Annonce
Horsens

Nu har over 3000 i Horsens Kommune haft covid-19 - flest tilfælde blandt dem i 20'erne

Det nyopbyggede corona-testcenter ved Casa Arena er efter planen klar torsdag. Foto: Morten Pape
Flest horsensianere i alderen 20-29 år er blevet testet positiv for covid-19, mens langt de fleste af de i alt 3014 tilfælde er fundet blandt personer mellem 10 og 59 år.

Horsens: 9. marts 2020 blev der for første gang afleveret en positiv covid-19-test fra en indbygger i Horsens Kommune.

Siden er yderligere 3013 tilfælde kommet til, viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut. Den er udgivet onsdag 28. april, hvor der alene er konstateret 17 nye tilfælde, og dermed blev det datoen, da Horsens Kommune rundede 3000 smittetilfælde.

Det svarer i korte træk til, at en ud af 30 i kommunen er blevet testet positiv, siden pandemien brød ud sidste forår.

Annonce

I tallene fra seruminstituttet er det muligt at se aldersfordelingen i 10-årsintervaller, og her underbygger tallene det, der har været en løbende tendens gennem de mange måneder, hvor Folkebladet har fulgt den daglige opdatering af tallene.

Det er borgere i den såkaldte arbejdsduelige alder, der står for mange smittetilfælde. Det er de unge og teenagerne, der i store træk har forsøgt at bevare nogenlunde social kontakt med vennerne. Med 537 tilfælde er det aldersgruppen 20-29 år, der står for flest smittede.

De mindste børn i skoler og daginstitutioner og de ældste generationer er i højere grad gået fri. For sidstnævnte har det især været vigtigt, da de som udgangspunkt er i større risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

In mente skal selvfølgelig være, at der også er færre indbyggere i de aldersgrupper.

Første høje tal i september

Mange af de 3014 smittetilfælde er konstateret inden for det seneste halve års tid. Fra det første tilfælde i marts og mange måneder frem var der på de fleste dage ingen nye smittede, og hvis der var, lå tallet ikke højere end fire.

Først 8. september ændrede det sig, da der pludselig blev konstateret 18 nye tilfælde inden for ét døgn. I den periode blev der meldt om smittede på Danish Crown-slagteriet, Learnmark-gymnasierne på Stadionvej og fire af kommunens grundskoler.

Derefter fulgte en periode med færre smittede, indtil der midt i oktober kom et større udbrud i kommunen igen, og fra slutningen af november og i løbet af december lå Horsens Kommune ligesom resten af landet med usædvanligt mange smittede hver eneste dag.

I løbet af 2021 har der i gennemsnit været omkring 11 nye smittetilfælde om dagen, og antallet har været nogenlunde stabilt uden større udbrud.

Med til statistikken skal medtages, at der løbende er blevet testet flere og flere - og dermed er der også fundet flere smittetilfælde, end man gjorde i pandemiens begyndelse, hvor langt færre blev testet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce