Annonce
Brædstrup

Naboer protesterer mod byrådets "gave" til godsejer

Skovvejen Våbenholmsvej bliver ofte benyttet af folk i området til en smuk naturoplevelse. Derfor bør vejen også forblive offentlig tilgængelig, mener naboerne. Foto: Henrik Sandvad

Naboer vil bremse Horsens Byråds planer om at overdrage Våbenholmsvej til Mattrup Gods. Et så dejligt naturområde bør være offentlig tilgængeligt, mener naboerne.

Annonce

Føvling: Horsens Byråds beslutning om at overdrage en del af Våbenholmsvej ved Føvling til ejeren på Mattrup Gods, Anders Steen Westenholz, kommer ikke til at stå uimodsagt hen.

Naboerne omkring den cirka 1,3 km lange skovvej arbejder i øjeblikket på en indsigelse imod byrådets beslutning om at nedklassificere vejen fra offentlig til privat vej. Beboerne er imod at overdrage den naturskønne offentlige skovvej til lodsejeren. Indsigelsen kan få stor betydning, da en nedklassificering kræver, at der er enighed blandt dem, som benytter vejen. Er der ikke det, kan det betyde, at sagen skal behandles i byrådet på ny.

- Vi er i gang med en indsigelse. Det er forfærdeligt, hvis den vej bliver lukket. Der er rigtig mange beboere i området, som benytter ruten til at komme ud og nyde dyrelivet, specielt ældre mennesker. Der er ikke mange steder, man kan få en så stor naturoplevelse. Der er et fantastisk dyreliv med krondyr, rådyr og fasaner og masse andet, siger Jeanne Holm Roskvist, som er nabo og bor på Lillebuskvej.

Det virker, som om man forærer Mattrup Gods vejretten og ser hen over hovedet på de øvrige borgeres tilhørsforhold til skoven.

Jeanne Holm Roskvist, nabo
Annonce

En forringelse

Jeanne Holm Roskvist er en af mange naboer, som kommer i klemme, hvis vejen lukkes. Det betyder nemlig, at hun og hendes mand, Brian Crohnager, ikke kan benytte vejen til deres fire heste. Parret købte deres ejendom for et år siden, netop fordi det var en hesteejendom.

- Vi ser det som en forringelse af vores ejendom, at denne mulighed nu frarøves os, ligesom vi kan frygte, at værdien på ejendommen falder. Man kan frygte, at næste skridt fra Mattrup Gods bliver at privatisere Stidsmøllevej, siger Jeanne Holm Roskvist.

Hun har svært ved forstå, at et flertal i byrådet vil lukke Våbenholmsvej for at tilgodese en enkelt ejer i området.

- Det virker, som om man forærer Mattrup Gods vejretten og ser hen over hovedet på de øvrige borgeres tilhørsforhold til skoven, siger Jeanne Holm Roskvist.

Hun oplyser, at det er ikke blot er naboerne omkring, der er forfærdet over en forestående lukning af skovvejen. Også fra borgere fra Brædstrup har tilkendegivet, at de gerne vil skrive under på en indsigelse imod vejlukningen.

Ejeren af Mattrup Gods har i flere år forsøgt at få gjort vejen privat, men da har byrådet stemt imod.

- Vi undrer os over, hvad der gør, at forslaget denne gang bliver vedtaget. Hvad er det, der har ændret sig nu i forhold til før, spørger Jeanne Holm Roskvist.

Da sagen om nedklassificering af vejen blev besluttet af byrådet, stemte både Enhedslisten og Venstre imod. Ifølge det lokale byrådsmedlem, Jens Pedersen (V), er sagen et spørgsmål om principper.

- Vi har mange af den slags skovveje og stier i kommunen. I Venstre synes vi, at det er rimeligt, at folk, som bor nær den slags stier og veje, også skal have mulighed for at benytte dem. Samtidig har vi også skrevet ind i budgetforliget, at vi ønsker øget tilgængelighed i landdistrikterne, men her gør vi det stik modsatte, siger Jens Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce