Annonce
Debat

Man har ansvaret, når man kører over sporet

Ulykke: "Bladneger” kaldte man førhen journalister, som skøjtede hen over tildragelser. Jernbaneulykken på Djursland forleden er et godt eksempel: Ikke ét eneste ord om trafikanters ansvar, når de skal passerer en jernbaneoverkørsel.

Færdselslovens § 5 giver ellers klar besked (udvise særlig forsigtighed; ikke passere, når tog ses eller høres eller nærmer sig. Man skal kunne standse, før sporene i tilstrækkelig afstand før baneoverkørselen, hvis tog nærmer sig, eller signaler viser det, og positionslys skal anvendes, så man ikke blænder modkørende).

Da vi førhen havde mundtlig overhøring i teori til køreprøven, blev der overhørt indgående om jernbaneoverkørsler ud fra, at det ikke er toget på skinner, der er ansvarlig, men dem, der passerer skinnerne uden at have sikret sig. Ved praktiske køreprøver var det en alvorlig fejl at tage let på overkørsler, og mange dumpede, ud fra at det var bedre end at få et alvorligt uheld som på Djursland.

Min storebror lærte at bygge og reparere de store lokomotiver (E og R-modeller) hos DSB/Frichs i Aarhus under krigen. Han kørte senere disse maskiner og MY'erne som lokofører. En dag stod en halvstor dreng på skinnerne foran det måske 1000 tons tunge tog, og et liv sluttede. Min bror kunne intet gøre og måtte så leve med det, selvom han havde “holdt sig på skinnerne”.

I 2005 var jeg sammen med 32 motorcyklister gennem Polen og Baltikum. I Polen standsede alle og orienterede sig inden overkørsel. Man kunne ikke stole på, at signalerne virkede.

Annonce
Erik Dagø
Annonce
Forsiden netop nu
HIC

HIC pelsede de sydfynske kaniner

Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Odder

Budget i Odder: Partier er glade for fuldt låne-stop og vil afdrage på kommunens gæld

Annonce