Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Kommune vil tvangsflytte elsket SFO

Det er desværre rigtigt nok. Skanderborg Kommunes politikere har planer om at flytte Mallinggaard SFO til Niels Ebbesen Skolen (NES). Det er et resultat af, at kommunen mangler daginstitutionspladser i Skovby og derfor vil flytte Columbusskolen til Mallinggaard.

Det er desværre rigtigt nok. Skanderborg Kommunes politikere har planer om at flytte Mallinggaard SFO til Niels Ebbesen Skolen (NES). Det er et resultat af, at kommunen mangler daginstitutionspladser i Skovby og derfor vil flytte Columbusskolen til Mallinggaard. Det går udover:

• børn og forældre på Columbusskolen (der har protesteret kraftigt for at blive, hvor de er), • børn og forældre på Mallinggaard SFO (som tidligere har protesteret over lignende planer) og • børn og forældre på Niels Ebbesen Skolen (der ikke får et tiltrængt afbræk til natur og friere rammer)

Ingen af de tre grupper har interesse i, at disse planer bliver virkelighed. Tværtimod.

Vi vil gerne gøre det helt klart: Vi støtter på ingen måde op om forslaget om at flytte Columbusskolen til Mallinggaard og flytte Mallinggaard SFO til lokaler på NES. Vi mener, at forslaget vil få store konsekvenser for børnene alle tre steder, som vi må leve med i mange år fremover.

Vi har fuld forståelse for, at der mangler børnehavepladser. Det er en effekt, der kommer af kommunens markedsføring som ”attraktiv og børnevenlig kommune”. Børnevenligt er det i hvert fald ikke, når man vil tvangsflytte udfordrede specialskolebørn og en velfungerende og elsket SFO.

Derfor opfordrer vi politikerne til at genoverveje forslaget, så behovet for en daginstitution i Skovby ikke går ud over alle børnene på Columbusskolen, Mallinggaard SFO og NES. Det kan vi som forældre ikke acceptere.

Skoledagene er lange – og skiftet fra NES til Mallinggaard er en tiltrængt og sund pause, når de 180 børn med begejstring valfarter i den friske luft til Mallinggaard.

I Skanderborg Kommunes sammenhængende børnepolitik står der på side 10 blandt andet følgende punkt: ”At der udvikles pædagogiske miljøer med plads og mulighed for udfoldelse”.

Det er lige præcis de rammer, vores børn allerede har på Mallinggaard, og som gør, at både børn, forældre og pædagoger holder utrolig meget af den gamle gård, på trods af de nedslidte rammer. En flytning til NES vil betyde, at man fratager 180 børns råderet og tilgængelighed til kreative værksteder og plads til fysisk udfoldelse, da børnene i så fald skal deles med skolen om disse lokaler – og vel at mærke først kan benyttes, når skoledagen for de ældste elever slutter klokken 15.05. Ofte er lokaler og udeområde på skolen endda yderligere optaget – blandt andet af foreningslivet.

Der er elendige fysiske rammer for et godt fritidstilbud på NES. Legepladsens eneste gynge får travlt, men så kan man selvfølgelig lade børnene skiftes til at holde spande for at gribe det vand, der trænger ind under det utætte tag i gymnastiksalen med deraf rådnet gulv. Vi forudser, at børnenes udvikling vil blive hæmmet, hvis de ikke har de samme muligheder som nu, fordi de skal tilbringe hele dagen uden afbræk fra skolens grå betonrammer. Det vil skade trivsel, læring og skoleparathed blandt Skanderborgs børn i mange år fremover.

Den store rokade vil ikke alene gå ud over børnene. Den vil også kræve store økonomiske omkostninger, når Columbusskolen skal gen-renoveres til børnehave (der har lige været rejsegilde for de nye bygninger, der er specialdesignet til børn med særlige udfordringer), Mallinggaard SFO skal gennem-renoveres, så den svarer til standarderne for en specialskole, og NES skal renoveres, så den kan anvendes som SFO.

Der er andre og større krav til et fritidstilbud end til skoler, når det gælder udearealer og indeklima. Er der afsat midler til det? Vi er bekymret for, at NES ser flytningen som en mulighed for at shine den meget slidte skole op, hvis der altså er udsigt til ekstra midler i den forbindelse. Vi ville lyve, hvis det ikke var ønskeligt med et tiltrængt løft til vores meget slidte skole, men det kan aldrig opveje den glæde og trivsel, som de fantastiske rammer på Mallinggaard skaber for vores børn.

Kære politikere, det kan ikke passe, at børnene skal betale regningen for kommunens dårlige planlægning. Planerne vil have langvarige konsekvenser – både økonomisk og for børnenes trivsel i mange år fremover.

I samlet flok beder vi jer: Vis nu, at børnevenlighed er andet end tomme ord i Skanderborg: Afslå flytningsforslaget af Mallinggaard SFO og find en anden løsning. Det stoler vi på, I kan.

Annonce
Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion i stedet for at forsumpe i reduktioner

Læserbrev: Klimaloven er vedtaget, og i løbet af den næste tid skal den udmøntes i en klimahandlingsplan. Det betyder, at lovens store visioner skal overføres til konkret handling. Det bliver meget svært at få enderne til at nå sammen, for det politiske Danmark har sat sig et mål om reduktion, ingen umiddelbart har løsningen på. Derfor er det vigtigt at optimere alle positive bidrag. Vi skal ikke blot reducere. Her har landbruget meget at tilbyde. En intensivt dyrket afgrøde optager CO2 i både blade og rødder. Intensiv dyrkning hjælper også til at opbygge kulstof og dermed lagre CO2 i jorden. God og effektiv dræning bidrager positivt til denne proces. Klimaændringernes større nedbør stiller større krav til en effektiv dræning for at opretholde dyrkningssikkerheden. Derfor er øget dræning central. Udtagning af lavbundsjord er et tveægget sværd. Dels er noget af denne lavbundsjord intensivt dyrket og bidrager dermed nu positivt til CO2-opsamling. Resultatet bliver modsat, hvis lavbundsjorden misligholdes ved manglende afvanding og efterfølgende oversvømmelse og forsumpning. Det fører til udledning af både fosfor og metangas. Forslaget om at oversvømme 25.000 ha ved Gudenåen i såkaldte forsinkelsesbassiner rammer derfor helt ved siden af - det vil være dårligere både for klima, miljø og områdets byer. Vandet skal ledes væk. Det sker, når man renser vandløbet op, og når man skærer grøden. Det har vi set mange steder, bl.a. ved Storå med tilløb til Gudenåen og i Værebro Å på Sjælland - selv i dette våde efterår. Der skal tænkes i positive muligheder med effektive, omkostningssikre klimatiltag og samtidig sikres god dyrkningsjord. Derved baner vi også vejen for eksport af klimaløsninger - i stedet for at sænke produktionen i Danmark. Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion i stedet for at forsumpe i reduktioner.

Horsens

Jysk bygger om: Genåbner på fredag

Annonce