Annonce
Ikast-Brande

Naboklage over kæmpestore vindmøller afvist

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune
Planklagenævn mener, at kommunens vurdering af vindmølle-planernes miljøpåvirkning af området er tilstrækkelig.

Blåhøj: Planklagenævnet har afvist en omfattende klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen fra en række naboer til de tre planlagte vindmøller i Karstoft Ådal for enden af Buelundvej øst for Blåhøj.

Naboerne havde blandt andet stillet spørgsmål ved,

Om planhabitatbekendtgørelsens regler om Natura 2000-områder er overholdt.

Annonce

Om planhabitatbekendtgørelsens regler om bilag IV-arter (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.) er overholdt.

Om miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering er opfyldt i forhold til fugle, landskabelig påvirkning, skyggekast, støj, grundvand, beskyttet natur og okker.

Om planerne i det hele taget er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Om kommunen i forbindelse med planvedtagelsen har overholdt Planloven og

Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, men konklusionen fra Planklagenævnet er klar: nævnet kan hverken give klagerne medhold i klagen over miljørapporten eller klagen over vedtagelsen af det kommuneplantillæg og den lokalplan, der skal gøre det muligt at opstille møllerne.

Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget, lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder.

Tilstrækkelige vurderinger

Planklagenævnet finder blandt andet, at kommunens vurdering af planernes miljøpåvirkning af området er tilstrækkelig, selvom kommunen i sin vurdering burde have forholdt sig til alle de naturtyper, der fremgik af det udpegningsgrundlag, som var gældende på det tidspunkt, hvor planerne blev vedtaget.

Desuden finder Planklagenævnet, at den foretagne vurdering af påvirkningen af såvel flagermus som øvrige bilag IV-arter i området er tilstrækkelig, og at der i øvrigt ikke er udsigt til drab på flagermus, sangsvaner, traner eller en lang række andre fuglearter i et omfang, der vil være i strid med habitatdirektivet.

Annonce

Få centimeters difference

Forhold som landskabelig påvirkning, visuel påvirkning af naboerne, belysning på møllerne, støj og skyggekast mener Planklagenævnet er tilstrækkelig belyst i miljørapporten, som derfor lever op til sit formål, ligesom nævnet vurderer, at afstandskravet i forhold til nærmeste nabobebyggelse er overholdt.

Ifølge klagen var afstanden kun 669,8 meter, altså 20 centimeter mindre end de krævede fire gange møllehøjden på 167,5 meter, mens projektmager er nået frem til, at afstanden er 670,08 meter og altså dermed overstiger afstandskravet med otte centimeter.

Afstanden mellem vindmøllen og naboen er målt fra kanten af mølletårnet til det nærmeste punkt på nabobeboelsen uden hensyntagen til eventuelle niveauforskelle i terrænet, fremgår det af afgørelsen.

Bygherren har desuden i bemærkningerne til klagen oplyst, at der i forbindelse med opsætning af vindmøllerne vil blive foretaget en konkret opmåling af en landinspektør for at sikre, at afstandskravet overholdes.

Annonce

Ligesidet trekantmønster

Heller ikke for så vidt angår opstillingsmønsteret i en trekant finder Planklagenævnet anledning til at imødekomme klagerne. Af vindmøllebekendtgørelsen fremgår det, at vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster, og at der for grupper med tre-fire vindmøller anbefales opstilling i lige rækker med en afstand mellem møllerne på tre-fire gange rotordiameter.

Ikast-Brande Kommune har tidligere argumenteret for, at vindmøllerne vil blive opstillet på to rette linjer med henholdsvis en og to møller på hver linje, og Planklagenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at opstillingsmønsteret samlet set fremgår enkelt og let opfatteligt.

Desuden bemærker nævnet, at der kun er tale om anbefalinger i forhold til opstillingsmønstre, men at vejledningen ikke fastsætter egentlige krav til opstillingsmønsteret.

Annonce

Ikke i strid med kommuneplanen

At en ejer af et sommerhus beliggende indenfor en afstand af 1100 meter fra vindmøllerne ikke er blevet orienteret om planerne, tillægger Planklagenævnet ikke afgørende betydning, eftersom den pågældende matrikel ifølge BBR-registeret og OIS.dk består af et ubebygget areal.

Endelig har Planklagenævnet afvist den del af klagen, der gik på, at lokalplanen ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen, som ikke var endeligt vedtaget, da lokalplanen blev vedtaget.

Ganske vist påpeger nævnet, at en lokalplan skal være i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, men også at den del af kommuneplanforslaget, som klagerne har henvist til vedrørende natur, udgør en del af kommuneplanforslagets redegørelse, som ikke er retligt bindende for lokalplanlægningen – og at det fordi kommuneplanen indeholder målsætninger om at skabe bedre adgang til et områdes natur ikke er ensbetydende med, at der ikke kan planlægges for opstilling af vindmøller i det pågældende område.

Annonce
Hedensted For abonnenter

Tiltalte i sag om millionbedrageri afviser alt: Vi anede ikke, der foregik noget ulovligt, før vi blev anholdt

Danmark

Mandagens coronatal: 570 er testet positive siden i går

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Gruppen af 80+ eksploderer i Horsens Kommune: Fra 2024 er der brug for et nyt plejehjem hvert år for at sikre en plejebolig til alle, der har behov

Horsens For abonnenter

Før kiggede folk overbærende: Nu snører Kaare boksehandskerne og får stød i hjernen for at undgå ukontrollerede bevægelser

AC Horsens

AC Horsens jagter en matchbold: Tre ting gør holdet til favorit på den svære udebane i Nykøbing

Kultur

I gamle dage var der ikke meget at råbe hurra for i Horsens Statsfængsel - dét var der tirsdag

Økonomien bremser op: Faldende boligpriser og store rentestigninger i vente

Horsens

Det skal være slut med graffiti og knuste ruder: Ejer af øjebæ ved Vejlevej har købt øvrige ejere ud for at forskønne skæmmet ejendom

Sport For abonnenter

Kommentar: Mesterskabet er langt væk - derfor er HIC nødt til at fordele lønkronerne anderledes, hvis man vil retur til finalerne

Horsens

Livlig debat om forsvars-forbeholdet: Bliver det dyrere, hvis vi siger ja, og bliver Danmark mere sikkert?

Erhverv

39-årige Iben fra Vejle er blevet slagter i Glud: Uddeler luftede ideen for hende for flere år siden

Topledere mødes i Esbjerg: 10.000 vindmøller skal tidoble kapacitet for havvind i Nordsøen

Brædstrup

Skal Horsens have sin egen camino? Landsbyråd vil binde landsbyer i området bedre sammen

Hedensted For abonnenter

Få overblikket her: Er fjernvarmen på vej til din by?

Horsens

Omdiskuteret skulpturallé har fået sit gennembrud, og flere skulpturer er på vej: Formand foreslår, at der rejses et attraktions-skilt ved motorvejen

Annonce