Annonce
Erhverv

Med fælles front skal forretningen vokse: Hos Sweco er samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører mere end tomme ord

- Vi vil gerne have et sted, vi kan være stolte af, og som gør medarbejderne stolte af at arbejde her, forklarer Christian Corydon (th), ingeniør i Sweco og chef for Byggeri Øst- og Sydjylland, der her ses med markedschef Steen Gissel (tv). Foto: Sweco
Byggeprojekter leveret både billigere, bedre og hurtigere. Det er målet, som det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Sweco som et nybrud i branchen håber på at opnå ved at samle knap 200 ingeniører og arkitekter under samme tag i Aarhus.

Aarhus: Det er gråvejr. Men trods skyer strømmer ovenlys ind i det åbne kontorlandskab, hvor Swecos rådgivende ingeniører og arkitekter har deres daglige arbejdsgang.

Sameksistensen er ny. Faktisk har ingeniører kun siddet i huset i tre uger og arkitekterne i en uge, da Erhverv+ kigger forbi det nyrenoverede kontor på Willemoesgade. Men alligevel har flere af dem stiftet bekendtskab med hinanden forinden og også afprøvet samarbejdet i praksis.

De har nemlig selv skabt rammerne i kontorfællesskabet, der med både faste kontorpladser, men også neutrale fællesarealer og aflukkede mødelokaler giver de ansatte mulighed for nærvær eller fordybelse alt efter behov.

- Mens arkitekterne har ønsket mest muligt tegl og beton, har ingeniørerne agiteret for gulvtæpper og et godt isoleret indeklima. Men forskellighederne til trods, så er det lykkedes os at lave noget, som alle synes er fedt, fortæller Christian Corydon, der er ingeniør og chef for Byggeri Øst- og Sydjylland i Sweco.

Sammen med arkitekt og markedschef Steen Gissel har han indvilget i at fortælle Erhverv+ om de nylige erfaringer med at få de godt 158 ingeniører og 37 arkitekter samlet under et tag.

- Det har været en god øvelse at starte ud på fremfor, at vi bare flyttede ind i en bygning, der allerede var indrettet og så skulle lære hinanden at kende derfra, fastslår Steen Gissel.

Annonce

Tæt samarbejde

Det indledende samarbejde har givet både ingeniører og arkitekter en god start. For selvom de to fagligheder længe har arbejdet sammen i de indledende faser af et byggeprojekt, er det usædvanligt at finde de to faggrupper under samme tag.

- De andre rådgivere mener tilsyneladende ikke, at der er grund til, at man har arkitekter og ingeniører siddende i samme hus. Så vi er faktisk den første koncern i Danmark, der gør det, fortæller Steen Gissel, der frem til februar sad på tegnestuen i Ceres Byen sammen med de øvrige ansatte ved Årstiderne Arkitekter, som blev opkøbt af Sweco tilbage i 2018.

Og det giver ifølge begge rigtig god mening at dele arbejdspladsen. For til trods for, at ingeniørerne ofte opfatter arkitekter som flagrende kreative sjæle, mens arkitekterne omvendt gerne opfatter ingeniørerne som detaljeryttere af førstegrad, så er samarbejdet mellem de to helt nødvendigt og ofte en forudsætning for at nå helt i mål med de mange komplekse byggeprojekter, som firmaet kaster sig over.

Og med en hverdag under samme tag kan begge parter få større indsigt i og dermed også større forståelse for nødvendigheden af hinandens kompetencer.


Det betyder jo, at vi kan stille med et highperformanceteam, der kender hinanden stærke og svage sider og spiller hinanden gode.

Steen Gissel, tegnestuechef ved Årstiderne Arkitekter


- Engang foregik det altid sådan, at artikterne tegnede huset, og ingeniører regnede på, hvordan det skulle bygges bagefter. Men i dag er opgaven meget mere integreret. Der er både støjforhold, miljøforhold og geoteknik, der skal tages hensyn til, dagslys, bæredygtighed og tekniske løsninger, som alt sammen kræver et tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører, forklarer Christian Corydon, der tidligere delte kontor med sine ingeniørkollegaer i Skejby.

- Derfor er det en fordel med den synergi, der opstår ved, at vi bor sammen og lærer hinanden bedre at kende, understreger han.

- Det betyder jo, at vi kan stille med et highperformanceteam, der kender hinandens stærke og svage sider og spiller hinanden gode, uddyber Steen Gissel.

Annonce

Et effektivt værktøj

Indtil videre har de to chefer kunnet trække på erfaringer fra Swecos afdeling i Silkeborg, der allerede tilbage i 2018 lod ingeniører fra Sweco flytte ind hos Årstiderne Arkitekter, efter opkøbet var en realitet.

Det har været en stor fordel for firmaet, der allerede efter få uger har søsat sit første fælles initiativ: En taskforce sammensat af ingeniører og arkitekter, som i løbet af højst et par dage skal besvare de vigtigste spørgsmål i den indledende fase af et byggeri ud fra en screeningsmodel, der skal give firmaet det bedst mulige afsæt for at vinde opgaver i konkurrencen mod andre rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.

- Ved at lave en tidlig screening ud fra vores lynmodel, tager vi hul på alle de parametre, der er udslagsgivende for, hvordan byggeriet vil blive. Og det gør, at vi kan melde hurtigt tilbage til bygherren med et beslutningsgrundlag, fordi vi har alle kompetencer siddende under det samme tag. Så det er er rigtigt effektivt værktøj for vore kunder, forklarer Steen Gissel.

Om Sweco

  • Sweco er Europas største virksomhed inden for arkitekt- og ingeniørrådgivning.
  • I Danmark sidder 1350 medarbejdere fordelt på 12 kontorer rundt om i hele landet, heraf er de 320 arkitekter.
  • Virksomheden købte i 2018 Silkeborg-virksomheden Årstiderne Arkitekter, og i 2020 købte man også Kant arkitekter.

Som et konkret eksempel på, hvordan værktøjet kan bruges, nævner de to chefer en ny skole ved Nye nord for Aarhus, som firmaet er ved at byde sig ind på.

- I stedet for, at vi placerer skolen et sted, hvor det er væsentligt dyrere at bygge, så giver det mening, at vi (ingeniører, red.) først finder det oplagte sted at bygge, før arkitekterne går i gang med at tegne, forklarer Christian Corydon.

- For når det kommer til byggerier, så er der altid et budget, der skal overholdes. Og hvis det er brugt, allerede før man når til fundamentet, så er det jo ikke så smart. Så det, at vi arbejder sammen, giver bygherren mere værdi for pengene, understreger han.

Annonce

Krav om god kultur

Netop samarbejde gennem initiativer som dette kan være med til at bringe Sweco tættere på målet om stå bedst muligt i konkurrencen mod andre firmaer.

- Målet er jo, at vi kan levere projekter billigere, hurtigere og bedre. Så det er gerne det, vi skulle kunne opnå. Og det er også det, som de bygherrer, vi har sparret med, siger, vi kan. Vi er godt klar over, at det ikke bliver et quickfix, men kommer til at kræve en god kultur og gode relationer på tværs af huset. Men det er vi også godt på vej med. Ikke mindst er arkitekterne gode til sociale aktiviteter, siger Christian Corydon, der også håber på, at den gode kultur og relationer vil gøre firmaet attraktivt for arbejdskraft fremadrettet.

Sådan glider samarbejdet bedst: Fem gode råd til fusionen

1. FIND DE RETTE RAMMER

Ifølge Christian Corydon og Steen Gissel har de omgivelser, man flytter ind i, stor betydning for udfaldet, når man sætter to forskellige faggrupper fra to forskellige firmaer sammen.

- Det er ikke lige meget, hvor man flytter ind. Her er vi samlet på en etage, mens vi i Dusager, hvor ingeniørerne sad før, var fordelt på to etager. Det gjorde, at vi mest af alt talte med de kolleger, vi i nærheden af, mens vi her mødes hver gang, vi henter en kop kaffe, siger Christian Corydon.

Et udsagn, som Steen Gissel også nikker genkendende til, da Årstiderne Arkitekter i Silkeborg har stået med samme problemstilling.

- Det kan hurtigt føles som to forskellige arbejdspladser, når man har en trappe imellem sig, siger Steen Gissel.

- Så de fysiske rammer betyder meget mere, end hvad man regner med, understreger Christian Corydon.

2. FASTHOLD DET FAGLIGE FOKUS

At flytte under samme tag og samarbejde på tværs af fag, er ikke ensbetydende med, at man skal give afkald på sin faglighed. Tværtimod skal der netop være plads til, at medarbejderne kan gruppere sig på kontoret i løbet af arbejdsdagen, så arkitekter kan sidde sammen med andre arkitekter og ingeniørerne ditto.

- Det er meget vigtigt, at medarbejderne har mulighed for at holde fast i deres faglige fællesskaber, forklarer Steen Gissel, der understreger, at erfaringsudvekslingen blandt fagfællerne er med til at styrke de enkeltes såvel som arbejdspladsens samlede kompetenceniveau.

3. SAMARBEJD I NEUTRALE OMGIVELSER

Når samarbejdet på tværs af faggrupper skal finde sted, opfordrer de to chefer til gengæld til, at man skaber et neutralt rum, som medarbejderne kan mødes i.

4. FIND DET FÆLLES FODSLAG

For at skabe mere sammenhold blandt medarbejderne har Swecos aarhusianske afdeling efter inspiration fra Silkeborg indført flere forskellige tiltag, der skal fremme sammenholdet. For eksempel har de indført en regel om, at medarbejderne skal fylde bordene op i kantinen, efterhånden som de kommer ind, så der ikke danner sig klynger med kun ingeniører eller arkitekter. Derudover afholder arbejdspladsen hver 14. dag et fælles møde, hvor der bliver givet en status på igangværende projekter og delt nyheder om fælles aktiviteter, man kan melde sig til, samt præsenteret eventuelle nye medarbejdere i huset. 

- Man kommer jo hver især med sin kultur. Så skal man have alle med på vognen, handler det om at skabe en fælles kultur på stedet, der imødekommer alle, forklarer Steen Gissel.

5. TING TAGER TID

Et sidste råd fra de to chefer lyder på at væbne sig med tålmodighed og så bruge tiden på at se fremad i stedet for bagud.

- Brug mere procestid på at få nye ting til at ske end på at lave ting om, slår Steen Gissel fast.

- Siger du, at vi holder bedre fester end jer? spørger Steen Gissel forundret.

- Ja, det gør jeg. Jeg var jo med til julefrokoster både i Skejby og Ceres Byen, før vi flyttede sammen. Og mens vi i Skejby havde et band og stiv ballet, havde I både DJ og højhuse bygget i spaghetti, fortæller Christian Corydon med et grin.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Borgmester og hele kommuneledelsen i coronaisolation: Kommunen flirter med omsiggribende nedlukningsgrænse

Annonce