Annonce
Læserbrev

Lærer: 20’erne skal være det årti, hvor vi skaber fælles løsninger for folkeskolen

Vi skal vende den negative udvikling i folkeskolen, hvor det bliver bedre at rekruttere uddannede lærere til ledige stillinger, og hvor der skabes arbejdsmiljø, der ikke medfører stress og udbrændthed hos personalet.

Læserbrev: Vi er gået ind i nyt årti. Jeg håber, dette årti kan være forandringernes årti for de offentligt ansatte, ikke mindst for lærerne.

Der er brug for en "ny start". En start, hvor vi gør op med de stramme målstyringer og viser de professionelle lærere tillid i stedet.

Det sidste årti var desværre præget af, at den offentlig sektor for alvor kom i new public managements jerngreb og ikke mindst symboliseret ved lærerlockouten i 2013, hvor Bjarne Corydon sammen med Moderniseringsstyrelsen maltrakterede lærernes arbejdsvilkår.

Her blev begreberne manifesteret, at "tillid er godt, men kontrol er bedre".

Der skulle effektiviseres, og arbejdet skulle centraliseres, og med ét trylleslag var lærernes indflydelse på en aftale om arbejdets tilrettelæggelse væk.

Det har betydet, at der nu undervises med et større undervisningstimetal og med meget mindre tid til forberedelse.

Og en del af forberedelsestiden går med møder, herunder lærermøder, forældremøder m.v.

Det har været med til at presse den konkrete forberedelsestid både individuelt og i teams.

Den manglende forberedelsestid og mængden af arbejdsopgaver har medført et dilemma som lærer, hvorvidt man skal vælge at være dårligt forberedt eller arbejde mere end den tid, der er til rådighed.

Det er et dilemma, som jeg selv står i til hverdag sammen med mine kolleger. Der er ikke tid nok til kerneopgaven, fordi de nuværende rammer for hverdagen ikke er tilstrækkelige.

I de sidste 10 år er der på skoleområdet blevet sparet 18 pct. på lærerstillingerne, mens elevtallet kun er faldet med 10 pct.

Derudover har man forhøjet elevernes undervisningstimetal med 29 pct. qua folkeskolereformen. Det har haft en mærkbar konsekvens, nemlig at lærernes undervisningstimetal er steget mærkbart, netop fordi det er lærernes arbejdsvilkår, der skulle finansiere reformen.

De næste overenskomstforhandlinger for lærerne, som finder sted i 2021, bliver skelsættende for folkeskolen.

Der er behov for bedre sammenhæng mellem tid til forberedelse, teamsamarbejde og opgaver.

Vi skal vende den negative udvikling i folkeskolen, hvor det bliver bedre at rekruttere uddannede lærere til ledige stillinger, og hvor der skabes arbejdsmiljø, der ikke medfører stress og udbrændthed hos personalet.

Det nye årti bliver utrolig vigtigt for kampen om en mere retfærdig arbejdstidsaftale, og for at arbejdsvilkårene i almindelighed bliver mere fair - ikke blot for lærernes skyld, men også for de næste generationer af børn.

De har krav på voksne, der er velforberedte og har overskud til kerneopgaven.

20’erne skal være det årti, hvor vi skaber fælles løsninger for folkeskolen, og hvor vi styrker det professionelle råderum - til gavn for børn, forældre, lærere og ledelse.

Lad 20'erne være forandringernes årti.

Annonce
Patrick Hjortshøj. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Foredrag: Alene i vildmarken

Læserbrev

Bland dig! Meld dig ind i et parti eller en politisk ungdomsorganisation

Læserbrev: De fleste mennesker i Danmark holder sig ikke tilbage med at give deres holdninger til kende. På de sociale medier er det nemt og hurtigt at få luftet sine holdninger og få afløb for eventuelle frustrationer. Ytringsfriheden er central for vores samfundsmodel, og den er ukrænkelig. Men hvis ytringer skal give mening, skal de leveres med ordentlighed og i det rette forum. Vi har derfor en opfordring til alle: Meld dig ind i et parti eller en politisk ungdomsorganisation. Medlemsdemokratiet i det politiske landskab har det svært i disse år. Og det er trist. For aldrig har det været mere vigtigt for de forskellige partier, at vi får udviklet vores politik. Det er simpelthen nødvendigt, at de forskellige politiske ideologier bliver finpudset og opdateret. Kun på den måde er de i stand til at løse nutidens og fremtidens udfordringer. Derfor vil vi i fælleskab opfordre dig til, at du melder dig ind i et parti eller en politisk organisation. Om du tilhører den ene eller anden fløj, er i første omgang ikke afgørende. Bare du blander dig. Vi vil dog gerne slå fast, at DSU og Socialdemokratiet tilbyder en lang række fornuftige svar og løsninger på aktuelle problemstillinger. Både hvad angår klimaet, arbejdsmarkedet samt velfærdssamfundet med alt, hvad det indebærer. Det handler ikke kun om at blive hørt. Det handler om at tage ansvar.

Annonce