Annonce
Horsens

Naboens træ sviner i min have, og jeg frygter, at det vælter ned i mit drivhus

Advokat Anne Koch og advokat Jens Glavind besvarer spørgsmål sendt pr. brev til advokatkontoret LRP, Løvenørnsgade 17, eller pr. mail til jg@lr-p.dk. Arkivfoto

Min nabo har et meget højt træ på ca. 15 meter, som står tre-fire meter fra skellet mellem vores indbyrdes grundarealer. På grund af træets højde, sviner træet voldsomt meget i min have, og når det blæser, gynger træet faretruende i retning af mit drivhus.

Min nabo nægter at tage ansvar for hverken oprydning eller i tilfælde af, at træet vælter. Er der noget jeg kan gøre?

Svar:

Annonce

Der findes som udgangspunkt ingen regler for enkeltstående træer på private arealer.

Byggeloven indeholder dog regler om, at grundejer skal sørge for at holde sin ejendom og grund i ”forsvarlig stand”. Dette indebærer at din nabo skal sørge for, at hans træer ikke forårsager skade.

Såfremt træet gynger faretruende i almindeligt blæsevejr, lyder det til, at det er i risiko for at vælte. Det skal du gøre din nabo opmærksom på.

I tilfælde af en storm eller andre usædvanlige vejrforhold er det nemlig afgørende for ansvarsfordelingen, om din nabo har været bekendt med træets eventuelle dårlige stand.

Vælter træet som følge af, at det var i dårlig stand, og din nabo var bekendt hermed, er det din nabo som er ansvarlig for at fjerne træet eller afholde udgifterne hertil, fordi hans ejendom ikke har været i forsvarlig stand.

Vælter træet alene på grund af usædvanlige vejrforhold, såsom en storm, er der ikke som ud-gangspunkt noget at bebrejde din nabo, hvorfor det er tvivlsomt, at han bliver pålagt ansvaret for at fjerne træet eller afholde udgifterne hertil.

For så vidt angår de nedfaldne blade fra naboens træer, er de ikke særskilt reguleret eller behandlet i retspraksis. Dette er givetvis, fordi at man betragter dem som et almindeligt vilkår i tæt bebyggede boligkvarterer. Det er derfor som udgangspunkt dit ansvar at fjerne blade, som lander på din grund.

Hvor generne er grove, kan det tænkes, at den ”naboretlige tålegrænse” er overskredet. Det kræver dog betydelige skyggegener og/eller nedfald af kviste og blade i et markant omfang.


Det er som udgangspunkt dit ansvar at fjerne blade, som lander på din grund.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce