Annonce
Horsens

Nu skal det være: S vil have seks spor på E45 ved Horsens

En alt for kendt billede for mange horsensianere: Kø på motorvejen. Seks spor fra Vejle N til Skandeborg S er et længe næret ønske, og står det til Socialdemokraterne, skal der nu ske noget. Arkivfoto

- Udvidelsen af E45 ved Horsens er blandt de allermest presserende projekter, siger Henrik Dam Kristensen om socialdemokratisk infrastruktur-udspil til mindst 70 mia. kr.

Horsens: Ønsket er længe næret, og nu skal der gøres noget ved det: De ca. 35 km motorvejs-strækning mellem Vejle N og Skanderborg S skal udvides fra fire til seks spor.

I hvert fald hvis det står til folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen, der er valgt for Socialdemokratiet i Horsens-kredsen.

Han er med egne ord mere optimistisk end nogensinde på baggrund af et infrastrukturudspil til mindst 70 mia. kr., som Henrik Dam Kristensen tirsdag orienterede den socialdemokratiske folketingsgruppe om.

- Jeg færdes selv meget på strækningen, og den er en af vores allerstørste udfordringer. Mange bruger uforholdsmæssigt meget tid på at komme på job, og der er mange ulykker på den vej. Der er alle argumenter for en udvidelse - også samfundsøkonomisk, siger Henrik Dam Kristensen.

- Stort set alle er enige om det rigtige i udvidelsen, men spørgsmålet har hele tiden lydt: Hvor er pengene? De er til stede. I første omgang er der fundet 70 mia. kr. i det økonomiske råderum, forklarer Henrik Dam Kristensen, der har en fortid som transportminister i årene 2011-2013.

Summen er inden for rammerne af det såkaldte grundforløb, som Socialdemokratiets og regeringens økonomiske politik bygger på.

Annonce

Infrastruktur for 70 mia. kr.

Socialdemokratiet afsætter i en ny infrastrukturplan mindst 70 mia. kr. til en række projekter, der skal forhandles med bl.a. regeringen om i den kommende tid.

Udvidelsen af E45 til seks spor omkring Horsens er "blandt de mest presserende projekter", siger tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen, der er valgt for S i Horsens-kredsen.

Planen spænder fra en stribe motorvejsprojekter over stribevis af grønne tiltag til kollektiv trafik, cykelstier og videreudvikling af supercykelsti-netværk.

Dog med en erkendelse af, at 70 mia. kr. langt fra rækker til alle projekterne.

De 70 mia. kr. er ifølge S fuldt finansieret inden for rammerne af det såkaldte grundforløb, som den økonomiske politik bygger på.

Målet for S er, at forligskredsen forpligtes til at mødes hvert femte år for at tilrettelægge en ny investeringsplan for de næste 10 år. De rullende 10 års-planer skal sikre stabilitet og sammenhæng i investeringerne, hedder det i udspillet.

Både før og efter de 35 km motorvejsstrækning mellem Vejle N og Skanderborg S er der tre spor i hvert retning. Det skal der også være omkring Horsens, fastslår Henrik Dam Kristensen (S).

Første opgave for ny minister

Henrik Dam Kristensen peger på, at der er tradition for brede forlig på infrastruktur-området, da der træffes beslutninger, der rækker langt ud i tiden.

- Hvad er den optimale tidshorisont for dig?

- Nu forventer jeg. at regeringen også kommer med et udspil, dernæst skal vi have et bredt forlig, og så bliver en af de første opgaver for en ny transportminister at få sat gang i det her. Derefter kan gravemaskinerne komme i gang, siger Henrik Dam Kristensen.

I infrastruktur-planen fra S peges på konkrete projekter til langt mere end 70 mia. kr., og E45-planerne vil formentlig komme til at strides med bl.a. ønsker for det storkøbenhavnske motorvejsnet.

Sondringen "på kort og mellemlang sigt" bruges i udspillet - og horisonten er "kort", når det gælder E45, mener Henrik Dam Kristensen.

- Set med mine øjne er projektet blandt de mest presserende i hele planen, og jeg ser lys for enden af tunnellen. Udvidelsen af E45 har jeg haft fokus på i al min tid som valgt i Horsens. Den berører så mange menneskers hverdag, siger han.

Ni punkter som Horsens Kommune vil have fokus på

Kø, støj og en ny motorvejstilslutning ved Gedved. Det er blandt de punkter, Horsens Kommune gerne vil have opmærksomhed på i Vejdirektoratets vvm-undersøgelse for udvidelse af motorvej E45 til seks spor på strækningen mellem Vejle Nord og Skanderborg Syd.

Her er de ni punkter i høringssvaret, der blev afleveret i sommeren 2018:

1. Afkørsel 55 og 57:

Ved afkørslerne Horsens Nord og Horsens Syd er der store problemer med at afvikle trafikken i de vigepligtsregulerede kryds. Da der ofte opstår kødannelse på de mest belastede tider af døgnet, er bilisterne nødsaget til at holde i motorvejens nødspor før afkørslerne for at undgå påkørsel bagfra. Løsningen kan være at signalregulere krydsene og foretage mindre ændringer. Dermed vil der opnås en væsentlig forbedring af både kapaciteten og trafiksikkerheden.2. Trafik i anlægsperioden:

Mens arbejdet med at udvide motorvejen er i gang, vil der komme yderligere pres på de trafikerede kommuneveje, der krydser motorvej E45. Det gælder især Silkeborgvej ved Horsens Vest-afkørslen. Horsens Kommune opfordrer Vejdirektoratet til at finde på løsninger, der sikrer, at trafikken også kan afvikles på tilfredsstillende vis i denne periode. Dette skal også ses i lyset af, at mulighederne for omvejskørsel på tværs af motorvejen er ringe.

3. Ny afkørsel ved Gedved:

Horsens Kommune ønsker, at det bliver undersøgt, hvorvidt det er muligt at etablere et nyt tilslutningsanlæg ved Vestervej nordvest for Gedved. Dette vil blandt andet forbedre adgangen fra industriområdet i Horsens N og Gedved til motorvej E45. 4. Afkørsel 56a ved Horsens V:

Dette sted betragtes i dag som den måske største trafikale flaskehals i Horsens Kommune. På Silkeborgvej er der både fra Horsens- og Brædstrupsiden store kødannelser, hvilket også er bekræftet i Vejdirektoratets egen analyse. Derfor ønsker Horsens Kommune, at trafikafviklingen i dette kryds forbedres, så der kan sikres et bedre serviceniveau for de mange trafikanter - også på Silkeborgvej.5. Støjgener:

Mange beboere plages dagligt af støj fra E45. For at tilgodese dette anbefaler Horsens Kommune, at der bliver taget højde for beboernes ønsker om støjreducerende tiltag i forbindelse med udvidelsen. Derfor bør det også undersøges, om der er mulighed for at anvende overskudsjorden til at etablere støjvolde, hvor det er muligt, og hvor det giver mening.

6. Klimasikring:

Sikring af Horsens by mod oversvømmelse fra Bygholm Å ønskes sammentænkt med udvidelsen af motorvejen. 7. Beskyttet natur:

Det ønskes, at der kan skabes bedre forhold i form af beplantninger (ledetråde for flagermus) og faunapassager, hvor vandløb går under motorvejen. Det ses i lyset af, at der langs E45 er flere steder med beskyttet natur samt underføringer af vandløb, herunder Bygholm og Hansted Ådal.

8. Grundvandsforhold:

Flere vigtige grundvandsmagasiner i Horsens Kommune skæres igennem af E45. Derfor bør det sikres, at de beskyttes tilstrækkeligt via krav til håndtering af vejvandet.9. Rekreative områder:

For at bevare de gode oplevelser i naturen omkring motorvejen skal der fortsat sikres gode rekreative stier i området. Samtidig bør det undersøges, om overskudsjorden fra anlægsarbejdet kan anvendes til at lave nye rekreative landskaber.

Henrik Dam Kristensen, folketingsmedlem valgt i Horsens-kredsen, er mere optimistisk end nogensinde, når det gælder seks spor på de 35 motorvejs-kilometer fra Vejle til Skanderborg S. Arkivfoto: Søren Gylling

Vigtigere end femte afkørsel

Henrik Dam Kristensen slår fast, at tre spor i hvert retning står højere på prioriteringslisten end en femte motorvejsafkørsel ved Horsens - et ønske, der også har været oppe at vende flere gange.

En velkendt udfordring er kødannelse ved motorvejsramperne, noget bl.a. Horsens Kommune har påpeget i høringssvar til den vvm-undersøgelse, der blev sat i gang i 2018.

- Køerne ved ramperne skal vi også kigge på, siger Henrik Dam Kristensen.

Han peger på det positive i, at vvm-undersøgelsen er i fuld gang og dermed ikke bliver en tidsrøver.

E45-planerne er i vvm-undersøgelsen delt i tre: Vejle-Skanderborg S (ca. 35 km), Aarhus S-Aarhus N (ca. 15 km) og Aarhus N-Randers N (ca. 35 km).

Undersøgelserne løber frem til 2020, og i sommeren 2018 kom der ca. 120 bemærkninger alene til strækningen Vejle-Skanderborg S, da Vejdirektoratet bad om forslag og ideer til fremtidens motorvej.

Særligt ét emne gik igen:

- Ud af de 120 henvendelser handler knap 100 af dem om støj. Vi ved, at støj kan være rigtig genererende. Det er det i dag, og det bliver sikkert kun værre, så det er helt klart et område, der vil være centralt i undersøgelsen, sagde senior projektleder Jacob Pryds Winkel fra Vejdirektoratet til Folkebladet 31. august sidste år.

Flere af henvendelserne var fra beboere i Hatting-området.

- Det har helt sikkert en betydning, at mange Hatting-borgere har sendt forslag til os. Det er et stort byområde, som ligger tæt på motorvejen. Derfor vil vi lave støjberegninger og undersøge, hvad mure eller volde kan gøre af forskel. Vi kan ikke love støjskærme, men vi kan love, at det bliver et emne i den endelige vvm-undersøgelse, sagde Jacob Pryds Winkel dengang.Redegørelsen er færdig i foråret 2020 og sendes derefter i høring.

E45 ved Ejer Bavnehøj er ofte ramt af små og større uheld. Foto: Michael Svenningsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv For abonnenter

Fra drøm til mareridt: Min livsdrøm er væk, men jeg tænker mere på stand-lejerne end på mig selv

Annonce