Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Et skridt frem, men to tilbage for økonomien

Fra konservativt hold er vi derfor dybt bekymrede over og finder det paradoksalt, at det redskab, der mere end noget andet har været med til at holde budgetlægningen på rette spor, nu er dømt ude.

På seneste byrådsmøde valgte Skanderborg Byråd at suspendere ordningen om, at de enkelte fagudvalg skal finde finansieringsmuligheder eller kompenserende besparelser, når de stiller forslag om nye budgetudvidelser og dermed nye udgifter for Skanderborg Kommune. Ordningen, som vi har været varme fortalere for i Det Konservative Folkeparti, blev indført sidste år for at tæmme lysten til nye udgiftsdrivende tiltag og for at holde kommunens udgifter i ro - og med succes.

Den har været et vigtigt instrument til at holde økonomien nogenlunde på plads og til at sikre, at udvalg og politikere foretog de nødvendige prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen. Netop dette er der er hårdt brug for pga. de snævre økonomiske rammer, kommunen skal agere under, og de mange nye opgaver, der tilflyder os, alt imens antallet af børn og ældre stiger stærkt.

Byrådet var i efteråret tvunget til at skære dybt i velfærdsområderne, men trods dette sejler supertankeren Skanderborg Kommune videre med røde tal og må foretage store million-træk på kassen de kommende år for at få økonomien til at hænge sammen.

Fra konservativt hold er vi derfor dybt bekymrede over og finder det paradoksalt, at det redskab, der mere end noget andet har været med til at holde budgetlægningen på rette spor, nu er dømt ude. Ikke mindst fordi enkelte partier og fagudvalg tidligere har haft for vane at dukke op til budgetforhandlingerne med lange smørrebrødssedler med nye ønsker til velfærds- og budgetudvidelser uden at anvise nogen form finansiering.

Den slags kan kun gå ud over bundlinjen og vores evne til at drage omsorg for dem, der har behov. Men vi skal passe på og holde igen med nye tiltag, hvis der fortsat skal findes overskud til kernevelfærden og til de borgere, der har allermest behov for den: børn, ældre og udsatte.

Det er og bliver en konservativ mærkesag, at vi bliver bedre til at tage os af dem, der har vanskeligt ved at tage vare på sig selv. Men det kræver, at vi kan finde pengene til det. Derfor er det kun rimeligt, at de enkelte udvalg tvinges til at prioritere og til at anvise finansiering af nye forslag.

I Det Konservative Folkeparti vil vi derfor arbejde for, at ordningen om kompenserende besparelser indføres igen, inden det igen bliver tid til budgetforhandlingerne. Det er sund fornuft.

Annonce
Thomas Cordtz (K), byrådsmedlem i Skanderborg for Det Konservative Folkeparti. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere

Læserbrev: Her i Danmark er vi stolte af "den danske model". Den giver os et samfund med et roligt, reguleret og velfungerende arbejdsmarked. Samtidig bygger den i høj grad på sikkerhed og fleksibilitet. Det betyder, at det er nemt for virksomhederne at hyre og fyre, men de ansatte skal heller ikke gå fra hus og hjem, hvis man bliver ledig. Samtidig er det muligt at uddanne sig hele livet. Det betyder, at de ansatte ikke gror fast i deres job, men søger nye udfordringer. Samtidig giver det plads til nyuddannede, og tilsammen giver det et godt og fleksibelt arbejdsmarked, som er beundret verden over. Den balance er desværre i høj grad ved at tippe. I løbet af de seneste mange år er dagpengenes dækning blevet udhulet mere og mere. Det betyder, at for eksempel en gennemsnitlig industriansat i dag kun får 46 pct. af sin tidligere løn ved ledighed, hvorimod det for eksempel i 2014 var 51 pct. Forringelserne gør, at det bliver sværere for os som fagbevægelse at forsvare de meget lempelige danske regler for at hyre og fyre med, at vi til gengæld har en god forsikringsordning i de danske dagpengeregler. Udviklingen skal stoppes, fordi trygheden er udfordret. Vi skal derfor til at handle, hvis det ikke skal udgøre en økonomisk og social katastrofe at miste sit arbejde. Et trygt dagpengesystem er nemlig forudsætningen for det danske velfærdssystem, og det er samtidig en hjørnesten af den danske model. Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere. Dansk Metal er derfor gået sammen med fagforbundene 3F, HK og FOA om en kampagne, som skal råbe de danske politikere op. Det er på tide, at Christiansborg forstår, at den danske model og dermed vores gode, fleksible arbejdsmarked er udfordret, og at det er på tide at gøre noget.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];