Annonce
Brædstrup

Landsbyer vil have større stemme: På vej med nyt samarbejde som modvægt til centerbyer

Lone Skriver er blandt flere lokale kræfter i Sdr. Vissing, som arbejder for at oprette en landsbyklynge i området. Arkivfoto

Fællesrådet i Sdr. Vissing har besluttet at kaste sig ind i arbejdet for at skabe en landsbyklynge i området. Fællesskabet i en klynge skal sikre en langsigtet udvikling af lokalområdet.

Annonce

Sdr. Vissing: Landsbyer står stærkere, når de står sammen. Det mener man i fællesrådet i Sdr. Vissing, som derfor overvejer at oprette en landsbyklynge i området.

En landsbyklynge samarbejder om landsbyudvikling, og det overordnede formål er at skabe det gode liv på landet. Landsbyklyngen samarbejder om alt fra institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud. Derudover er det meningen, at borgere i de involverede landsbyer opstiller fælles langsigtede mål for hele klyngen i samarbejde med kommunen.

- Vi er stadig på et meget tidligt stadium, men vi har arbejdet med det i oplandsudvalget, hvor vi har set på nogle positive erfaringer med landsbyklynger på Mols. Der er 24 landsbyer, som er gået sammen i en klynge, så man har fået et grundlag på 3800 mennesker. Herefter ser man så på området som en by, og man har skabt et befolkningsgrundlag, som gør, at man kan arbejde med udvikling af turisme, infrastruktur, erhverv med mere, siger Lone Skriver, formand for Sdr. Vissing Fællesråd.

Hun mener, at det vil være oplagt med en landsbyklynge i den nordvestlige del af Horsens Kommune, da en klynge kan skabe større gennemslagskraft sammen med Brædstrup.

- I Horsens Kommune har vi Horsens, som ligger meget tungt i den ene ende og trækker alting til sig. Herude har vi Brædstrup, som i disse år er i gang med en stor områdefornyelse og derfor har fokus på det. Vi tror, at et samarbejde på tværs af landsbyer vil være en god katalysator til også at styrke udviklingen af oplandsbyerne, men samtidig kan bidrage til den positive udvikling af Brædstrup som centerby, siger Lone Skriver.

I stedet for vi står i Sdr. Vissing og bræger alene, så har landbyklyngerne en stærkere stemme.

Lone Skriver, formand for lokalrådet i Sdr. Vissing

Hvad er en landsbyklynge?


  • En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles mål.
  • Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen.
  • Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.
  • Det overordnede formål med landsbyklynger er at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet.

Kilde: www.landsbyklynger.dk

Kortet viser, hvor i landet der allerede er oprettet landsbyklynger. Kort: Realdania
Annonce

Oplagt som pilotprojekt

Landbyklynger så dagens lys for første gang i 2015, og bag ideen står Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden.

I alt er der 29 landsbyklynger i Danmark, og en landbyklynge omkring Brædstrup vil i så fald blive den første i Horsens Kommune. Tanken om at oprette en landsbyklynge blev diskuteret, da fællesrådet i Sdr. Vissing forleden holdt borgermøde, og her var der stor opbakning til ideen.

- Vi synes, Sdr. Vissing er oplagt til et pilotprojekt, Vi har mange børn, som går i skole i Voerladegård. Der sker meget i landsbyerne omkring, så vi har et godt grundlag for et stærkt samarbejde over kommunegrænsen, og derfor kunne det være interessant for os, siger Lone Skriver.

Annonce

Stærkere stemme

Arbejdsgruppen bag projektet har endnu ikke været ude at spørge andre landsbyer, om de vil være med.

Først vil idémagerne sætte sig sammen og diskutere, hvordan landsbyklyngerne skal organiseres, men hos initiativtagerne tror man på, at landsbyerne kan få en stærkere stemme i en landsbyklynge, og det vil skabe et bedre grundlag for at tiltrække erhverv.

- I stedet for at vi står i Sdr. Vissing og råber alene, så har landsbyklyngerne en stærkere stemme i den politiske dialog. Der er således både en politisk påvirkning, hvis man ønsker nogle ting, men det kan også lægge pres på de større centerbyer, fordi man kommer til at fungere lidt som en by. Hvis man har et befolkningsgrundlag på 4000-5000 mennesker, som har en loyalitet over for den her klynge, er der også grundlag for mindre erhverv, og det vil give en fornyet dynamik i området, siger Lone Skriver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Julia frygter, at der sker ulykke ved trafikeret kryds - kommunen er på vej med løsning

Annonce