Annonce
Debat

Mette, du opretter en overflødig styrelse

Beredskabsstyrelsen er at betragte som det nationale overbygningsberedskab, og regeringen vil uden de store anstrengelser kunne gøre brug af allerede etablerede strukturer i stedet for at kopiere disse.

Annonce

Som følge af coronakrisen har regeringen og statsminister Mette Frederiksen taget initiativ til oprettelse af en ny og endnu ikke navndøbt styrelse, som skal have til opgave at styrke og koordinere det danske sygdomsberedskab, som statsministeren præsenterede initiativet på pressemødet den 12. maj 2020 i spejlsalen.

Med statsministerens egne ord, så ” … handler det for den nye styrelse om at tage sig af det praktiske, logistikken og koordinering mellem de relevante myndigheder om testkapacitet og forsyning af værnemidler og indgå i et internationalt samarbejde om værnemidler”, som hun udtrykte det.

Hvor initiativet til at få skabt et samlet overblik, indkøbt flere værnemidler og oprettet depoter er et både godt og rigtigt tiltag fra regeringens side, synes oprettelse af en egentlig ny styrelse ikke hverken relevant eller økonomisk hensigtsmæssigt, idet vi i Danmark allerede råder over en styrelse, som straks ville kunne påtage sig opgaven.

I den forbindelse skal henvises til det nationale overbygningsberedskab til civilbeskyttelse, kaldet Beredskabsstyrelsen, som udover at bistå de kommunale beredskaber, også understøtter politiet, forsvaret, Fødevarestyrelsen, Skat med flere.

Det nationale overbygningsberedskab træder til i tilfælde af de længerevarende, større og/eller flere samtidige hændelser, herunder også epidemier og pandemier, som det var tilfældet med fugleinfluenzaen.

Beredskabsstyrelsen dækker hele landet med beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og i Allinge på Bornholm og vil derfor på bedre vis end nogen anden myndighed i landet kunne indfri de størst tænkelige krav til såvel logistikken som paratheden.

Ifølge statsministeren er det er planen at den nye styrelse, skal være hjemmehørende under Justitsministeriets ressortområde, og at den forventes oprettet fra og med august måned i indeværende år. Ingen tvivl om at oprettelsen af den nye styrelse vil være omkostningstung i en tid, hvor såvel gamle som nye lånte penge skal bruges på de af regeringen og Folketinget vedtaget mange hjælpepakker.

Ligesom det handler om at finde og låne nye penge til de mange nødvendige og gode tiltag, som må forventes at få om end ikke alle reddet ud af krisen, så flere end det ellers ville have været tilfældet, ligeså vigtigt er det at få gjort bedst og mest optimal brug af allerede afsatte ressourcer.

Netop og med henvisning til den kendsgerning, at Beredskabsstyrelsen er at betragte som det nationale overbygningsberedskab, vil regeringen uden de store anstrengelser kunne gøre brug af allerede etablerede strukturer i stedet for at kopiere disse.

Samtidig vil regeringen kunne gøre brug af allerede afsatte ressourcer, hvilket ikke gør det mindre oplagt og logisk at lade Beredskabsstyrelsen forestå opgaven, ligesom det skal understreges at Beredskabsstyrelsen er hjemmehørende under Forsvarsministeriets ressortområde og dermed en integreret del af forsvarsbudgettet.

Især sidstnævnte er interessant. Som følge af amerikansk krav om at Danmark (blandt flere europæiske lande) skal bruge flere penge på forsvaret og indfri målet om at bruge 2 procent af BNP på forsvarsområdet, bevilligede partierne bag den nugældende forsvarsaftale, yderligere 1,5 milliard kroner til forsvaret.

Hvordan de yderligere 1,5 milliard kroner til forsvaret, skal finde anvendelse er endnu ikke besluttet, men at bruge en del af disse til Beredskabsstyrelsen til netop varetagelse af den opgave, som regeringen vil overlade til en endnu ikke oprettet styrelse, ville være oplagt og samtidig spare samfundet for en unødvendig omkostningstung udgift.

Derudover vil anvendelsen af en mindre del af de 1,5 milliard kroner på værnemidler og opretning af depoter til disse, på ingen måde konflikte med kravet om, at Danmark skal bruge flere penge på forsvaret, som krævet fra amerikansk side.

Ved at give Beredskabsstyrelsen opgaven og bevillingerne straks til at iværksætte indkøb af værnemidler og indretning af depoter, vil ikke blot være en oplagt og logisk beslutning, men vil også kunne betragtes som ’forsinket’ rettidig omhu om man vil.

Preben Bonnén
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce