Annonce
112

NCC og kommunen kæmper med overfladevand i Brande Å

Et nyetableret reservoir skal fungere sørge for, at urenhederne i vandet kan bundfælde sig, inden vandet ledes ud i Brande Å. Foto: Mikael Lund
Fiskenes gydebanker kan være i farezonen, men NCC og kommunen er på sagen.
Annonce

Brande: Som tidligere omtalt er overfladevand fra det igangværende skolebyggeri i Centerparken via en sidekanal blevet sendt videre ud i Brande Å lige før broen ned for Slagterstien. Fint sand i overfladevandet kan blive aflejret i de gydebanker, der er anlagt flere steder i åen. Når gydegruset dækkes af sand, mister gydebankerne deres funktion og bliver ubrugelige for fiskene. Kommunen tog allerede fredag kontakt til NCC, der har totalentreprisen på skolebyggeriet.

NCC's projektleder, Klaus E. Nielsen, oplyste fredag eftermiddag, at man for at løse problemet har etableret et vandreservoir på byggepladsen. I praksis bliver vandet først sendt igennem en slags si i form af en vold af sten, inden vandet løber ind i reservoiret. Her skal de forskellige urenheder bundfælde sig, inden vandet bliver ledt ud i afvandingskanalen og videre ud i Brande Å. Dermed skulle problemet aftage i løbet af weekenden, lød det fra Klaus E. Nielsen i fredags.

Men mandag formiddag havde situationen endnu ikke ændret sig til det bedre. I en pressemeddelelse udsendt lørdag middag oplyser Rasmus Dandanell Lundegaard, der er teamleder i Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling, at problemerne er opstået som følge af NCC’s forsøg på at sænke grundvandsstanden i Centerparken.

- I de sidste dage har der dog også været en udledning af fint sand sammen med det oppumpede vand, og det medfører en grålig farve i Brande Å. Den grå farve kommer fra naturlige sedimenter og ikke fra miljøfremmede stoffer, oplyser Rasmus Dandanell Lundegaard.

Også han forventer, at de tiltag, NCC har foretaget på foranledning af kommunens miljøafdeling vil sætte en stopper for udledningen af sand og sediment. Teamlederen oplyser videre, at udledningen følges tæt af miljøafdelingen, som har været på besøg på byggepladsen både fredag og lørdag.

- Hvis de allerede gennemførte tiltag ikke er nok, vil der blive gjort yderligere for at stoppe transporten af sand til vandløbet, garanterer han. Når udledningen af sand og sedimenter er under kontrol, vil man fra Ikast-Brande Kommunes side vurdere, om det er bedst for miljøet og naturen i vandløbet at foretage en oprensning af gydebankerne i åen og en opgravning af sand, eller om det er bedst at vandløbet renser sig selv.

- Sand er et naturligt element i alle vores vandløb, men sand kan være et problem, hvis det dominerer vandløbet eller vandrer til gydebanker. Sand kommer naturligt i vandløb som følge af erosion af brinker, men også som følge af menneskelig aktivitet f.eks. fra parkeringspladser, veje og drænede marker, påpeger Rasmus Dandanell Lundegaard.

I løbet af de seneste år er der blevet brugt op imod 300.000 kr. på anlæggelse af gydebanker i Brande Å. Senest blev der i slutningen af november udlagt gydegrus fire-fem steder i åen, blandt andet i Ørbæklund og nedenfor Kærlighedsstien mellem Ågade om Præstelunden/Brandlundvej, og eftersom alle befinder sig nedstrøms afvandingskanalen, bliver samtlige berørt af udledningen.

Det er Skjern Å Sammenslutningen, der har finansieret gydebankerne, som udover Ikast-Brande Kommune er etableret i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce