Annonce
Brædstrup

Menighedsråd får nej til kirkehave: Den var ikke kirkelig relevant

Formanden for menighedsrådet i Nim, Ove Sølvsten, mener, at provstiudvalgets afslag på en kirkehave, gør det svært for menighedsrådet at være i tråd med byen og byens borgere. Foto: Henrik Sandvad
Nim Menighedsråd får ikke lov til at opføre en kirkehave på et lille jordstykke syd for Nim Kirke. Provstiudvalget i Horsens finder ikke, at kirkehaven har kirkelig relevans. Menighedsrådsformanden i Nim mener derimod, at provstiudvalget politiserer.
Annonce

Nim: Det vækker forundring hos formanden for Nim Menighedsråd, Ove Sølvsten, at det lokale menighedsråd fornyelig har fået afslag af Horsens Provsti til at opføre en kirkehave på et lille jordstykke syd for Nim Kirke.

Nim Menighedsråd har arbejdet med planerne siden 2016, og formålet var at skabe en kirkehave, som også kunne fungere som et opholdssted i byen med stier, siddesteder, bålplads og legeområder.

Pengene til at etablere kirkehaven, har menighedsrådet også på plads. Menighedsrådet tjente nemlig 300.000 kroner på salg af et stykke kirkejord på Præstevænget til byens nye købmandsbutik. Pengene administreres af provstiet, og her ønsker provstiudvalget ikke at frigive midlerne til en kirkehave, da det ifølge udvalget ikke er kirkelig relevans, og en kirkehave vil påføre sognet en ekstra driftsudgift til vedligeholdelse.

- Jeg synes, det er en underlig sag, og vi kan ikke rigtig forstå, hvorfor vi får afslag. Vi får at vide, at kirkehaven ikke har kirkelig relevans, men hvem er det, der skal beslutte det. Er det os i menighedsrådet, som er tættest på borgerne, eller er det et provstiudvalg, som godt nok er valgt, men som egentlig har til opgave at holde tilsyn med menighedsrådene, siger Ove Sølvsten, formand for Nim Menighedsråd.

Om provstiudvalget

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i den danske folkekirke, som fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

Provstiudvalgets vigtigste opgave er at godkende menighedsrådenes budgetter og fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne.

Provstiudvalget er i mange tilfælde også den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde inden for provstiget.

Provstiudvalget fastsætter i øvrigt også den lokale kirkeskat, som på 0,89% i Horsens Provsti, og fordeler et vist driftsbeløb mellem sognene.

Bevillinger til større anlægsarbejder fastsættes af provstiudvalget efter prioritering.

Kilde: Horsens Provsti

Annonce

Gudstjenester i kirkehave

Ifølge formanden for Nim Menighedsråd vil en kirkehave i Nim have stor kirkelig relevans, da den både kan bruges til børnegudstjenester, minikonfirmander, vejkirke og gudstjenester i det fri.

- Det er en mulighed, vi ikke har nu, men som vi ville kunne få med en kirkehave, og derfor synes vi, at den vil have stor kirkelig relevans. Samtidig vil haven også kunne fungere som et samlingssted i byen, og det at skabe et sted, hvor folk kan mødes, er da også kirkelig relevant. Hvis vi som menighedsråd gerne vil være i tråd med byen og vise vores ansigt frem, så folk tror på os, og vi har en respekt i byen, så er vi også nødt til at være relevant for folk. Ellers rimer kirken ikke på virkelighed, siger Ove Sølvsten.

Formanden påpeger, at kirkehaven også vil være godt for biodiversitet og naturen, som er fylder meget i den offentlige debat i øjeblikket. Han mener generelt, at provstiudvalget har politiseret i sagen om kirkehaven.

- Jeg er i hvert fald overrasket og forundret over provstiudvalget i denne sag. Jeg synes, udvalget går ind og tillægger deres afslag med en holdning. Dermed synes jeg udvalget politisere og sætter en retning. Det synes jeg aldrig, jeg har set for provstiudvalget før, siger Ove Sølvsten.

Annonce

Håber på et andet udvalg

Med afslaget for provstiudvalget er sagen om en kirkehave i Nim sat på pause, og menighedsrådet har ikke afgjort, hvad det næste skridt i sagen kan være.

- Vores eneste mulighed lige nu er nok, at der er nyt valg til provstiudvalget inden for et år, og vi kan håbe, at et nyt provstiudvalg vil se anderledes på sagen. Ellers kan vi kun bede provstiudvalget om at revurderer sin holdning, siger Ove Sølvsten.

Menighedsrådet i Nim vil gerne bruge dette jordstykke på Præstevænget syd for kirken til kirkehave. Dermed skulle provenuet fra salg af grunden til byens nye butik geninvesteres i Nim til glæde for kirke og byens indbyggere. Foto: Henrik Sandvad
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce