Annonce
Erhverv

Landzonetilladelse til en hel hal

Oversigtskortet her viser, hvor den nye hal skal opføres. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Kloakmester får grønt lys til at udvide domicil på Enkehøj.

Brande: Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg besluttede på sit seneste møde at imødekomme kloakmester Bruno Egebjergs ansøgning om en landzonetilladelse til en udvidelse af kloakrenoveringsfirmaets domicil på Enkehøj 62-66.

Bruno Egebjerg, som har drevet virksomhed fra adressen i 20 år, ønsker at opføre en fritliggende hal på 13 m x 30 meter svarende til 390 kvadratmeter i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på adressen. Den maksimale bygningshøjde forventes at blive cirka 8,5 meter med en sidehøjde på fire meter. Den nye hal vil blive opført i stil med de eksisterende bygninger, opmuret i facadetegl med gesims samt tegltag.

Hallen skal rumme maskiner og en stor del af virksomhedens udendørs materialeoplag.

Ved samme lejlighed skal facademure og tag på de eksisterende bygninger, der anvendes til lager og kontor, gennemgå en større renovering, så alle bygninger visuelt kommer i harmoni med hinanden.

I henhold til reglerne er det muligt at udvide erhvervsarealet med indtil 500 kvadratmeter uden landzonetilladelse, hvis det sker som en tilbygning. Den løsning pegede Ikast-Brande Kommune da også på som den mest naturlige, men da hallen ønskes opført som en fritliggende bygning af hensyn til tilkørselsforholdene, kræver det en landzonetilladelse.

Annonce

Udstykkes til rækkehuse

Ejendommen har et samlet jordtilliggende på cirka 2,7 hektar, og der arbejdes i øjeblikket på at frastykke en del af ejendommen for at opføre rækkehuse.

Ejendommen ligger i et område, der i Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og er desuden omfattet af en ramme for rekreative områder i samme kommuneplan.

Ikast-Brande Kommunes Teknisk Område vurderer imidlertid ikke, at udvidelsen vil være i strid med udpegningerne i kommuneplanen som særligt værdifuldt landbrugsområde, da der ikke inddrages arealer i omdrift.

Til gengæld vurderer Teknisk Område, at det ansøgte umiddelbart strider mod udpegningen som rekreativt område, men i forbindelse med det kommuneplantillæg og den lokalplan for den nordvestlige del af matriklen, der i øjeblikket er i offentlig høring for at lave det om til boligområde, lægges der op til, at områdets status skal ændres fra rekreativt område til boligområde.

Som loven foreskriver, er de nærmeste naboer blevet skriftligt orienteret om det ansøgte, men det har ikke udløst nogle bemærkninger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

30-årig snuppet for indbrud i Sjællandsgade

Danmark

Unik flyvetur i lukket luftrum: Se lufthavn fra oven

Annonce