Annonce
Horsens

Må en tidligere ansat videregive oplysninger om min virksomhed til konkurrenterne?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Jeg er direktør i en mindre virksomhed og har for nyligt været nødsaget til at afskedige en af mine medarbejdere. Han tog det ikke så pænt, og jeg er derfor bekymret for, om han vil gå til konkurrenten med vores oplysninger, som helst ikke må komme i konkurrentens hænder.

Han var ikke omfattet af nogen særlig klausul. Er virksomhedens oplysninger sikret, og hvad gør jeg, hvis han går videre med disse?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Det fremgår af lov om forretningshemmeligheder, at en arbejdstager har en loyalitetspligt over for arbejdspladsen både under ansættelsen og efter. Efter lovens paragraf 4 gælder der et forbud mod at videreoverdrage forretningshemmeligheder. Herefter er det dog nødvendigt, at der reelt er tale om forretningshemmeligheder.

Der er tale om forretningshemmeligheder, når det er oplysninger, som hverken er almindeligt kendte eller tilgængelige for omverdenen. Herunder gælder bl.a. pris- og rabatpolitik, markedsanalyser, strategiplaner og økonomiske oplysninger om virksomheden, herunder regnskaber m.m.

Det er således kun helt specielle oplysninger, som er vigtige for netop denne virksomhed, samt det skal være oplysninger, som kun de ansatte og ledelsen i virksomheden har kendskab til. Almindeligvis antager man også, at virksomheden skal have foretaget nogle hemmeligholdelsesforanstaltninger.

Som udgangspunkt har din tidligere arbejdstager altså en loyalitetspligt over for virksomheden, hvorefter han ikke må videregive forretningshemmeligheder.

Du kan dog ikke modsætte dig udlevering af almindeligt kendte oplysninger om virksomheden, herunder generel viden om faget og branchen.

I sidste ende vil det være domstolen, som vil fastlægge, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder eller ej. Foreligger der en sådan overtrædelse, kan der nedlægges fogedforbud, samt du kan fremsætte påstand om erstatning og bødestraf.


Som udgangspunkt har din tidligere arbejdstager altså en loyalitetspligt over for virksomheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce