Annonce
Debat

Nogle kommuner og arbejdsgivere presser folk i fleksjob ned på en lavere løn - det skal stoppes

Henny Kristiansen. Pressefoto

Læserbrev: I 3F er vi begyndt at se eksempler på en farlig tendens, hvor kommuner og arbejdsgivere presser folk i fleksjob ned på en lavere løn. Det skal stoppes.

Problemet er opstået, fordi en ny fleksjobordning indført i 2013 gjorde det muligt, at arbejdsgiveren kan bestemme fleksjobberens løn alt efter, hvor hurtigt arbejdsgiveren synes, fleksjobberen arbejder.

Det foregår ved, at jobcentret vurderer, hvor effektiv fleksjobberen er. Så fastlægger arbejdsgiver og kommune fleksjobberens løn derefter.

Hvis arbejdsintensiteten f.eks. vurderes til at være 50 pct., får fleksjobberen kun det halve i løn.

For arbejdsgiverne er det en fordel, hvis intensiteten fastsættes lavt, for så skal fleksjobberen have lavere løn og pension. Det, som arbejdsgiveren sparer, betaler det offentlige.

For kommunen er det en fordel, fordi en lavere arbejdsintensitet gør det nemmere at "afsætte" borgeren til en virksomhed.

Men for fleksjobberen er det en økonomisk straf. For når han eller hun sættes ned i arbejdstid, mister vedkommende en del af sin løn.

Og for kommunen er det en dårlig forretning, fordi det offentlige betaler det beløb, som arbejdsgiveren sparer.

Vi oplever, at fleksjobberne føler sig pressede til at acceptere den arbejdsintensitet, som arbejdsgiveren bestemmer. Både fordi vedkommende gerne vil i arbejde, og fordi nogle arbejdsgivere siger, at de ellers ikke har råd til at beholde vedkommende. Det er afpresning.

Loven siger i øvrigt, at man skal vurdere arbejdsintensiteten i forhold til det konkrete job, men vi har set flere eksempler på, at arbejdsintensiteten er aftalt på forhånd af arbejdsgiveren og kommunen eller uden at vurdere jobsøgerens faktiske intensitet.

På den måde bliver fleksjobberen snydt for en del af sin løn.

Det er en grotesk glidebane at lade arbejdsgiveren bestemme lønnen efter, hvor hurtigt vedkommende synes, fleksjobberen arbejder. Fastlæggelsen af intensiteten skal ikke være en handelsvare.

For at sikre fleksjobberen mod underbetaling og for lav arbejdsintensitet foreslår vi i 3F nogle ændringer.

Loven skal ændres, så misbrug af fleksjobberens arbejdsintensitet undgås. Og så skal den ledige kun være forpligtet til at tage et fleksjob, hvis det overholder disse betingelser.

Endelig skal fagforeningen høres i forhold til fastsættelse af løn, pension og ansættelsesvilkår, før et fleksjob etableres.

Vi skylder fleksjobberne at beskytte dem mod at blive udnyttet.

Annonce

Det er en grotesk glidebane at lade arbejdsgiveren bestemme lønnen efter, hvor hurtigt vedkommende synes, fleksjobberen arbejder. Fastlæggelsen af intensiteten skal ikke være en handelsvare.

Ellen K. Lykkegård. Pressefoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Formand i replik: Mangel på halkapacitet bremser kommunens vision om flere idrætsaktive borgere

Læserbrev: Horsens Folkeblad skrev lørdag 19. oktober, at det halter med halgulv, og at det kun er Københavns Kommune, der er ringere stillet end Horsens Kommune. Formanden for kultur- og civilsamfundsudvalget, Jakob Bille, mener ikke, at der er et problem, da flere nye haller er på vej. Han mener endvidere, at flere nye kunstgræsbaner samtidig vil frigøre indendørs kapacitet. Line Læsøe fra Sport Horsens betragter sin egen lokalforening og mener på den baggrund, at kapaciteten kunne udnyttes bedre, end den bliver i dag. Til trods for at vi i Østbirk nu i godt et år har haft to haller, er virkeligheden hos os i Østbirk IF en anden. Vi er taknemmelige for vores nye hal. Den erstattede skolens gymnastiksal, og vi har derfor fået samlet næsten alle foreningens aktiviteter i eller omkring Østbirkhallen, og det har givet et kæmpe løft til det sociale liv i ØIF. Men det halter stadig med kapaciteten. I ØIF har vi 10 aktivitetsudvalg med et varieret idrætstilbud til borgerne i og omkring Østbirk. Skolen råder over hallerne i dagtimerne, men deler velvilligt med ØIF's senioridrætsudøvere og tennisspillere. Mellem kl. 15 og 21 (nogle dage til kl. 22) er hallen fuldt booket - ofte med tre igangværende aktiviteter på samme tid. Så jeg har vanskeligt ved at få øje på, hvordan vi i ØIF skulle kunne udnytte kapaciteten bedre, end vi gør i dag. Det er svært at få haltidskabalen til at gå op, og der må indgås kompromiser for at skabe plads til alle. Byrådet har besluttet, at de næste kunstgræsbaner skal placeres i Østbirk og Hovedgård. Der er næsten dobbelt så mange fodboldspillere i Østbirk som i Hovedgård, så vi har en forventning om, at analyse og sund fornuft sender den første af de to nye baner til Østbirk. Men vi har ingen forventning om, at det vil flytte mere af fodbolden ud af hallen og derved frigøre tid til andre aktiviteter. Horsens Kommune har en vision om, at 10.000 flere borgere skal være idrætsaktive om fem år. Lidt løs hovedregning fortæller, at 350 flere borgere i Østbirk skal være idrætsaktive. I ØIF er vi ca. 1300 aktive, og vi skal så forventeligt skaffe kapacitet til en stor andel af de yderligere 350 idrætsaktive borgere. I ØIF har vi allerede arbejdet med kommunens vision, og vi har klare mål om at starte endnu flere aktiviteter, f.eks. floorball og basketball, op. Men visionen bremses desværre af mangel på haltider, medmindre vi udvider dagen yderligere eller nedlægger andre aktiviteter. Det første bliver vanskeligt at gennemføre, og det sidste giver ingen mening. Så det kan godt være, at kapaciteten andre steder i kommunen kan udnyttes bedre, men det er ikke tilfældet i ØIF. Vi har viljen til at arbejde med på Horsens Kommunes vision, men vejen mangler.

Annonce