Annonce
Ikast-Brande

Nørre Snede overvejer at gå efter landsbypris

Lokalrådet i Nr. Snede foreslår nu, at byen kommer med i dysten om Landsbyprisen - dog først i 2023. Det mest interessante er selve processen i at være med, mener lokalrådsformand Hans Jørgen Jensen. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Lokalråd vil drøfte mulighederne for at være med i Region Midtjyllands dyst om Landsbyprisen.
Annonce

Nr. Snede: Lokalrådet i Nørre Snede lancerer nu en ambitiøs idé: I 2023 skal Nørre Snede gå efter Landsbyprisen, der udstedes af Region Midtjylland.

Det er en pris, hvor byer under 2000 indbyggere kan være med, og størrelsesmæssigt passer det på Nørre Snede, der har 1819 indbyggere ifølge den seneste opgørelse.

- Det er foreløbig kun på idé-stadiet, men nu vil vi prøve at arbejde frem mod at være i kampen om Landsbyprisen, der udstedes af Region Midtjylland. Det mest interessante er sådan set processen frem mod målet. Kriterierne for at være med lyder spændende. Blandt kræves det, at mange i byen bliver involveret, siger lokalrådsformand Hans Jørgen Jensen.

Byens fysiske udseende, et stort engagement og vilje til at trodse udfordringer og vanskelige vilkår også nogle af kriterierne for at være med.

At man sigter mod Landsbyprisen i år 2023, og ikke allerede i 2020, hænger sammen med, at det kræver grundige forberedelser.

- Vi siger 2023 indtil videre. Nu skal vi have det tænkt igennem og sat det i gang. Hvis store ting skal gøres, og der skal bruges penge og søges fonde, er der lang vej, og det kan tage tid, understreger lokalrådsformanden.

Landsbyprisen

Hvert år uddeler regionsrådet i Region Midtjylland en landsbypris.

Landsbyprisen uddeles til en landsby eller gruppe af landsbyer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling. Landsbyprisen er med til at sætte fokus på landsbyer (og landdistrikter) som attraktive steder at leve.

Prisen kan tildeles en landsby, der ikke må have flere end 2000 indbyggere.

Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst samlede opfyldelse af følgende syv kriterier, oplyser Region Midtjylland:

Landsbyens fysiske miljø i form af boliger, øvrige bygninger, pladser m.m. skal udgøre et attraktivt nærmiljø uden forfaldne bygninger (arbejder på at fjerne forfaldne bygninger) samtidig med god adgang til naturen. (Et godt fysisk miljø kan være skabt gennem saneringer, etablering af nye aktiviteter eller faciliteter i landsbyen)

Der skal være et stærkt lokalt engagement i landsbyen gennem flere år, hvor beboerne gør en indsats for at gøre landsbyen attraktiv.

Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår – f.eks. nedlæggelse af offentlig service (skoler, børnehave, plejehjem m.m.) eller private arbejdspladser.

En udvikling der tager udgangspunkt i stedbundne potentialer der f.eks. kan bestå af lokal kultur, af kulturarv i form af bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder, lokale værdier – viden og sociale netværk opstået over tid båret af et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Bæredygtig udvikling f.eks. med fokus på klima, energiløsninger, miljø og FN's verdensmål indgår også som stedbundne potentialer.

Landsbyen har baseret sine aktiviteter og udvikling på en planlagt udvikling ud fra landsbyens forslag (f.eks. en lokal udviklingsplan) og indgår i et tæt samarbejde med kommunen. (Dvs. ikke alene baseret på en kommunal planlægning).

Evne til at samarbejde og indgå "arbejdsdeling" med nabolandsbyer f.eks. i et klyngesamarbejde (prisen deles mellem to eller flere landsbyer).

Landsbyen skal tilbyde et socialt og kulturelt miljø (med en befolkning, der yder en frivillig indsats i det lokale foreningsliv).

Annonce

Fællesmøde 6. februar

Nogle af de første skridt bliver måske taget på et fællesmøde for foreninger, institutioner og virksomheder i Nørre Snede den 6. februar i Nørre Snede Hallen.

- Det bliver et møde for alle, der har med byen at gøre. Det er en type møde, som vi vil holde et par gange om året, hvor alle, der har interesse i byen - foreninger, institutioner, butikker med mere - kan møde og tale om fælles tiltag, orientere hinanden og finde måder at hjælpe hinanden på. For eksempel kan vi hjælpe hinanden med frivillige. Vi har jo flere store begivenheder såsom Præriefesten og Hærvejsløbet - og her kan vi måske arbejde sammen allesammen, fortæller Hans Jørgen Jensen.

- Mødet kommer også til at handle om kommunikation i byen. Har vi den mest hensigtsmæssige kommunikation i byen, og har vi den platform, der skal til for at nå ud til alle borgere?, tilføjer han.

Annonce

Lokal dyst og kultur

Et andet projekt, der også kommer til at berøre Nr. Snede, er "Bevæg Dig For Livet", hvor Ikast-Brande Kommune er med i samarbejde med DGI og DIF. Det handler om motion og fysisk aktivitet - og det er på tale med lokale dyster, hvor byer kan udfordre hinanden med for eksempel at gå løbe eller cykle længst.

- Tidspunktet er ikke fastsat endnu, men det bliver nok i maj. Ejstrupholm har allerede udfordret os, siger Hans Jørgen Jensen.

Kulturelle tiltag er også i støbeskeen. Bannerkunst-projektet vender tilbage i foråret, og nu tales der om at udvikle et større tema, eventuelt med fotografier, hvor emnet kommer til at handle om, hvem der har været med til at udvikle og præge Nørre Snede.

- Det er jo også borger-inddragelse. Vi skal finde ud af, hvad vores DNA er, siger Hans Jørgen Jensen.

Også i 2020 kommer der bannerkunst i Nørre Snede. I 2019 blev det gamle vandtårn taget i brug som et af de mere markante ophængningsteder. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce