Annonce
Erhverv

Naturen tager over efter dambruget

Det gamle stemmeværk, som nu er fjernet. Foto: Ikast-Brande Kommune
Kidmose Dambrug er blevet nedlagt i maj. Nu er området ført tilbage til naturen

Fasterholt: Der bliver færre og færre af dem, men dem, der bliver tilbage, bliver til gengæld større.

Nej, det er ikke landbrug, men dambrug, der er tale om i denne sammenhæng. Senest er Kidmose Dambrug vest for Dørslundvej mellem Fasterholt og Brande blevet nedlagt.

Det blev det officielt i maj, hvorefter de store gravemaskiner fra Studsgaard Entreprenør tog fat på at naturgenoprette området. I fuld forståelse med Kjeld Jensen, der har ejet dambruget siden 1990.

Dambrugets historie går dog endnu længere tilbage, fortæller den nu tidligere dambrugsejer, der selv har været i branchen i et halvt århundrede, de sidste 35 år som selvstændig. Faktisk har der været dambrug på stedet siden starten af 1900-tallet, så det blev til langt over 100 år med fiskeopdræt på stedet.

Selvom det har været lidt vemodigt at tage afsked med livsværket, er det en afklaret Kjeld Jensen, der gør status.

- Det er en god måde at slutte på – at aflevere området tilbage. Vi har monumenter nok stående, lyder det fra den nu forhenværende dambrugsejer.

Det er ikke første gang, Kjeld Jensen og Ikast-Brande Kommune, der er vandløbsmyndighed, har samarbejdet om et projekt. Det samme gjorde parterne for 3 år siden lidt længere nordpå, hvor Kjeld Jensen også drev dambruget, der lå, hvor Holtum Å løbet under Dørslundvej.

Annonce
Fra højre ses den nu fhv. dambrugsejer, Kjeld Jensen, udvalgsformand Henrik Engedahl (V), Jan Sørensen og foran de to medarbejdere fra A/S Studsgaard Entreprenør Lenny Stolborg. De to sidstnævnte er ansat i Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling. Foto: Mikael Lund

Penge fra staten og EU

Denne gang har forløbet været relativt kort: I januar blev aftalen underskrevet, midt i april blev de sidste fisk hentet op ad dammene, i maj blev dambruget så nedlagt, og i august blev stemmeværket fjernet og vandet ledt ind i de retablerede slyngninger.

- Formålet er at opnå en bedre økologisk tilstand i vandløbet, forklarer biolog Lenny Stolborg fra Ikast-Brande Kommune.

- Det skulle gerne betyde, at dyrelivet – både fisk, fugle og insekter – får det bedre i fremtiden, og Kjeld Jensen har da også allerede hilst på en isfugl; et sikkert tegn på, at der er fisk i bækken. Flere af brinkerne er foret med grus for at undgå nedskridning, og der er udlagt gydebanker, men om man skal forvente at se laks i vandløbet, er nok tvivlsomt. Derimod burde der være gode muligheder for ørreder, vurderer Lenny Stolborgs kollega, Jan Sørensen.

Samlet set er det et areal på ca. 3 hektar, der er blevet ført tilbage til sin oprindelige tilstand.

- Pengene til projektet kommer dels fra staten, dels fra EU, men det er Ikast-Brande Kommune, der har stået for den praktiske udførelse. En niveauforskel på ca. 1,3 meter mellem øst- og vestsiden af stemmeværket har betydet, at faldet har måttet fordeles over en strækning på 600 meter – ellers ville værdifuld natur ovenfor stemmeværket være gået tabt, forklarer Lenny Stolborg.

Området, der bedst kan betegnes som højmose, ville simpelthen være blevet tørlagt, hvis man blot have fjernet den ”prop” i vandløbet, som stemmeværket udgjorde.

Kidmose Bæk løber sammen med Holtum Å og videre ud i Skjern Å, og med genopretningsprojektet kan der sættes endnu et flueben i de vandområdeplaner, der skal forbedre det danske vandmiljø og sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand.

Naturen tager over efter dambruget. Foto: Ikast Brande Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce