Annonce
Horsens

Lempelige prisstigninger på mad i kommunale cafeer i sigte

Otte aktivitetscentre driver også café, hvor førtidspensionister og pensionister kan købe middagsmad. Nu er der et nyt forslag på plads om prisstigninger. Arkivfoto: Morten Pape
Fra august bliver der to prislister i de kommunale caféer, hvor pensionister og førtidspensionister kan købe et middagsmåltid. Hvis politikerne vel at mærke siger god for det oplæg, de præsenteres for onsdag.
Annonce

Horsens: Det vakte ramaskrig da udvalget for velfærd og sundhed for snart et år siden varslede prisstigninger på mad og drikke i de cafeer, der hører til de åbne aktivitetscentre, der er tilknyttet Horsens Kommunes plejecentre.

Prisstigningerne blev trukket tilbage. Nu er sagen blevet tygget gennem en ekstra gang, og oplægget til politikerne indholder to tiltag:

Dels kan man fremover blive visiteret til at spise på cafeerne. Er man visiteret, er der en lempelig prisstigning i sigte på et varmt middagsmåltid. Er man ikke visiteret, skal der sluges en noget større prisstigning. Ændringerne skal ifølge oplægget træde i kraft til august.

I dag koster en almindelig hovedret 45 kroner. Er man visiteret eller bidrager med frivilligt arbejde i centret, vil prisen stige til 47 kroner. Altså en prisstigning på to kroner.

Er man ikke visiteret til spisning i en af cafeerne, skal man fremover betale 55 kroner for en hovedret. En stigning på 10 kroner.

Hvis udvalget vedtager oplægget, vil der fremover være to prislister i cafeerne.

Oplæg til nye priser

Onsdag 19. februar skal udvalgets medlemmer diskutere, om de vil sige god for oplægget.

Opgaven for politikerne er at drive cafeer, som økonomisk kan hvile i sig selv. Kommunen må ikke yde tilskud til driften. I dag giver det underskud at drive cafeerne. Samtidig ses cafeerne som en vigtig indsats mod ensomhed og en god mulighed for at sikre målgruppen korrekt ernæring. Og udvalget har et klart ønske om at bevare cafeerne; det handler om skabe rammer, der bidrager til godt, aktivt liv i fællesskab.

Ud over ramaskriget fra brugerne over de voldsomme prisstigninger, der blev udmeldt for et år siden, gav det politikerne en frygt for, at prisstigningerne ville skære så mange kunder fra, at det kunne føre til en lukning af cafeer, fremgår det af sagfremstillingen.

Det er baggrunden for en model, hvor man kan blive visiteret til at spise i cafeerne, som drives efter servicelovens paragraf 79. Det betyder, at kommunen ikke skal betale moms af mad og drikke, som sælges til borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Annonce

Skal få has på underskud

Arbejdet med at visitere borgere til cafeerne skønnes at koste kommunen 250.000 kroner om året, som momsfritagelsen for de visiterede borgere ventes at kunne bidrage med.

I 2018 gav cafeerne et underskud på 2,8 mio. kroner. Forventningen er, at underskuddet med indskrænkning i åbningstiderne, som blev gennemført i marts sidste år, sammen med den foreslåede visitation og prisstigning vil blive nedbragt til 1,5 mio. kr. Så der er stadig et stykke ved til at få cafédriften til at hvile i sig selv.

Cafeerne vil med ændringerne stadig være åbne for alle over 60 år samt førtidspensionister i Horsens Kommune.

Nye priser

Almindelig hovedret:

47 kr. visiterede borgere og frivillige. 55 kr. øvrige cafégæster. 45 kr. i dag.

Lille hovedret:

42 kr. visiterede borgere og frivillige. 50 kr. øvrige cafégæster. 40 kr. i dag.

Forret eller dessert:

14 kr. visiterede borgere og frivillige. 16 kr. øvrige cafégæster. 14 kr. i dag.

En håndmad:

11 kr. visiterede borgere og frivillige. 13 kr. øvrige cafégæster. 9 kr. i dag.

Uændrede priser på kaffe, øl og vand.

Vedtages forslaget, træder de nye priser i kraft 1. august 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Lokal meningsmåling: S udbygger føringen - to nye partier er på vej ind i Horsens Byråd

Annonce