Annonce
Indland

Minister kræver overblik over komplicerede persondataregler: Vi er ude i noget absurd

Minister Eva Kjer Hansen (V) kalder nogle af konsekvenserne ved EU's databeskyttelsesforordning for absurde. Hun kræver nu en redegørelse fra Justitsministeriet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

At navne på døbte, viede og begravede ifølge EU's nye databeskyttelsesfordning tilsyneladende ikke længere må fremgå af landets kirkeblade, har fået minister Eva Kjer Hansen (V) op af stolen. Hun kræver nu, at regeringen tager stilling til forordningens "absurde" konsekvenser.

Annonce

GDPR: Hvad er op og ned i EU's databeskyttelsesforordning - også kendt under forkortelsen GDPR - der trådte i kraft den 25. maj i år?

Det kræver minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), nu en afklaring på. Avisen Danmark fortalte søndag, at lokale virksomheder og foreninger stadig bøvler med at implementere reglerne, blandt andet fordi de har svært ved at gennemskue, hvad de må og ikke må.

Da Eva Kjer Hansen for nyligt besøgte Kolding for at holde træffetid for borgerne i byen, fik hun nær kaffen galt i halsen over nogle af de konsekvenser, som forordningen tilsyneladende fører med sig. Menighedsrådsformand i Lejrskov og Jordrup sogne nær Kolding, Asger Christensen, der også er byrådsmedlem for Venstre i Kolding, kunne blandt andet fortælle, at de nye regler betyder, at kirkebladede ikke længere må indeholde navne på døde, konfirmerede, viede og døbte i sognene, medmindre pårørende, forældre eller vedkommende selv har givet udtrykkeligt samtykke.

- Det giver ingen mening. Persondataforordningen er lavet med henblik på at beskytte hinandens data, men når reglerne nu forbyder kirkeblade at oplyse om, hvem der bliver døbt og begravet, så er vi ude i noget absurd. Jeg håber, det er en fejlfortolkning, siger Eva Kjer Hansen.

EU's databeskyttelsesforordning, GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation.Den er lavet for at beskytte alle typer data, der kan identificere en person, fordi den teknologiske udvikling giver flere og flere muligheder for at bruge - og misbruge - data.

Loven stiller en række krav til, hvordan blandt andet virksomheder, foreninger og myndigheder må og skal indsamle, håndtere, opbevare og beskytte data.

Den giver samtidig ejer af data - det vil sige os alle sammen - en række rettigheder. Blandt andet til at blive oplyst om, hvem der bruger vores data, og retten til at få disse data udleveret.

Loven giver Datatilsynet mulighed for at udstede store bøder til dem, der ikke lever op til reglerne.

Annonce

Risiko for overfortolkning

Derfor har hun nu bedt regeringens implementeringsudvalg, der arbejder med implementering af EU-lovgivning i Danmark, om at tage sagen op. Ligeledes har hun bedt om en redegørelse fra Justitsministeriet om Danmarks håndtering af reglerne.

- Går vi i Danmark videre, end hvad der var tanken? Og giver de krav, vi stiller, mening? Det vil jeg have et møde om i regeringen, siger ministeren.

Hun fortæller, at hun på sin færden rundt i landet fornemmer, at der især i foreningslivet er en stor frygt for ikke at leve op til reglerne. Dels fordi reglerne er komplicerede, og dels fordi den nye forordning giver myndighederne mulighed for at udstede store bøder for overtrædelser. Ifølge Eva Kjer Hansen kan det få foreninger og erhvervsdrivende til at overimplementere og fejlfortolke reglerne, hvilket fører unødvendigt bureaukrati med sig.

- Det er vigtigt, at myndighederne tager ansvaret på sig og gør det klart, hvad man skal og hvad man ikke behøver, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce