftigelse i to år, bliver i Danmark. Det betyder bl.a., at en 36-årig somalisk buschauffør i Viborg nu kan blive i Danmark. Men det er ikke kun buschaufføren den nye regering vil give lov til at blive. Det er også hele hans familie, der består af en kone uden arbejde og syv børn. Jeg gentager - syv børn. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor Mette Frederiksen og co. er så glade for at lade somaliere blive i Danmark.

Er det fordi mange somaliere er ledige, eller fordi de begår mere kriminalitet end gennemsnittet her i landet? Somaliere er nemlig een af de befolkningsgrupper, der er sværest at integrere i Danmark. Men det er den nye regering åbenbart fuldstændig ligeglade med. Det er hovedrystende dumt.

Annonce
Peter Skaarup.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce