Annonce
Horsens

Må jeg drive virksomhed i min lejelejlighed?

Advokat Anne Koch og advokat Jens Glavind besvarer spørgsmål sendt pr. brev til advokatkontoret LRP, Løvenørnsgade 17, eller pr. mail til jg@lr-p.dk. Arkivfoto

Under coronanedlukningen har jeg leget med ideen om at starte min egen virksomhed. Jeg bor dog til leje og har ikke råd til at leje lokaler. Hvad er reglerne for den slags?

Svar:

Der står i lejeloven, at det lejede ikke må benyttes til andet formål end aftalt - nemlig beboelse.

Annonce

Det vil således i udgangspunktet kræve din udlejers tilladelse, hvis du ønsker at drive erhvervsvirksomhed fra adressen.

Det er dog værd at bemærke, at formålet med reglerne er at beskytte udlejer og andre lejere i ejendommen mod uhensigtsmæssig larm, gener m.v. Det vil derfor ikke nødvendigvis være alle typer virksomhed, du vil være afskåret fra at drive fra din lejlighed.

Du bør af naturlige årsager indhente din udlejers tilladelse, og derudover skal du sikre dig at der ikke er andre forhold, f.eks. bestemmelser i en byplanvedtægt eller lokalplan, der forhindrer udøvelse af erhverv fra lokaliteten.

Dødsboet betaler ikke

En af vores andelshavere døde for nogle måneder siden. Desværre er der ikke penge i boet til at betale den løbende boligafgift.

Banken har pant i andelen for 300.000 kr., og andelen er udbudt til salg for 195.000 kr.

Er det vores forening og dermed andelshaverne, der kommer til at betale for boligafgiften, indtil andelen er solgt, og kan det være rigtigt, vi som forening kommer til at tabe penge?

Svar:

Andelsboligforeningen har fortrinsret for op til 12 måneders forfalden boligafgift og dermed er foreningen sandsynligvis dækket ind og får sit tilgodehavende foran banken.

Når en andelshaver ikke betaler sin boligafgift, kan man ekskludere den pågældende andelshaver. Når andelshaver er død, gælder der imidlertid nogle specielle regler for dødsboet.

Når der er gået seks måneder, skal I som forening reagere over for arvingerne/bobestyrer for ikke at miste retten til at have fortrinsret i salgssummen.


Når andelshaver er død, gælder der nogle specielle regler for dødsboet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Opdateret kort over sognene: Sønderbro kan åbne om en uge - hvis smitten holdes nede

Annonce