Annonce
Horsens

Læserbrev: Infrastruktur er vigtig for vores vækst

Læserbrev: Infrastruktur bliver i undersøgelser betegnet som noget af det, vi går mest op i i Horsens Kommune. For virksomhederne er tid penge, når varer og medarbejdere helst ikke skal holde i kø.

For os som pendler, skal det helst gå let til og fra familiens skød. For børn og unge handler det især om sikkerhed, når vi taler cyklisme og både frekvens, tidspunkt og forbindelser for de med vores busser.

Fordi man fra politisk hold har haft stram økonomisk styring af kommunens udgifter, og fordi flere og flere bidrager til den fælles kasse, diskuterer vi nu, hvor vi skal prioritere at investere i infrastruktur frem for, hvor vi skal skære. Den situation gør ikke, at det ligefrem skorter på ønsker, men der må vi som politikere prioritere.

Silkeborgvej skal have fire spor, og vi skal i dialog med Vejdirektoratet, så vi får optimeret ramperne, som er deres område, og ikke bare flytter køen derhen.

Vi skal investere i supercykelstier, så vi binder Horsens sammen med kommunens andre byer. Busserne skal være grønnere, og vi skal nytænke måden, vi driver bus på. Vi skal undersøge, hvordan vi kan koble Hatting-afkørslen på industrikvarteret ved Lund. Vi skal udvide Schüttesvej.

Vi skal dirigere trafikken uden om Horsens by i et ringvejsystem, hvor vi samtidig sørger for klimatilpasning af midtbyen. Og vi skal naturligvis have fokus på tilstanden af vores eksisterende veje. Ikke mindst i vores vækstende byer, hvor det kan være på tide at tænke nye løsninger. Det vil jeg gerne arbejde for i næste byrådsperiode.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beboer i Østerbo i Vejle: Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på

Læserbrev: Rygning er farligt, passiv rygning er farligt. Det er der ikke nogen tvivl om. Derfor er det helt uforståeligt, at Østerbo ikke har taget højde for, at tobaksrøg, mados og andre lugte uhindret stiger op gennem det nye ventilationsrør for til sidst at ende i de øverste lejligheder. Ifølge planen skulle opsætningen af det nye ventilationssystem tage 17 dage for en opgang. Fire en halv måned senere er ventilationssystemet stadig ikke taget i brug, og passiv rygning er blevet et stort og farligt problem. Desværre er det ikke kun ventilationssystemet, der tager alt for lang tid, det gør alle de andre arbejder også. Et andet eksempel er udskiftningen af fire indvendige døre, der ifølge planen skulle tage halvanden dag for en lejlighed. Fire måneder senere er dette arbejde heller ikke færdigt. "Hvorfor får de aldrig gjort noget færdig?", spørger alle. Direktørerne og projektlederne i Casa og Østerbo kan prøve at spørge deres egne familier, hvad de vil sige til, at de kan forvente, der kan komme fremmede og låse sig ind på alle tider af dagen de næste fire måneder, hvis de bestiller håndværkere til at lave et arbejde, der kan gøres på halvanden dag. Der må være noget helt galt med Casas måde at organisere arbejdet på. Håndværkerne bliver sendt rundt for at reparere ting, der er ordnet, og andre ting bliver ikke ordnet, fordi de glemmes, og sådan fortsætter det i månedsvis. Håndværkerne bliver frustrerede og stressede, og beboerne mistrives i en sådan grad, at det fører til trusler mod håndværkerne - noget, Casa og Østerbo let kan forebygge med lidt omtanke og respekt. Alle har ret til respekt for privatliv, familieliv og hjem ifølge FN's menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven, og målet helliger ikke midlet. Når vi har rettigheder, har andre pligter, og selvom tilgængelighedsprincippet til vore hjem blev ændret, da vi stemte ja til renovering, har vi stadig krav på respekt for hjem og privatliv. Casa skal naturligvis ikke have adgang til vore hjem længere end højst nødvendigt. Østerbo bliver nødt til at tage beboerne alvorligt og også lære at informere på en konkret og fyldestgørende måde, så vi ikke gang på gang bliver taget med bukserne nede, også i vore egne badeværelser, når der pludselig står fremmede i hjemmet. Beboerhåndtering og fagtilsyn består i, at beboerne skal henvende sig til Østerbo, men der er intet proaktivt tilsyn i lejlighederne. Henvendelserne fører sjældent til andet end en sludder for en sladder, og fem måneder efter min henvendelse har jeg stadig ikke fået svar fra Østerbo. Alt for mange har den oplevelse. Vi håber, Casa og Østerbo lærer af deres fejl og ændrer strategien for de sidste boligblokke.

Annonce