Annonce
Horsens

Nu er praktiserende læger for alvor rykket ind på plejehjemmene

Langt størstedelen af plejecentrene i Horsens Kommune har i dag tilknyttet faste, praktiserende læger, som underviser plejepersonalet i relevante emner fra hverdagen på plejecentret. Arkivfoto
I dag er der praktiserende læger tilknyttet som konsulenter på langt størstedelen af plejecentrene i Horsens Kommune. En klar gevinst for både plejen, lægerne og dermed beboerne.
Annonce

Horsens: Horsens Kommune var en af frontløberne, da den i 2012 deltog i et pilotprojekt, hvor praktiserende læger blev tilknyttet plejehjem som konsulenter.

Evalueringen fra Socialforskningsinstituttet var klar: Flere beboere på plejehjemmene slap for korte indlæggelser, færre blev genindlagt, og færre blev indlagt med lidelser, der kunne have været forebygget, medicinhåndtering blev mere korrekt, og kommunikation og samarbejde mellem personale og læge blev forbedret.

I Horsens Kommune var begejstringen så stor, at politikerne efter endt pilotprojekt valgte at fortsætte ordningen for egen regning. Og ønsket var helt klart at udvide ordningen.

Men længe var der kun en enkelt læge ansat, og han var tilknyttet plejehjemmet Gefionshave på Sønderbro. I flere år kneb det gevaldigt med at få flere læger til at hoppe på vognen.

Langt størstedelen af plejecentrene i Horsens Kommune har i dag tilknyttet faste, praktiserende læger, som underviser plejepersonalet i relevante emner fra hverdagen på plejecentret. Arkivfoto
Annonce

Nu skal de være der

Fra 2016 var det ikke længere bare et lokalt politisk ønske, men lovgivning, at der skal være praktiserende læger tilknyttet plejecentre som konsulenter. Kommunerne fik fire år til at indfase ordningen, som skal være på plads ved udgangen af dette år. Og Horsens Kommune er tæt på at være i mål.

- Efter det var blevet lovgivning, tog vi emnet op på et dialogmøde mellem kommunen og de praktiserende læger, fortæller Ulla Hjorth, udviklingskonsulent i sundhed og velfærd i Horsens Kommune.

På mødet kom beskrivelsen af konsulentrollen ned på jorden.

- Det handler ikke om flotte powerpoints, det handler om at fortælle om nogle generelle problematikker, som personalet møder i hverdagen. For eksempel dehydrering, influenza og urinvejsinfektioner, siger Ulla Hjorth, som også peger på, at et par læger tog opgaven på sig og lavede et stort benarbejde for at få den ført ud i livet.

Sidste år kom der for alvor skred i udbredelsen. I dag er 88 procent af kommunens plejeboliger dækket af den, så der nu kun mangler Skovly, Egebakken, Tamdrup og Vesterled, før alle er med.

Ordningen betyder, at lægen kommer på plejecentret cirka hver tredje uge og underviser - undtaget juli og december - ligesom personalet kan spørge lægen til råds.

Antallet af konsulenttimer er tildelt i forhold til antal beboere. Desuden udløser boliger for demente mere tid end almindelige plejeboliger.

Annonce

Kan vælge plejehjemmets læge

Når et lægehus er knyttet til et plejecenter, tilbydes beboerne at flytte over til det lægehus. Selv om der er lukket for adgang, er der plads til de beboere, der ønsker at flytte læge. Om beboeren vælger at skifte eller holde fast i en anden læge, er frivilligt.

Politisk er der stor påskønnelse af lægernes tilstedeværelse på plejehjemmene.

- Det er til gavn for beboere, medarbejdere og pårørende. Vi har arbejdet målrettet med indsatsen, og nu er vi heldigvis nået så langt, siger Ellen T. Schmidt (S), formand for udvalget for sundhed og velfærd.

Ordningen er allerede evalueret med positivt udfald én gang og følges nu i den løbende dialog mellem kommunen og de praktiserende læger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce