Annonce
Rejser

Nordjylland: Råbjerg Mile kan minde lidt om Namibia

Når man vandrer på Råbjerg Mile, skal man passe på. Der kan være kviksand. Foto: Ragnar/Wikimedia Commons
Langsomt vandrer den store klit tværs over Skagens Odde. Råbjerg Mile er ikke verdens, men Danmarks største vandreklit. Hvert år flytter den sig 15 meter mod øst og mod hovedvejen og jernbanen til Skagen.

Vandreklitten på Skagens Odde er ganske vist kun en lilleput sammenlignet med dem i verdens ældste ørken, den 80 millioner år gamle Namib-ørken. Her i det sydligste Vestafrika findes verdens højeste klitter, som er op til 340 meter høje.

Men Råbjerg Mile, hvor klitten alene er 20 meter høj, og man på toppen er 40 meter over havet, har nu alligevel en duft af Namibia over sig, når vinden suser, og sandet risler eller pisker og danner utrolige former.

At der i dag findes en vandreklit her, skyldes en flok miljøaktivister anno 1890 med blandt andre digteren Jeppe Aakjær i spidsen. I slutningen af 1800-tallet var man nemlig i fuld gang med at tilplante oddens klitter og heder, for beboerne i Skagen var godt trætte af at kæmpe mod sandflugten, som dækkede alt til og gjorde rejsen til byen besværlig.

Annonce
Når vandreklitten er passeret, efterlader den et fladt tørt landskab med små mile-søer, som er fordybninger dannet af skiftende grundvandsniveauer. De er i begyndelsen golde, men med årene genskabes naturen. Foto: Ragnar/Wikimedia Commons

Vejen var et par hjulspor gennem det store sandflugtslandskab med vandreklitter på vej fra Skagerrak til Kattegat. Én dag var sporene væk i sand, næste dag var den nogenlunde farbar, men som oftest måtte man køre på stranden enten langs Kattegat eller langs Skagerrak.

I 1870’erne var kunstnere og forfattere begyndt at komme til byen og samles i Anna Anchers barndomshjem, Brøndums Hotel, som var byens eneste gæstgiveri. Det var den første spirende turisme, og hvis det skulle blive til mere, krævede det en stabil trafikforbindelse sydpå. Derfor tilbød skagboerne i 1880’erne staten det område, hvor Skagen Klitplantage er i dag, mod at staten stoppede sandflugten og anlagde en ordentlig vej og en jernbane til Skagen.

Udlandet i Danmark

Når vi nu ikke kan rejse ud for at opleve noget fremmedartet eller ligefrem møde noget eksotisk, kan vi heldigvis gå på opdagelse efter noget tilsvarende - måske i mindre målestok - i Danmark.

I en artikelserie besøger vi nogle af disse steder.

Grusom sandflugt

Det store arbejde blev sat i værk. Skagen og Bunken Klitplantager blev plantet, og man fik hold på sandflugten på Hulsig Hede lidt nordøst for Råbjerg Mile. Men ikke alle var begejstrede for projektet, som ville ”forvandle storslåede naturarealer til kummerlige plantager”.

Protesterne tog til, og inden alle klitter nåede at blive plantet til, købte staten i 1900 det areal, hvor Råbjerg Mile lå, for at milen kunne overlades til sin egen fri udvikling og frit fortsætte sin vandring. Eftertiden skulle have mulighed for at opleve både sandflugtens forfærdelighed og dens storslåethed.

Vinden skaber flotte sandformer. Foto: Ragnar/Wikimedia Commons

I 1921 blev den første egentlige fredning af milen vedtaget, og i 1964 blev fredningen udvidet for at undgå sommerhusudstykning tæt på naturområdet. I alt 163 hektar fra Kandestederne i nord til Råbjerg Sø og Råbjerg Klitplantage i syd, og fra Råbjerg Stene i vest til Bunken Klitplantage i øst.

30 år efter blev der igen rejst en sag om yderlig fredning.  Milen var vandret uden problemer gennem det offentligt ejede område og nærmede sig nu privatejede arealer. Først i 2008 faldt den nye fredning på plads, og nu kan Råbjerg Mile uhindret fortsætte sin vej mod øst i de kommende hundrede år.

Vejen dertil

Den store vandreklit ligger vest for Bunken Klitplantage mellem Skagen og Frederikshavn. Fra vejen ind til Kandestederne er der indkørsel til p-plads ved vandreklitten. Der er cirka 96 kilometer fra Aalborg.

Annonce

500 år om at krydse

Råbjerg Mile kommer fra kysten ved Skagerrak ved Råbjerg Stene. Den er cirka en kilometer på hver led, og den indeholder fire millioner kubikmeter sand. Med vindens hjælp vandrer den hvert år omkring 15 meter mod øst, hvilket vil sig, at den vil være mellem 500 og 600 år om at krydse Skagens Odde.

Den stærke vestenvind flytter Råbjerg mile 15 meter mod øst hvert år. Foto: Ragnar/Wikimedia Commons

Da staten købte den i 1900, befandt den sig tre en halv kilometer fra kysten, og siden da er den vandret yderligere halvanden kilometer mod øst. Fortsætter den som nu, vil hovedvejen til Skagen være dækket af sand om 100-200 år.

Når milens sand blæser ind over landskabet og dækker træer og lignende, går der omkring 40 år, før de dukker op igen på den anden side af vandreklitten i det flade tørre landskab, den efterlader. Her er små mile-søer, som er fordybninger dannet af skiftende grundvandsniveau. Søerne er i begyndelsen golde, men naturen genskabes. Med årene får planterne fat - siv og græsarter, blomster og lyng.

Læs mere på www.visitnordjylland.dk.

Vinden skaber ”havbund” i sandet på Råbjerg Mile. Foto: Ragnar/Wikimedia Commons
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Opdateret kort over sognene: Sønderbro kan åbne om en uge - hvis smitten holdes nede

Annonce