Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Nødvendigt kursskifte for Skanderborg Kommune

Hvad er egentlig status for Skanderborg Kommune her halvandet år efter kommunalvalget? Jeg mener, at kommunen er temmelig udfordret på flere fronter, selvom Skanderborg Kommune heldigvis og grundlæggende er et rigtig godt sted at bo.

Sidste års budgetforhandlinger illustrerede for mange, at kommunen langt fra er så godt kørende som postuleret af S og SF under valgkampen i 2017. Det var derfor desværre igen nødvendigt at skære på driften af for eksempel skoler, daginstitutioner, ældreplejen og handicapområdet via grønthøstermetoden, selvom vi i forvejen har udfordringer på disse områder. Eksempelvis har vi for mange børn per voksen i børnehaverne og rigtig mange børn i klasselokalerne på de store folkeskoler.

Udsigterne hen imod dette års budgetforhandlinger i efteråret ser desværre ikke spor bedre ud – tværtimod faktisk. Denne kommune skubber kæmpemæssige udfordringer foran sig. Samtidig har den lidt svært ved at indrømme det over for borgerne.

På anlægsfronten mangler vi i den grad kapacitet, hvad angår skoler og dagtilbud, så dette bør prioriteres højt. Vi står tillige over for en voldsom stigning i antallet af plejekrævende ældre, alt imens venstrefløjen i byrådet (måske fraregnet Å) planlægger at lukke op til flere plejehjem. Allerede nu mangler vi plejehjemspladser, så plejehjemslukninger i den nuværende situation - med et fravær af snarlige kapacitetsudvidelser - er uacceptabelt. Mangel på plejehjemspladser vil blot forøge udgifterne til hjemmepleje og hjælpemidler og desuden skabe utryghed.

Noget af det, jeg savner, hos magthaverpartierne S og SF er en slags krisebevidsthed om ovennævnte udfordringer. En erkendelse af, at vi skal have skuden på ret køl ved at gøre tingene på en anden måde – ved at arbejde hårdere, tænke anderledes og ved at omprioritere. Måske skal midler føres væk fra beskæftigelsesområdet. Det vil være naturligt i en opgangsperiode.

Der er efter min mening fortsat for stor fokus på luksus- og prestigeprojekter og for lidt fokus på kernevelfærden og optimering af driften i Skanderborg Byråd.

Venstre er som ansvarligt parti selvsagt klar til at hjælpe den nye borgmester med at få styr på kommunens økonomi. Venstre vil også i dette efterår gå til budgetforhandlingerne med fokus på den borgernære kernevelfærd (dagtilbud, skoler, ældre, sundhed og handicappede) og en bevidsthed om, at der kan og bør spares på administration og udviklings-, luksus- og prestigeprojekterne.

Annonce
Anders Rosenstand Laugesen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi prioriterer kernevelfærden - til gengæld giver vi ikke skattelettelser

Læserbrev: I juni gik vi i Socialdemokratiet til valg på en ny og mere velfærdsvenlig retning for Danmark. Vi sagde, at vi ville prioritere velfærd højere end skattelettelser, og det er præcis det, som vi har gjort i finansloven for 2020. Med god hjælp og gode idéer fra Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Vi ved godt, at finansloven ikke løser alle problemer. Vi bilder os ikke ind, at vi er i mål. Men vi er stolte af den retning, som vi har udstukket sammen med vores støttepartier. Vi styrker psykiatrien markant, hvilket der har været behov for i rigtig mange år. Vi ansætter flere sygeplejersker, fordi der bliver løbet stærkt - og nogle steder også for stærkt - i sundhedsvæsnet i dag. Vi forbedrer normeringerne i børnehaver og vuggestuer år for år frem imod 2025, fordi vi er overbeviste om, at voksenkontakt og tid til omsorg er helt afgørende for vores mindste. Vi investerer i folkeskolen, fordi en stærk fælles grundskole, hvor vi mødes på tværs af vores forskelligheder, er hjerteblod for os. Vi afskaffer både uddannelsesloftet og den tidligere regerings årlige besparelser på uddannelse, fordi vi ikke vil spare på det, vi skal leve af i fremtiden. Vi sætter penge af til en mere værdig ældrepleje, fordi alle mennesker har brug for omsorg og nærvær hele livet igennem. Kort sagt: Vi prioriterer kernevelfærden. Præcis som vi også prioriterer den grønne omstilling, klimaet og miljøet igennem en lang række ambitiøse tiltag. Til gengæld giver vi ikke skattelettelser. Tværtimod sætter vi enkelte skatter og afgifter op og ruller enkelte af den tidligere regerings skattelettelser tilbage. Det betyder, at bl.a. virksomhedsarvinger, hovedaktionærer og forældre, der køber og udlejer en lejlighed til deres børn, fremover vil skulle bidrage lidt mere, end de ellers skulle have gjort. Ved folketingsvalget i juni stemte et flertal af danskerne for en ny politisk retning. Det har vi forsøgt at leve op til med finansloven for 2020. For politik skal gøre en forskel. Det skal betyde noget, hvem man giver sin stemme. Og det gør det heldigvis også. Der er stadig masser at tage fat på. Men de første skridt er taget - imod et stærkere velfærdssamfund og et grønnere Danmark.

Annonce