Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Akut behov for flere plejehjemspladser

Der ses en kolossal udfordring i vores kommune. Udfordringen er: At kommunens plejehjem er fyldt op, at plejeboligkrævende borgere ikke længere kan få en bolig nær deres hjem, at kommunens samlede mængde plejeboliger står til at falde, alt imens at antallet af plejekrævende ældre er voldsomt stigende, og alt imens at vi politikere får vished for, at vi har forventet os alt for meget af den såkaldt sunde aldring.

Ifølge Skanderborg Kommunes officielle befolkningsprognose, så er antal borgere i hele kommunen i alderen 85+ fordoblet om ti år og tredoblet i år 2036. Antal borgere i alderen 75-84 år forventes at stige med 58 procent hen imod år 2030.

Ligesom Ældre Sagens lokalformand i Ry, Børge Møller, er vi alvorligt bekymret for den manglende politiske fokus på ovenstående problemer. Skanderborg Kommune er alt for sent ude med at sikre den nødvendige kapacitet på pleje- og ældreboligområdet.

I dette indlæg vil vi alene forholde os til problemerne i den vestlige del af kommunen, da byrådet står over for en række vigtige beslutninger om potentielle lukninger af plejehjem i dette område. Imidlertid får vi lignende kapacitetsproblemer i Galten, Hørning og Skanderborg, som vi også skal have løst hurtigst mulig.

Vi definerer den vestlige del af kommunen som skoledistrikterne for Låsby Skole, Voerladegård Skole, Bjedstrup Skole, Gl. Rye Skole, Knudsøskolen og Mølleskolen. Pt. har kommunen 97 plejeboliger i dette område. Under den nuværende politik har vi alene 84 pladser efter årsskiftet, og med borgmesterens seneste og overraskende udmelding om Søndervangs fremtid er der overhængende fare for, at vi kan miste yderligere 17 pladser i Låsby.

Dette hænger overhovedet ikke sammen. Vil vi fastholde det nuværende forhold mellem antal ældre i alderen 85+ og antal plejeboliger, så har vi behov for 162 pladser i den vestlige del af kommunen i år 2030 og hele 230 pladser i år 2036.

Hvad så med den sunde aldring? For det første er den overvurderet; gennemsnitsbrugeren af hjemmeplejen bliver yngre i visse områder! Udbredelsen af demens er kraftigt stigende. Men hvis vi alligevel indlægger én procent sund aldring (fald i efterspørgslen på plejeboliger) om året, så vil behovene for plejeboliger være 145 og 194 i hhv. år 2030 og 2036.

Det er altså helt skævt at mindske antallet af plejehjemspladser i disse tider. Tilmed er det ekstremt bekosteligt grundet bl.a. gæld i bygningerne. Venstre siger derfor: Lad os bevare Søkilde og Dalbogård plejehjem og sikre, at der fremover er plejeboliger at få, når der er behov for det – også i centerbyen Låsby.

Annonce
Anders Rosenstand Laugesen. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted For abonnenter

Tilsynssag: Når man ender i denne situation, er der selvfølgelig noget, man ville ønske, at man havde gjort anderledes

Læserbrev

Et elektrisk løbehjul er ikke legetøj

Læserbrev: Det’ sørme, det’ sandt - december! En tid for brunkager, Lucia-optog og ikke mindst julegaveindkøb. Vi giver gaverne med de bedste intentioner, men der er alligevel grund til at tygge en ekstra gang på småkagen, før vi trykker "køb" på hjemmesiden eller kører dankortet gennem maskinen nede i butikken. Det gælder særligt for en type af særdeles populære gaver. Et bredt flertal i Folketinget besluttede sidste år, at det fra 17. januar 2019 skulle være muligt at køre på elektriske løbehjul på cykelstierne. Det er en forsøgsordning, som mange har taget til sig, og mange børn ønsker sig brændende at komme lidt hurtigere til skole eller fritidsinteresser. Det elektriske løbehjul er et alternativt transporttilbud, som vi følger med stor opmærksomhed fra politisk side; netop fordi det fortsat er en forsøgsordning, som vi skal evaluere efter nytår. Forsøgsordningen har nu varet i knap et år, men jeg oplever, at der stadig er stor usikkerhed om reglerne for brugen af elektriske løbehjul. Føreren af det elektriske løbehjul skal køre på cykelstien - ikke på fortovet eller imod kørselsretningen på kørebanen, som nogle brugere åbenbart tror. Der må kun være én bruger på et løbehjul, og nej, man må selvfølgelig heller ikke køre i spirituspåvirket tilstand. Det gælder for alle vores transportmidler, og derfor er løbehjulet ingen undtagelse. Det fører mig til reglen, som man særligt i julegavesæsonen skal have for øje: Føreren af det elektriske løbehjul skal være fyldt 15 år. Hvis man ikke er 15 år, må man kun køre på det elektriske løbehjul, hvis en voksen ledsager overvåger kørslen. Hvis man ikke har en voksen med, er det kun tilladt at køre på særligt skiltede lege- og opholdsområder; og vel at mærke fortsat kun med en enkelt bruger på løbehjulet ad gangen. Som forælder, bedsteforælder eller søskende vil man gerne glæde sine nærmeste og give dem det, de ønsker sig, men hvis det i dette tilfælde er et elektrisk løbehjul, der skal bruges til at køre i skole, så gør man klogt i at foreslå alternative julegaver, for det er som nævnt ikke tilladt at køre alene på offentlig vej, før man er fyldt 15 år. Vi afventer fortsat Færdselsstyrelsens evaluering af forsøgsordningen for elektriske løbehjul, som lander på mit bord i det nye år. Jeg vil derfor vente med at udtale mig om, hvordan reglerne for de elektriske løbehjul ser ud i 2020 og fremefter, men én ting er sikker: Jeg vil ikke lempe lovgivningen, når det kommer til aldersgrænsen. Et elektrisk løbehjul er ikke et legetøj. Det er et motoriseret transportmiddel, som man skal have en vis alder for at kunne håndtere. Jeg håber derfor, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man pakker et elektrisk løbehjul ind til husets yngste beboere.

Annonce