Annonce
Læserbrev

Lærer fra Vejle: Børn bliver så dygtige, som jeg har tid til at gøre dem!

Læserbrev: Jeg har verdens bedste job. Jeg er lærer i den danske folkeskole, og der findes ikke noget bedre end at se børn lykkes. Et barn, der knækker læsekoden, en elev, der løser et svært regnestykke, eller en hel klasse, som hygger sig med et spil gangebanko, hvor de knap ænser, at vi egentlig er i gang med at lære om sandsynlighed, chance og udfaldsrum.

Det sker ofte, at de aktiviteter, som skal blive til en lektions undervisning, forberedes i en anden lektion, hvor der opstår lidt ro til at sidde med computeren. Eller at strukturen først falder på plads, når man går hen ad gangen på vej til timen.

Jeg kan sagtens leve med, at dette sker indimellem, da det i de situationer blot handler om at holde eleverne beskæftiget i 45 minutter med noget, der giver mening for de fleste.

Men i verdens bedste job er målet, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Ikke bare at alle skal holdes beskæftiget.

I praksis betyder det, at jeg, ud over den nævnte aktivitetsplanlægning og lektionsstruktur, skal kigge på hver enkelt af mine 27 matematikelever og 26 danskelever (jeg medtager ikke mine 150 musikelever) og forholde mig til, hvor de er henne i deres udvikling rent fagligt set i forhold til det konkrete emne, vi er i gang med, og deres udvikling i matematik og dansk generelt.

Dertil kommer deres personlige og sociale udvikling, men det må vi kigge på en anden gang.

Til det rent faglige efterlader det i omegnen af 30 sekunder pr. elev. Og hvorfor er det så noget at tude over?

Jo, det er det, fordi mål og ressourcer på ingen måde hænger sammen.

Og ikke nok med det, så går politikerne ud og fortæller forældrene, at det er det, de kan forvente, når de sender deres barn i den lokale folkeskole.

Politikerne fortæller forældrene, at de kan forvente, at deres børn bliver målt og vejet af en professionel voksen i alle aspekter af deres hverdag både fagligt og socialt, for det ligger simpelthen i målsætningen.

Jeg skal på de 30 sekunder skrive elevplan, læse testresultater og drage konklusioner heraf, kigge elevens bøger, skriftlige opgaver og andre produkter igennem og konkludere på dette, skrive notater eller forældrebeskeder om manglende lektier eller uorden i skolesagerne og meget andet.

Når de 30 sekunder er gået, har jeg kun nået at skrive: "Kære forældre til NN. Jeres barn har ikke fået lavet følgende sider i matematikbogen, som skulle være lavet til i dag…"

Så kære politikere: Jeg kan simpelthen ikke skære det mere ud i pap. Få nu mål og ressourcer til at hænge sammen.

Og lad være med at gå ud og blære jer med, hvad vi kan i folkeskolen, når I ikke giver mine kollegaer og jeg en kinamands chance for at leve op til målet om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

Johannes Vestergaard Melchiorsen. Privatfoto
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Transportminister svarer igen: Hvorfor sænker du ikke sigtekornet, Troels Lund Poulsen?

Læserbrev: Troels Lund Poulsen (V) påstår her i avisen, at jeg løber fra et løfte om at ville udbygge E45 (læserbrevet "Tillykke. Nu skylder de røde en ny motorvej" 13. september, red.). Inden han skyder os for mange såkaldte "løftebrud" i skoene, vil jeg ganske stilfærdigt oplyse, hvad vi rent faktisk lovede før valget. For som vi sagde, så ønsker vi - i modsætning til hvad den tidligere regering leverede - at indgå en bred infrastrukturaftale til gavn for hele Danmark, som kan holde uanset, om regeringsmagten skulle skifte. Jeg synes derfor, at Troels Lund Poulsen skal sænke sigtekornet og lytte til opfordringen fra dele af erhvervslivet, som gør opmærksom på, at investeringer i infrastruktur er for vigtige til at være en årlig tilbagevendende politisk kampplads. Jeg kan naturligvis ikke svare på, hvorfor den tidligere regering valgte at indgå en så smal infrastrukturaftale kort før lukketid inden folketingsvalget. Men jeg kan konstatere, at hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, så havde de nok brugt energien bedre på at sikre et bredt flertal. Og her - få måneder efter valget - så har Venstre allerede selv har trukket stikket på den tidligere regerings investeringsplan ved at melde ud, at partiet ikke længere vil prioritere Ring 5-motorvejen. Situationen er altså den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler. Det er også derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget. Og i den forbindelse vil det være naturligt, at vi også drøfter trængselsudfordringerne på E45. Jeg ser meget frem til de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale og glæder mig over den konstruktive tilgang, som jeg har bemærket fra Venstres transportordfører, der på et samråd har udtalt: "Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden i en bred aftale, og det er vi da opsat på fra Venstres side." Det, synes jeg, er meget positivt. Og det synes jeg, at Troels Lund Poulsen bør lytte til. For vores fælles infrastruktur bør ikke være en politisk kampplads. Det er erhvervslivet, pendlerne og alle andre trafikanter, der hver dag sidder fast i trafikken, altså for vigtige til.

Odder

Digt, drama og dokumentar på Egmont Højskolen: Kunst kan lære unge at blive hørt

Annonce