Annonce
Horsens

Læserbrev: Byrådet gentager sine fejl med fjernvarme-udrulning

Henrik Ribergaard. Arkivfoto

Læserbrev: Kære byrådspolitikere. Fejl er gode, så længe de ikke gentages, men der læres af dem.

Dette ser ikke ud til at være tilfældet i byrådet i Horsens, hvor samme fejl bliver begået flere gange mht. udrulningen og vedtagelsen af tvangstilslutning til Fjernvarme Horsens.

Byrådet, udvalgsformanden for plan og miljø og i særdeleshed borgmesteren er gentagne gange blevet oplyst om de manglende eller forkerte oplysninger, borgerne er blevet givet under de forskellige høringsrunder.

At der handles i panik før lukketid fra både Fjernvarme Horsens og Horsens Byråds side, hersker der ingen tvivl om. Planen for høring ang. udrulningen af fjernvarmen var iht. oprindelig plan, at dette skulle foregå i takt med, at tilslutningen blev en mulighed i de enkelte områder, frem til 2021.

At der politisk kan stås frem som kommune, og ikke mindst som borgmester, på landsdækkende tv og bilde folket ind, at intet er fremskyndet grundet det netop indgåede energiforlig, er meget sigende for, hvordan borgerne behandles i Horsens.

Fremskyndingen af de sidste høringer til 2018 frem for 2021 indikerer klart politisk panik.

Her skulle byrådet have valgt at bruge det nye energiforlig til at sikre borgerne ret til et frit valg i stedet for at falde dem i ryggen med en tvangstilslutning i 12. time, når andre og mere demokratiske muligheder foreligger.

For borgerne, der tvangstilsluttes, betyder dette yderligere en udgift, udtrædelsesgodtgørelse, den dag de nuværende og kommende tvangstilsluttede andelshavere ønsker at forlade Fjernvarme Horsens iht. det indgåede energiforlig.

Energiforliget giver på sigt borgerne mulighed for, at tvangsbindingerne ophæves, og borgerne fritstilles mht. valg af varmeforsyning.

Denne udtrædelsesgodtgørelse er ikke blevet oplyst borgerne, og dette vedkender Fjernvarme Horsens også med vedtægtsændringer foretaget 22. oktober 2018.

http://fjernvarmehorsens.dk/media/6901832/forklaring-til-forslaaede-vedtaegtsaendringer.pdf

Bestemmelsen om udtrædelsesgodtgørelse i pkt. 5.3.1 svarer også til Dansk Fjernvarmes standard.

"Den findes allerede i leveringsbestemmelserne og er derfor sandsynligvis gældende også for andelshaverne som følge af vedtægternes henvisning til leveringsbestemmelserne. Bestemmelsen bør dog også stå i vedtægterne, så alle andelshavere klart kan se, hvad der gælder."

Her er både Fjernvarme Horsens og Horten-advokaterne i tvivl om, hvad der gælder ang. udtrædelsesgodtgørelse, og at det ikke fremgår klart af vedtægterne.

Herved har borgerne ikke mulighed for at vide, hvordan de står, og er ikke på anden måde blevet informeret om udgiften.

Udtrædelsesgodtgørelsen udgør en ikke ubetydelig størrelse.

Dette har medført en skriftlig klage over Fjernvarme Horsens til forsyningstilsynet grundet manglende og uklare informationer.

Hermed håber jeg, at byrådet nøje vil overveje deres beslutning, inden de igen begår en bevidst fejl.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Unik flyvetur i lukket luftrum: Se lufthavn fra oven

Annonce