Annonce
Ikast-Brande

Ny boliger på vej på Enkehøj

Omtrent sådan vil de otte boliger komme til at se ud. Visualisering: Fink Byg
Ansøgning om otte nye boliger på Enkehøj i Brande.

Brande: Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg skal på sit møde tirsdag behandle en ansøgning om at opføre otte boliger på Enkehøj 62-66 i Brande.

Boligerne tænkes udført i et plan med fladt tag svarende til de boliger, der netop nu er under opførelse på Vejlevej, og ligesom her er det Fink Byg, der skal stå for byggeriet. Boligerne vil få et areal på mellem 113 og 136 kvadratmeter med en grundstørrelse på minimum 250 kvadratmeter eksklusiv vej- og fællesarealer.

Da terrænet er meget kuperet, vil det blive nødvendigt at foretage terrænregulering på op til 1 meter i nedadgående retning. Dette har den fordel, at byggeriet kommer mere ned i niveau med boligerne nord for Enkehøj.

Før boligprojektet kan realiseres, skal der udarbejdes en lokalplan for området, som i kommuneplanen er udlagt til grønt område. Derfor vil det endvidere være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen til boligområde. Ingen konflikt med Brande Syd

Teknisk område vurderer ikke, at projektet med de otte boliger vil komme i konflikt med Brande Syd-planerne, men at det derimod vil give mulighed for etablering af en stiforbindelse mellem det eksisterende boligområde på Enkehøj og de grønne fællesarealer, der bliver en del af Brande Syd-projektet.

Det grønne areal, som boligerne skal placeres på, ejes af Bruno Egebjerg, som driver sin kloakrenoveringsvirksomhed fra adressen. Det ændrer sig ikke på grund af byggeplanerne, oplyser han. De pågældende areal er i øjeblikket skovklædt, men der er ikke tale fredskov, og arealet vurderes ikke i sig selv at have nogen væsentlig rekreativ eller naturmæssig interesse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce