Annonce
Læserbrev

Nationalt sammenhold om demensindsatsen - vi har taget nogle meget vigtige skridt i den rigtige retning

I den nye aftale har vi blandt andet prioriteret penge til rådgivnings- og aktivitetscentre, som tilbyder fysiske aktiviteter til personer med demens - også til yngre mennesker med demens.

Læserbrev: I sidste uge blev der indgået en bred politisk aftale om fordeling af ressourcer til de mest udsatte borgere i vores samfund - 849 mio. kr. i alt.

En flot palette af gode tiltag understøttes.

Som ældreordfører er jeg særligt begejstret for den del af aftalen, der betyder, at der er fundet 244 mio. kr. til at understøtte demensindsatsen over de næste fire år.

Demens fylder mere og mere i danskernes hverdag. Det anslås, at cirka 82.000 ældre (over 65 år) i Danmark har demens.

I 2016 fik Danmark en national demenshandleplan, der skulle løbe til 2025. Men under den tidligere regering blev der kun skaffet midler til og med 2019.

Samtidig aftalte regeringen og Dansk Folkeparti sidste år at afskaffe den såkaldte satspulje, som indtil nu har stået for finansieringen af demenshandlingsplanen.

Demenshandlingsplanen har med andre ord været på vej mod en økonomisk afgrund.

Det er vi nu i gang med at rette op på. Og heldigvis med bred politisk opbakning.

Med den netop indgåede aftale om udmøntning af reservepuljen sammen med de gode kommune- og regionsaftaler, hvor velfærden tilføres henholdsvis 1,5 og 2,2 mia. kr. næste år, holder vi ikke bare hånden under udviklingen. Vi tilfører også demensområdet flere midler.

De kommende år bliver vi mange flere ældre. Det er dejligt, for det skyldes jo blandt andet, at vi lever længere. Men med alderen stiger også risikoen for at få demens.

Den nationale demenshandleplan indeholder 23 gode, konkrete tiltag, der skal højne kommuner og regioners arbejde med demens.

En række af de projekter er allerede afsluttet. Men andre projekter har brug for yderligere midler.

I den nye aftale har vi blandt andet prioriteret penge til rådgivnings- og aktivitetscentre, som tilbyder fysiske aktiviteter til personer med demens - også til yngre mennesker med demens.

Det er dejligt at mærke den store politiske opbakning, der er på tværs af partierne, til at ville løse udfordringerne med demens.

Vi er slet ikke i mål, men med de to økonomiaftaler, som regeringen har stået i spidsen for, har vi taget nogle meget vigtige skridt i den rigtige retning.

Annonce
Birgitte Vind. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Akutlægehelikopterne redder masser af liv

Læserbrev

Hvor skal vi bo, når vi bliver gamle?

Læserbrev: Der kommer flere ældre, og de lever længere. Heldigvis. Det stiller helt nye krav til fremtidens boligmarked, så det matcher seniorerne og de ældres behov. For S er det helt afgørende med gode forhold for alle ældre. Derfor har regeringen med den seneste kommuneaftale tilført kommunerne 1,7 mia. kr. til at holde hånden under velfærden, når der til næste år bliver endnu flere ældre. Men vi skal mere end det. I S er vi optagede af, hvordan vi indretter vores boligmasse, så vi som ældre kan bo et sted, hvor vi kan føle os trygge, have det sociale liv, vi ønsker, og så vi kan betale boligen og samtidig få mad på bordet. Og vi er ikke mindst optagede af, at vi som ældre har mulighed for at få den pleje og omsorg, vi har brug for, dér, hvor vi bor. Når vi går på pension og seniorlivet starter, håber vi på at få mange år med fysisk aktivitet, rejser og socialt samvær med familie og venner. Men vi ved godt, at alt har sin tid. Kræfterne vil blive færre, og man kommer måske til at bo alene, hvis ægtefællen går bort før en selv. Huset eller lejligheden bliver for stor. Pludselig kan muligheden for offentlig transport blive afgørende for dit sociale liv og dine muligheder for at handle ind. Engang forbandt vi alderdommens boliger med plejehjem. Men kun 41.000 danskere over 65 år bor på plejehjem. Det svarer til 3,6 pct. af alle ældre over 65 år. Langt de fleste danskere kommer derfor ikke til at bo på et plejehjem. Men hvor så? Ifølge Vives ældreundersøgelser er der i dag ca. 80.000 ældre, der ønsker at bo i seniorbofællesskab, stigende til 120.000 mod år 2044. Det aktuelle udbud er på 5562 boliger. Det tyder på, at mange ældre ser bofællesskaber som den boligform, der på en og samme tid giver frihed og tryghed. Men det vil være en voldsom stor opgave at bygge så mange nye bofællesskaber og holde dem på et prisniveau, som alle folkepensionister kan betale. De almene boligselskaber kommer også til at spille en vigtig rolle. Med mere end 570.000 almene boliger på det danske boligmarked har de en stærk tradition for at skabe rammer for det gode liv og en høj grad af fleksibilitet. Tænker vi klogt, kan vi også indrette boligmassen, så den offentlige ældrepleje kan få optimale betingelser. Vi ser frem til, at 2020 bliver det år, hvor vi kan rette projektørerne på fremtidens seniorboliger. Vi vil lytte til alle gode forslag, der kommer på bordet, og ser frem til debatten i medierne og på Christiansborg. (Forkortet, red.)

Annonce