Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Nødvendigt kursskifte for Skanderborg Kommune

Annonce

Hvad er egentlig status for Skanderborg Kommune her halvandet år efter kommunalvalget? Jeg mener, at kommunen er temmelig udfordret på flere fronter, selvom Skanderborg Kommune heldigvis og grundlæggende er et rigtig godt sted at bo.

Sidste års budgetforhandlinger illustrerede for mange, at kommunen langt fra er så godt kørende som postuleret af S og SF under valgkampen i 2017. Det var derfor desværre igen nødvendigt at skære på driften af for eksempel skoler, daginstitutioner, ældreplejen og handicapområdet via grønthøstermetoden, selvom vi i forvejen har udfordringer på disse områder. Eksempelvis har vi for mange børn per voksen i børnehaverne og rigtig mange børn i klasselokalerne på de store folkeskoler.

Udsigterne hen imod dette års budgetforhandlinger i efteråret ser desværre ikke spor bedre ud – tværtimod faktisk. Denne kommune skubber kæmpemæssige udfordringer foran sig. Samtidig har den lidt svært ved at indrømme det over for borgerne.

På anlægsfronten mangler vi i den grad kapacitet, hvad angår skoler og dagtilbud, så dette bør prioriteres højt. Vi står tillige over for en voldsom stigning i antallet af plejekrævende ældre, alt imens venstrefløjen i byrådet (måske fraregnet Å) planlægger at lukke op til flere plejehjem. Allerede nu mangler vi plejehjemspladser, så plejehjemslukninger i den nuværende situation - med et fravær af snarlige kapacitetsudvidelser - er uacceptabelt. Mangel på plejehjemspladser vil blot forøge udgifterne til hjemmepleje og hjælpemidler og desuden skabe utryghed.

Noget af det, jeg savner, hos magthaverpartierne S og SF er en slags krisebevidsthed om ovennævnte udfordringer. En erkendelse af, at vi skal have skuden på ret køl ved at gøre tingene på en anden måde – ved at arbejde hårdere, tænke anderledes og ved at omprioritere. Måske skal midler føres væk fra beskæftigelsesområdet. Det vil være naturligt i en opgangsperiode.

Der er efter min mening fortsat for stor fokus på luksus- og prestigeprojekter og for lidt fokus på kernevelfærden og optimering af driften i Skanderborg Byråd.

Venstre er som ansvarligt parti selvsagt klar til at hjælpe den nye borgmester med at få styr på kommunens økonomi. Venstre vil også i dette efterår gå til budgetforhandlingerne med fokus på den borgernære kernevelfærd (dagtilbud, skoler, ældre, sundhed og handicappede) og en bevidsthed om, at der kan og bør spares på administration og udviklings-, luksus- og prestigeprojekterne.

Anders Rosenstand Laugesen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Tilde blev trukket efter scooter og døde af kvæstelserne: - Hun var lyspunktet i min svigerfars liv

Annonce