Annonce
Læserbrev

Kræfterne skal samles om at få styr på vandet

Da de nævnte udfordringer ikke respekterer kommunegrænser, kræver det en fælles, koordineret indsats, som passende kan ske på regionalt plan.

Læserbrev: I lyset af de dystre forudsigelser, der kom for en dag med offentliggørelsen af FN's klimarapport, er det på høje tid at mobilisere alle kræfter for at imødegå de forventelige konsekvenser.

Med udsigt til voldsommere vejr, øgede nedbørsmænger, stigende havvand og grundvand er der nok af udfordringer i et relativt fladt land som Danmark.

Da de nævnte udfordringer ikke respekterer kommunegrænser, kræver det en fælles, koordineret indsats, som passende kan ske på regionalt plan.

I starten af september blev der afholdt en fælles udvalgskonference om miljøspørgsmål i Regionernes Hus i København. Ved denne lejlighed fremlagde Concito (Danmarks Grønne Tænketank) relevante resultater fra den seneste klimatilpasningsrapport fra 2017, "Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner".

Rapporten tegner et billede, hvor alle dele af landet har udfordringer, men på nogle parametre skiller den syddanske region sig ud og har markante problemer i vente.

Af en tabel over "sårbarhedsindeks - samlet for alle vandtyper" fremgår det, at 10 af de 33 mest sårbare kommune er i Region Syddanmark.

I denne sammenhæng er det værd at notere sig, at Nordfyns Kommune er placeret lige under Lolland Kommune, der suverænt er den mest udsatte kommune.

I rapporten konkluderes det:

"Kommunerne har et generelt utilstrækkeligt vidensgrundlag omkring lokale klima-påvirkninger i hele det hydrologiske kredsløb. Der er behov for, at kommunerne understøttes bedre gennem en strategisk og koordineret indsats fra en koalition af kompetente myndigheder og aktører. Kommunerne skal generelt understøttes med mere viden på især grundvand og havvand og koblede/sammenfaldende hændelser samt specifikt med et opdateret statsligt kortgrundlag som baggrund for den videre opdatering af klimatilpasningsplanerne."

Som jeg ser det, er det en opgave for Region Syddanmark at understøtte kommunerne og medvirke til, at en strategisk indsats koordineres.

Annonce
Bent Olsen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Ny frisør fandt sin rette hylde

Læserbrev

Skoledebat: Tænk dig om før du taster!

Læserbrev: Horsens Folkeblad bragte i søndags flere artikler om skolen på Lindvigsvej. Det gav anledning til en del negative reaktioner på de sociale medier. Jeg vil som forælder gerne opfordre til at alle, der byder ind på den dårlige omtale overfor skolen, tænker sig om en ekstra gang. Vi vil gerne have ro og respekt om vores børn på skolen og deres forældre, der har valgt Lindvigsvej til, og som er rigtig glade for skolen. Det er vi, fordi vi har et fantastisk fællesskab med dygtige, engagerede lærere, pædagoger og medhjælpere, der yder et kæmpe stykke arbejde hver dag for at skabe et fagligt spændende og udfordrende læringsmiljø. Det kan ikke være rigtigt, at voksne, der ikke har tilknytning til skolen nu, aldrig har haft det eller vil have det, skal sætte dagsordenen for skolens fremtid med en hård tone og et behov for at ytre sig baseret på enkeltstående tilfælde, som, hvis man graver efter det, nok skal have fundet sted på andre skoler rundt i byen også i større eller mindre grad. Vi gør, hvad vi kan for at fortælle den gode historie om Lindvigsvej, men det er svært i et stormvejr af fordomme og dårlig omtale. At der helt klart er udfordringer med manglende opbakning til Lindvigsvej fra ledelsen på Horsens Byskole er ingen hemmelighed. Dét håber vi, at forvaltningen og politikerne snart får øjnene op for! Det må dog aldrig gå ud over børnene, at voksne ikke kan finde ud af at gebærde sig på de sociale medier eller i debatten generelt! At man har sine grunde til at træffe de skolevalg for sine børn, man gør, må stå for ens egen regning, men at skabe dårlig omtale, som er baseret på uvidenhed og mangel på indsigt i noget, som fungerer godt for andre, er simpelthen ikke i orden. Det skulle gerne være sådan, at alle børn i Horsens med stolthed kan fortælle deres kammerater rundt i byen, hvor lige netop de går i skole! Det bør vi alle medvirke til, at de kan.

Annonce