Annonce
Hedensted

Minivådområder beundres i Hedensted Kommune: Ansøgninger tæt på fordoblet

Landmanden Uffe Kristiansen er en af de landmænd, som i år har sendt en ansøgning om et minivådområde til Hedensted Kommune. Foto: Michael Svenningsen
I 2019 er der afsendt 338 ansøgninger om etablering af minivådområder til landets kommuner. Syv af disse kommer fra landmænd og lodsejere i Hedensted Kommune. Det er næsten dobbelt så mange ansøgninger som sidste år.
Annonce

Daugård: 563 hektar. Så meget drænet opland ønskes i år renset for kvælstof og fosfor i Hedensted Kommune. Det viser syv forskellige ansøgninger, hvori kommunens landmænd og lodsejere ønsker sig et minivådområde i udkanten af deres marker. Et anlæg, som netop skal stå for rensningen af de to næringsstoffer.

En af landmændene bag de syv ansøgninger er Uffe Kristiansen fra Daugård. Han forventer at få udgravet en halv hektar minivådområde på sin jord til foråret 2020, hvilket som det sidste kræver en godkendelse af hans ansøgning af Hedensted Kommune.

- Det vigtigste er det miljøtiltag, som ligger i et minivådområde, hvor vi som landmænd kan være med til at skåne vandmiljøet. Desuden bliver omgivelserne kønne at kigge på. Man kunne jo godt overveje at afholde koncerter ved vandet, siger en smilende Uffe Kristiansen, der udover at være landmand driver koncertstedet Rytmeloftet i Daugård.

- Det vigtigste er det miljøtiltag, som ligger i et minivådområde, hvor vi som landmænd kan være med til at skåne vandmiljøet. Desuden bliver omgivelserne kønne at kigge på. Man kunne jo godt overveje at afholde koncerter ved vandet, siger Uffe Kristiansen.
Annonce

Rekordmange ansøgninger

Syv ansøgninger er relativt mange i bare én kommune på et år, eftersom der på landsplan er afsendt 338 ansøgninger om minivådområder fordelt på alle 98 kommuner. Til sammenligning modtog Hedensted Kommune sidste år fire ansøgninger, hvoraf blot én blev godkendt.

Årsagerne til, at der i år er så mange ønsker om flere minivådområder i Hedensted Kommune, kan skyldes i flere ting. Det forklarer oplands- og planteavlskonsulent ved LMO, Børge Nielsen, der rådgiver landmænd og lodsejere i, hvordan tilladelser og tilskud til et minivådområde skal foregå.

- Vi har arbejdet med forholdsvis mange ansøgninger fra landmænd i Hedensted Kommune i år. Det kan blandt andet skyldes de mange store drænsystemer og velegnede arealer i kommunen, som giver god mulighed for etableringen af et minivådområde. Tilskudsstøtten fra staten er også vokset, mens det samtidigt er blevet mindre besværligt at få godkendt sin ansøgning, og det kan betyde, at flere og flere landmænd og lodsejere ser fidusen i det.

Oplandskonsulenterne hos LMO står for at udarbejde de ansøgninger om minivådområder, som Hedensted Kommune, men også Landbrugsstyrelsen, skal nikke ja til.

Uffe Kristiansen kontaktede LMO, som derefter udfærdigede en ansøgning og vurderede jorden tre-fire gange, men han fortæller, at det oprindeligt var hans nabo, som kom på idéen om et minivådområde.

- De fem bassiner, som kommer til at udgøre selve anlægget, udgraves i en gammel køkkenhave, som jeg i forvejen ikke dyrker. Da min nabo fortalte mig om formålet med et minivådområde, skulle der ikke meget overtalelse til, før jeg sagde ja.

Annonce

God chance for godkendelse

De syv ansøgninger afventer i øjeblikket godkendelser, hvilket typisk tager tre-fire måneder med en klageperiode til kommunen på fire uger.

Christian Bruun Bundesen er biolog og med i arbejdet om at afgøre godkendelserne af minivådområder hos Hedensted Kommune, og han vurderer, at samtlige ansøgninger bliver godkendt, inden året er omme.

- I kommunen har vi altid prioriteret ansøgninger om minivådområder meget højt, og vi regner med, at alle syv ansøgninger i år bliver godkendt, selvom der fortsat er løbende dialoger og ændringer undervejs i sådan en proces, siger Christian Bruun Bundesen.

Minivådområder

  • Minivådområde er et konstrueret vådområde, som renser drænvand for kvælstof og fosfor, hvilket har til hensigt at forbedre vandmiljøet i blandt andet å, sø, fjord og hav. Anlægget skal bestå mindst 10 år.
  • Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre det færdige projekt. Kommunerne og Landbrugsstyrelsen står for at give tilladelser og godkendelser til etablering af minivådområder.
  • De landmænd og lodsejere, der får imødekommet deres ansøgning om at anlægge minivådområder, får dækket alle udgifter forbundet med etableringen – lige fra udgifterne til beregninger af den mest hensigtsmæssige placering af minivådområdet til alle udgifterne til selve anlægsarbejdet, som udføres af entreprenører.
  • Regeringen har fra august 2019 afsat i alt 193,1 millioner kr. til ordningen om etablering nye minivådområder, og 338 ansøgninger er i år blevet afsendt på landsplan.
  • Det forventes, at alle ansøgninger om minivådområder i 2019, der opfylder kravene, kan imødekommes.
Annonce

Stor efterspørgsel koster

Prisen for et minivådområde er 200.000-600.000 kr., som bliver fuldt finansieret af staten, når først anlægget står klar til brug. Det betyder, at landmænd og lodsejere skal lægge ud for halvdelen af udgifterne til grave- og drænarbejde i første omgang, mens staten lægger ud for anden halvdel for til sidst at betale det hele.

Men selvom regeringen i august afsatte 193,1 millioner kr. til det ovennævnte formål, så fortæller Børge Nielsen fra LMO, at de 338 ansøgninger i år bliver dyrere end det afsatte beløb, hvis alle sammen skulle gå hen og blive godkendt.

- Efterspørgslen på minivådområder er i øjeblikket større end beløbsgrænsen.

Uffe Kristiansen er dog ikke i tvivl om, at et minivådområde er alle pengene hver.

- Mit minivådområde kommer til at koste 250.000 kr., hvilket er i den billige ende. Vedligehold af anlægget koster selvfølgelig, men det kræver sjældent arbejde og drejer sig kun om et mindre beløb.

Den bevoksede lavning, som tidligere var en køkkenhave, dengang Uffe Kristiansen var barn, omlægges efter planen til minivådområde i foråret 2020. Foto: Michael Svenningsen

- Det vigtigste er det miljøtiltag, som ligger i et minivådområde, hvor vi som landmænd kan være med til at skåne vandmiljøet, fortæller Uffe Kristiansen. Foto: Michael Svenningsen
I 2019 er der afsendt 338 ansøgninger om etablering af minivådområder til landets kommuner. Syv af disse kommer fra landmænd og lodsejere i Hedensted Kommune. Foto: Michael Svenningsen
Uffe Kristiansens tre store æbletræer med et hundrede år på bagen må om nødvendigt lade livet til fordel for et minivådområde på en halv hektar, der har til hensigt at gavne klimaet. Foto: Michael Svenningsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Julia frygter, at der sker ulykke ved trafikeret kryds - kommunen er på vej med løsning

Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Hedensted For abonnenter

Familiens hund blev kørt ihjel: Nu kræver borger fartbegrænsning

Annonce